Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla każdego studenta studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) niezależnie od studiowanego kierunku. Poniżej prezentujemy ogólne zasady odbywania obowiązkowych praktyk oraz Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP.

 1. Student zapoznaje się z Regulaminem Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP
 2. W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 realizowane są drugie praktyki dla studentów studiujących na 5 semestrze na kierunku Terapia Artystyczna.
 3. W semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 realizowane są pierwsze praktyki dla studentów studiujących na 4 semestrze na kierunku Gry i Grafika Interaktywna, Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość oraz Terapia Artystyczna.
 4. Student samodzielnie wybiera sobie Instytucję w której chce odbyć praktyki studenckie. Informacji na temat potencjalnych miejsc realizacji praktyk student może uzyskać także w Dziekanacie oraz uczelnianym Biurze Karier.
 5. Student samodzielnie ustala z wybraną Instytucją możliwość odbycia praktyki w danym terminie.
 6. Po uzgodnieniu z Instytucją możliwości odbycia praktyki Student wysyła drogą mailową (na adres dziekanat@gwsp.edu.pl) formularz zgłoszenia zapotrzebowania na porozumienie o organizację praktyki studenckiej.
  UWAGA! Porozumienia nie będą wystawiane bez przesłania formularza drogą elektroniczną.
 7. Po przesłaniu prośby o wystawienie porozumienia Dziekanat przygotowuje je w dwóch egzemplarzach. Porozumienia odbierane są osobiście w pokoju 208/A.
 8. Wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) Student zanosi do Instytucji, w której będzie odbywał praktyki. Porozumienie musi zostać podpisane przez osobę reprezentującą Instytucję. Jeden egzemplarz porozumienia jest przeznaczony dla Instytucji a drugi dla GWSP.
 9. Porozumienia nie mogą być wypisywane po terminie rozpoczęcia praktyki!
 10. W przypadku realizacji drugiej praktyki student jest zobowiązany do przygotowania programu drugiej praktyki związanego z tematem pracy dyplomowej na właściwym formularzu (osobnym dla każdej specjalności, dostępne niżej). Program ten musi uzyskać akceptację promotora oraz przedstawiciela Instytucji przed rozpoczęciem praktyk studenckich.
 11. Jeżeli Student chce zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki poprzez zaliczenie jako studenckiej praktyki zawodowej pracy zawodowej/stażu/wolontariatu ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru, w którym student jest zobowiązany do realizacji praktyki zawodowej – podanie o zwolnienie z odbycia praktyki (część A). Ostateczny termin złożenia przedmiotowego podania upływa odpowiednio 4 listopada 2018 roku dla praktyk realizowanych w semestrze zimowym oraz 2 kwietnia 2019 roku dla praktyk realizowanych w semestrze letnim.
 12. W celu zaliczenia semestru należy złożyć w wyznaczonym terminie w Dziekanacie indeks, kartę okresowych osiągnięć studenta oraz:
  • potwierdzone przez Instytucję podanie o zwolnienie z odbycia praktyki (część B),
  • potwierdzenie odbycia praktyki wraz z wypełnioną kartą weryfikacji efektów kształcenia dla praktyk zatwierdzoną przez Instytucję,
  • program drugiej praktyki zatwierdzony przez Promotora i Instytucję (dotyczy tylko drugiej praktyki).
 13. Dla studentów kierunku Terapia Artystyczna zaliczenie drugiej, specjalistycznej praktyki lub pracy zawodowej zaliczonej jako druga praktyka powinno być zrealizowane w gabinecie lub innej placówce pod kierunkiem lekarza, co oznacza, że na karcie weryfikacji efektów kształcenia powinien się znajdować podpis lekarza lub innego przedstawiciela placówki oraz lekarza. Prosimy o sprawdzenie czy w dokumentacji dotyczącej rozliczenia drugiej praktyki te warunki są zachowane. Prosimy o składanie do dziekanatu dokumentacji według powyższych zaleceń.
 14. Praktyki studenckie trwają co najmniej półtorej miesiąca. W roku akademickim 2018/2019 termin realizacji praktyk zawodowych dla studentów realizujących praktyki
  • na semestrze 5 (kierunek Terapia Artystyczna) obejmuje okres od 01.10.2018r. do 24.02.2019r.
  • na semestrze 4 (kierunek Gry i Grafika Interaktywna, Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość, Terapia Artystyczna) obejmuje okres od 02.03.2019r. do 30.09.2019r.
 15. Wszelkich dodatkowych informacji na temat praktyk studenckich udziela Kierownik Dziekanatu a_pres@gwsp.edu.pl.

Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP znajduje się poniżej, wszystkie pozostałe dokumenty dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. Wszelkich informacji na temat praktyk studenckich udziela Dziekanat.

Regulamin Odbywania Praktyk Zawodowych w GWSP (format .pdf)

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności