Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla każdego studenta studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) niezależnie od studiowanego kierunku. Poniżej prezentujemy formy, ogólne zasady i wymiar odbywania obowiązkowych praktyk w roku akademickim 2020/2021 oraz Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są do odbycia co najmniej 6 miesięcy praktyk w trakcie całych studiów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do odbycia co najmniej 6 miesięcy praktyk w trakcie całych studiów. Pozostałych studentów obejmuje okres co najmniej 3 miesięcy praktyk podczas całego cyklu studiów.

Forma, w jakiej mogą być realizowane praktyki obejmuje w szczególności:

  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne organizowane indywidualnie przez studenta,
  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne, na które student jest kierowany przez Biuro Karier,
  • praktykę realizowaną w jednostkach administracyjnych Uczelni,
  • praktykę realizowaną w ramach działalności zorganizowanej przez Uczelnię, np. udział w wydarzeniach, eventach, itp.
  • praktykę jako pracę zarobkową lub prowadzoną działalność gospodarczą.

W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje studentów następujący wymiar praktyk zawodowych:

Kierunek studiów Studenci I roku Studenci II roku Studenci III roku
Modern Business – zarządzanie
i rachunkowość
praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie czwartego semestru studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów
Gry i grafika interaktywna praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie czwartego semestru studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów
Terapia artystyczna praktyka nie jest realizowana na I roku praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie czwartego semestru studiów praktyka co najmniej półtoramiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie piątego semestru studiów

 

Uczelnia przewiduje możliwość zwolnienia studenta z obowiązku odbywania praktyki zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Odbywania Praktyk Zawodowych. W celu uzyskania zwolnienia z odbycia praktyki student zobowiązany jest złożyć podanie do Dziekana o zwolnienie z odbycia praktyki nie później niż w 1 miesiąc od rozpoczęcia semestru, w którym student jest zobowiązany do realizacji praktyki zawodowej.

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych zawierają zamieszczone poniżej regulaminy. Ponadto pełna dokumentacja dotycząca przebiegu i rozliczania praktyk wraz z poradnikiem-instrukcją w zakresie realizacji praktyk zawodowych dostępna jest dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie.

Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP dla studentów rozpoczynających studia w roku 2017 oraz 2018 (format .pdf)

Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP dla studentów rozpoczynających studia w roku 2019 (format .pdf)

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności