Studia
podyplomowe

Studia podyplomowe to praktyczna forma kształcenia skierowana do osób w każdym wieku będących absolwentami studiów I lub II stopnia, czyli do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia podyplomowe mają na celu pogłębienie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy z wybranej dyscypliny lub dyscyplin naukowych. Nowe, praktyczne umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach podyplomowych umożliwią Ci wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków, którzy przekazują wiedzę w oparciu o własne doświadczenie zawodowe. Na studiach podyplomowych spotkasz też znajomych z różnych obszarów zawodowych, a wspólna praca na zajęciach pogłębi Twoją wiedzę w szerokim zakresie i pozwoli na wymianę doświadczeń.

Studia podyplomowe realizowane są w formie warsztatów, rozwiązywania case studies, gier, symulacji i innych praktycznych zajęć. Rozwiązywane są problemy mające swoje odniesienie do rzeczywistych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej. Nowoczesne programy i metody kształcenia sprawiają, że wiedza uzyskiwana jest w sposób łatwy i przystępny. Każda grupa słuchaczy ma swojego opiekuna, który załatwia sprawy formalno-organizacyjne związane z bieżącym tokiem studiów. Dokładamy starań, by studia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli stały się przyjemnością!

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Wybierz kierunek

Arteterapia

Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy i kompetencji społecznych z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Słuchacz będzie potrafił dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych. Studia skierowane są do osób, które chcą posiąść wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Coaching

Studia podyplomowe na kierunku Coaching mają na celu dostarczenie słuchaczowi podstawowej wiedzy o Coachingu. Oferta skierowana jest przede wszystkim dla osób, które chcą zdobyć nowy i interesujący zawód, pracować jako coachowie, pracować z ludźmi czy chcą rozwijać się w kierunku Coachingu. Wiedza z zakresu coachingu będzie z pewnością pomocna w doskonaleniu efektywności własnej i kadry kierowniczej do bezpośredniego wspierania i monitorowania rozwoju kompetencji podwładnych. Korzyścią z uczestnictwa w studiach jest zarówno kształtowanie własnego rozwoju osobistego jak i doskonalenie skuteczności realizowania swoich celów, zdobywają umiejętności konieczne do profesjonalnego prowadzenia coachingu, a także zdobywają nową wiedzę, która pomoże efektywnie kierować zespołem pracowników. Studia na kierunku Coaching pozwalają na zdobywanie umiejętności koniecznych do profesjonalnego prowadzenia coachingu, oraz umożliwiają zdobycie nowej wiedzy pozwalającej na efektywne kierowanie zespołem pracowników. Z punktu widzenia organizacji, coaching rozwija indywidualne umiejętności wspierania, motywowania członków zespołu oraz pomaga w umiejętnym kreowaniu strategii osiągania celów organizacji.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Grafika. Komunikacja. Gry

Studia podyplomowe na kierunku Grafika. Komunikacja. Gry mają na celu zapoznanie słuchaczy z tajnikami projektowania graficznego, projektowania identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzenia grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier. Ponadto wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć związanych z projektowaniem i wdrażaniem linii kreatywnych i identyfikacji wizualnych produktów, marek, ewentów, firm lub instytucji, pozwolą na zdobycie profesjonalnych kwalifikacji projektowych związanych z zagadnieniami projektowania i wdrażania systemów komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz projektowania interfejsów i grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier Po ich ukończeniu słuchacze będą przygotowani do uruchomienia własnej działalności gospodarczej lub współtworzenia zespołów projektowych pracujących przy projektach graficznych, projektach identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzeniu grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier .

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Event Marketing

Studia podyplomowe Event Marketing skierowane są do wszystkich, którzy chcą uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu planowania, organizacji i obsługi różnego typu imprez. Eventy są formą zagospodarowania czasu wolnego, który stanowi ważny element życia każdego człowieka. Jest moda na eventy. Branża eventowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż usługowych. Potrzeba więc osób, które potrafią zaplanować, zorganizować, wypromować i sprzedać każdy event.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Human resources

Studia podyplomowe na kierunku Human Resources mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Po ukończonych studiach słuchacze będą potrafili samodzielnie opracować metody rekrutacji, selekcji pracowników, zarządzać kompetencjami i rozwojem zespołu. Słuchacze będą ponadto potrafili ułożyć plan rozwoju pracowników, czy szkoleń. Nauczą się zarządzać systemem wynagrodzeń w firmie. Studia z zakresu Human Resources mają charakter warsztatowy, a zajęcia oparte są na metodach aktywizujących słuchaczy. Poruszane są zagadnienia oraz przypadki, z jakimi słuchacze mogą spotkać się lub spotykają się na co dzień w pracy. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest nie tylko pozyskana wiedza, ale przede wszystkim gotowe rozwiązania oraz wypracowane narzędzia, które można zaimplementować do struktur wewnętrznych w firmach.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Joga i Ajurweda

Studia podyplomowe na kierunku Joga i Ajurweda mają na celu zapoznanie słuchaczy z siostrzanymi naukami (Joga i Ajurweda) dostarczającymi wiedzy, kompetencji i umiejętności dla zachowania czy przywracania zdrowego ciała i zrównoważenia umysłu, integracji i transformacji na wszystkich poziomach naszego istnienia. Zarówno Joga jak i Ajurweda pochodzą z systemu wiedzy wedyjskiej i są oparte na zasadach trigunas (sattva, tamas, rajas) oraz panchamahabuthas (przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). Joga i ajurweda dostarczają wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego organizmu (koncepcja DOSZA-Dhatu-Mala / humory-tkanki-odpady trawienne) oraz wpływu żywności i leków na organizm (koncepcja Rasa-Veerya-vipaka/smak-energia-efekt potrawienny).

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Joga w profilaktyce i terapii

Studia podyplomowe na kierunku Joga w profilaktyce i terapii skierowane są do osób, które chcą prowadzić zajęcia ruchowe, oddechowe, relaksacyjne w oparciu o system hatha jogi, z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami w wieku podeszłym. Studia polecane są także osobom pracującym z ludźmi w obszarach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, leczeniem, rehabilitacją, rozwojem osobistym czy terapią. Joga w profilaktyce i terapii to także propozycja dla wszystkich, którzy poprzez praktykę hatha jogi chcą poprawić własne zdrowie i samopoczucie. Studia podyplomowe mają charakter praktyczny, w ramach zajęć odbywa się praktyka asan (pozycje jogi), ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia relaksacyjne i koncentracyjne. Słuchacze poznają anatomię ruchu i fizjologię w praktyce. Program studiów przygotowany jest w taki sposób, aby słuchacz po ich ukończeniu był w stanie samodzielnie konstruować i prowadzić program zajęć jogii.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Komunikacja wizualna

Studia podyplomowe na kierunku Komunikacja Wizualna – zrozumieć projekt to studia dla ludzi spoza środowisk plastycznych i projektanckich a zajmujących się na co dzień szeroko pojętą promocją i komunikacją wizualną. Studia są ofertą dla ludzi działających w instytucjach lub działach zajmujących się szeroko rozumianą promocją – w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach promujących miasta i regiony, instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych, jednostkach naukowych i w działach marketingu przedsiębiorstw. Studia wypełnią lukę rynkową tworząc pomost porozumienia między zleceniodawcami a zleceniobiorcami usług kreacyjno-projektowych, ustanowią płaszczyznę porozumienia dla ludzi wykształconych, którym zależy na poprawie działań wizerunkowych i promocyjnych pozostających w obiegu publicznym. Na studiach słuchacze poznają różne możliwości i sposoby budowania komunikatu wizualnego, opartego o zróżnicowane strategie.

Opis kierunku  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Naturoterapia

Studia podyplomowe na kierunku Naturoterapia mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapeuta zachęca pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Wykształcenie umiejętności niezbędnych do przywracania i zachowywania witalności poprzez wspieranie i stymulowanie własnych, wewnętrznych mechanizmów leczniczych organizmu jest możliwe dzięki właściwej ocenie, analizie stanu zdrowia i zastosowaniu klientowi wybranej terapii, jak: ziołolecznictwo, terapia ruchem, terapia dotykiem, refleksoterapia, terapia dźwiękiem, aromaterapia, apiterapia, klawiterapia, jak i służenie mu poradą w zakresie doradztwa żywieniowego i modyfikacji stylu życia.

Opis studiów  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Psychologia w biznesie

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia w biznesie mają na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w nawiązaniu do warunków w jakich przychodzi mu funkcjonować we współczesnym biznesie. Wymagania nowych, coraz to doskonalszych umiejętności realizowane są w zakresie: wzrostu kompetencji interpersonalnych ważnych w relacjach międzyludzkich, autoprezentacji, komunikowania się, wywierania wpływu, obniżania stresem pracy, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenia negocjacji, korzystania z nowoczesnych metod pracy, działań marketingowych, obsługi klienta. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wszelkiego typu studiów wyższych (także licencjackich), wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Oferta studiów  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Tworzenie serwisów internetowych

Studia podyplomowe na kierunku Tworzenie serwisów internetowych mają na celu zapewnienie słuchaczom umiejętności skutecznego wykorzystania metod i narzędzi tworzenia serwisów internetowych; szczególny nacisk zostanie położony na praktyczną realizację rozwiązań informatycznych w tym obszarze. Powszechne wykorzystanie Internetu w działalności firm i instytucji rodzi potrzebę wykształcenia specjalistów z zakresu tworzenia serwisów internetowych. Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych jak również jednolitych studiów magisterskich pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, implementacji i zarządzania serwisami www.

Opis studiów  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Przedsiębiorczość w przemysłach kreatywnych

Przemysły kreatywne są fascynującymi polami działalności obejmujące m.in. gry i reklamę, architekturę i design, handel dziełami sztuki i nowe technologie. Te dziedziny łączy kreatywność i przedsiębiorczość. Osoby działające w nich zarabiają na życie, realizując swoje pomysły i szukając zainteresowanych nimi klientów, partnerów i współpracowników. Pozwala to uczynić z pasji pracę i mieć bezcenne poczucie, że tworzy się coś nowego. Zarazem jednak traktowanie pasji jako pracy grozi wypaleniem i utratą tej pasji, a rynki branży kreatywnej są zmienne i często trudne. Wciąż pokutuje przekonanie, że za owoce cudzej kreatywności nie trzeba płacić, a wyrażanie się jest nagrodą samą w sobie i nie potrzebuje wynagrodzenia. Dlatego warto, by osoby pracujące w branży kreatywnej miały wysokie kompetencje nie tylko w zakresie swojej twórczej specjalności, ale też ekonomii i organizacji pracy — i te właśnie dodatkowe kompetencje oferują nasze studia podyplomowe.

Opis studiów  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności