Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są elementem programu studiów i są obowiązkowe dla każdego studenta studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi studenci rozpoczynający studia od roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do odbycia co najmniej 6 miesięcy praktyk w trakcie całych studiów.

Pozostałych studentów obejmuje okres co najmniej 3 miesięcy praktyk podczas całego cyklu studiów.

Forma, w jakiej mogą być realizowane praktyki obejmuje w szczególności:

  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne organizowane indywidualnie przez studenta,
  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne, na które student jest kierowany przez Uczelniane Biuro Karier,
  • praktykę realizowaną w jednostkach administracyjnych Uczelni,
  • praktykę realizowaną w ramach działalności zorganizowanej przez Uczelnię, np. udział w wydarzeniach, eventach, itp.,
  • praktykę jako praktyczne zajęcia / ćwiczenia / projekty / zabiegi itp. realizowane przez studenta w ramach tematyki wybranego przedmiotu/ów

W roku akademickim 2020/2021 obowiązuje studentów następujący wymiar praktyk zawodowych:

Kierunek studiów Studenci I roku Studenci II roku Studenci III roku
Modern Business – zarządzanie
i rachunkowość
praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie II roku studiów i zaliczana w czwartym semestrze studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów
Gry i grafika interaktywna praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie II roku studiów i zaliczana w czwartym semestrze studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów
Terapia artystyczna praktyka nie jest realizowana na I roku praktyka co najmniej trzymiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie trzeciego i czwartego semestru studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów

 

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych są dostępna dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności