Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty na studia. Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarejestruj się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie złóż komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury, oryginał dokumentu do wglądu),
  • 1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wytyczne są tu,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu,
  • w przypadku zmiany nazwiska panieńskiego należy dostarczyć akt ślubu do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalność Naturoterapia)

Nie ma egzaminów wstępnych, nie bierzemy także pod uwagę przedmiotów zdawanych na maturze. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się dotyczy tylko kandydatów i studentów kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość. Efekty uczenia się jest zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. W wyniku potwierdzenie efektów uczenia się kandydat może zostać przyjęty na studia prowadzone przez Uczelnie lub student może uzyskać zaliczenie określonego przedmiotu w ramach programu kształcenia.

Do potwierdzenia efektów uczenia się należy złożyć dokumenty:

  • Świadectwo dojrzałości,
  • Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • Doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem studiów, o przyjęcie na które ubiega się,
  • Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów w stopniu umożliwiającym zaliczenie punktów ECTS przydzielonych, zgodnie z programem kształcenia danego kierunku studiów.

Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się kandydaci na studia powinni składać ostatecznie do 15 września, a studenci od 1 aż do 31 maja przed każdym rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim. Wnioski rozpatrywane są przez Uczelnianą komisję potwierdzania efektów uczenia się. Szczegółowe wymagania zawarte są w art. 71 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U.2018.0.1668). Przeprowadzenie efektów uczenia jest zgodne z Uczelnianym „Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się”.

Wszystkie szczegóły zawarte są w poniższym regulaminie i pozostałych załącznikach:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności