Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są elementem programu studiów i są obowiązkowe dla każdego studenta studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi studenci zobowiązani są do odbycia co najmniej 6 miesięcy praktyk w trakcie całych studiów. Harmonogram odbywania tych praktyk w kolejnych semestrach studiów dla poszczególnych kierunków znajduje się poniżej.

Forma, w jakiej mogą być realizowane praktyki obejmuje w szczególności:

  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne organizowane indywidualnie przez studenta,
  • praktykę, staż, wolontariat, praktyki zagraniczne, na które student jest kierowany przez Uczelniane Biuro Karier,
  • praktykę realizowaną w jednostkach administracyjnych Uczelni,
  • praktykę realizowaną w ramach działalności zorganizowanej przez Uczelnię, np. udział w wydarzeniach, eventach, itp.,
  • praktykę jako praktyczne zajęcia / ćwiczenia / projekty / zabiegi itp. realizowane przez studenta w ramach tematyki wybranego przedmiotu/ów

W roku akademickim 2022/2023 obowiązuje studentów następujący wymiar praktyk zawodowych:

Kierunek studiów Studenci I roku Studenci II roku Studenci III roku
Modern Business – zarządzanie
i rachunkowość
praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie II roku studiów i zaliczana w czwartym semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna
realizowana w trakcie III roku studiów i zaliczana w szóstym semestrze studiów.
Gry i grafika interaktywna praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie I roku studiów, zaliczana w drugim semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna realizowana w trakcie II roku studiów i zaliczana w czwartym semestrze studiów praktyka co najmniej dwumiesięczna
realizowana w trakcie III roku studiów i zaliczana w szóstym semestrze studiów.
Terapia artystyczna praktyka nie jest realizowana na I roku praktyka co najmniej trzymiesięczna realizowana i zaliczana w trakcie trzeciego i czwartego semestru studiów praktyka co najmniej trzymiesięczna
realizowana w trakcie III roku studiów i zaliczana w szóstym semestrze studiów.

 

Szczegółowe informacje na temat praktyk zawodowych są dostępna dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności