Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są elementem programu studiów i są obowiązkowe dla każdego studenta studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi studenci zobowiązani są do odbycia co najmniej 6 miesięcy praktyk w trakcie całych studiów. Harmonogram odbywania tych praktyk w kolejnych semestrach studiów dla poszczególnych kierunków znajduje się poniżej.

Forma, w jakiej mogą być realizowane praktyki obejmuje w szczególności:

  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne organizowane indywidualnie przez studenta,
  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne, na które student jest kierowany przez Uczelniane Biuro Karier,
  • praktykę realizowaną w jednostkach administracyjnych Uczelni,
  • praktykę realizowaną w ramach działalności zorganizowanej przez Uczelnię, np. udział w wydarzeniach, eventach, itp.,
  • praktykę jako praktyczne zajęcia / ćwiczenia / projekty / zabiegi itp. realizowane przez studenta w ramach tematyki wybranego przedmiotu/ów

W roku akademickim 2023/2024 obowiązuje studentów następujący wymiar praktyk zawodowych:

Kierunek studiów Studenci I roku Studenci II roku Studenci III roku
Gry i grafika interaktywna praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie II roku studiów i zaliczana w czwartym semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna
realizowana w trakcie III roku studiów i zaliczana w szóstym semestrze studiów.
Terapia artystyczna praktyka nie jest realizowana na I roku praktyka co najmniej trzymiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie trzeciego i czwartego semestru studiów praktyka co najmniej trzymiesięczna
realizowana w trakcie III roku studiów i zaliczana w szóstym semestrze studiów.

 

 

Studenci poszukujący ofert praktyk, dzięki działalności Biura Karier, mogą korzystać z oferty praktyk u Partnerów – firm, które współpracują z Uczelnią w zakresie realizacji praktyk studenckich.

 

Dla kierunku Gry i grafika interaktywna nawiązano współpracę z następującymi Partnerami:

 

Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy

adres strony www: www.piga.pl

sposób kontaktu w sprawie praktyk: kadry@piga.pl

 

„zpomyslami.pl” Sp. z o.o.

adres strony www: zpomyslami.pl

sposób kontaktu w sprawie praktyk:

e-mail: kontakt@zpomyslami.pl

telefon: 536-717-644

 

 

Visual Effect

Al. Korfantego 141C, 40-154 Katowice

adres strony www: visual-effect.pl

sposób kontaktu w sprawie praktyk:

e-mail: d.zymla@visual-effect.pl

telefon: 530 984 529

 

Informacja dla studentów: wskazani wyżej Partnerzy zastrzegają sobie możliwość wyboru praktykantów z którymi podejmą współpracę. Oznacza to, że wysłanie do firmy zgłoszenia w sprawie realizacji praktyk nie jest równoznaczne z przyjęciem na praktyki!

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych są dostępne dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności