Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć świadectwo maturalne, żeby zapisać się na studia?
Nie, możesz zarejestrować się w elektronicznej rekrutacji nie posiadając świadectwa maturalnego. Ale musisz je dostarczyć niezwłocznie tuż po jego otrzymaniu żeby zakończyć proces rekrutacji.

Jaka jest forma zajęć?
Zajęcia prowadzone są na miejscu na uczelni. Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu – w sobotę i niedzielę. Niektóre zajęcia mogą odbywać się on-line – nie dotyczy to zajęć praktycznych.

Kiedy otrzymam decyzję o przyjęciu na studia?
Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w elektronicznej rekrutacji. Decyzje wysyłane są w miesiącach lipiec, sierpień.

Czy muszę przyjść na uczelnię, żeby się zapisać na studia?
Żeby się zapisać na studia wystarczy, że wypełnisz elektroniczny formularz rekrutacyjny. Natomiast żeby dokończyć proces rekrutacji musisz dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty oraz podpisać umowę.

Czy muszę wpłacić opłatę wpisową?
Nie, wpisowe wynosi 0 zł.

Czy muszę mieć oryginały dokumentów?
Tak, musisz przedstawić na uczelni oryginały dokumentów do wglądu.

Jakie dokumenty potrzebuję, jeżeli zmieniłam nazwisko?
Dokument poświadczający zmianę nazwiska np. akt małżeństwa.

Do kiedy muszę dokonać pierwszej płatności?
Podpisując umowę zawarte są w niej terminy płatności – zależności od wybranego wariantu czesnego.

Czy mogę ubiegać się o stypendium?
Tak, oczywiście. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych już w pierwszym semestrze:
– socjalne, przedstawiając swoje dochody,
– dla osób niepełnosprawnych, przedstawiając ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.
Możesz starać się również o stypendium Rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Możesz również starać się o zapomogę. Przyznawana jest na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji np.: (śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe i inne zdarzenia losowe. Wniosek trzeba złożyć nie później niż w terminie 90 dni od wystąpienia przyczyny wskazanej we wniosku.

Czy mogę przenieść się z innej uczelni?
Tak. Przeniesienie z innej uczelni możliwe jest w przypadku zaliczenia na tej uczelni minimum pierwszego semestru studiów. Decyzję o tym, na który semestr można zostać przyjętym podejmuje Dziekan GWSP. Dziekan przygotowuje także wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Jaki dokument otrzymam po ukończeniu studiów?
Po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom ukończenia studiów licencjackich.

Otrzymałem decyzję o przyjęciu na studia. Kiedy mogę odebrać legitymację?
Legitymację można odebrać od 1 października.

Jak otrzymać zaświadczenie o statusie studenta?
Należy zwrócić się z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia mailowo: dziekanat@gwsp.edu.pl

Jak sprawdzić, w której grupie jestem?
Grupę do której przynależysz możesz sprawdzić na platformie Moodle w zakładce informacje dla studentów – znajduje się tam plik „Gdzie szukać informacji o grupach, do których jest się przypisanym?”

W jaki sposób kontaktować się z uczelnią?
Z uczelnią można skontaktować się osobiście w godzinach pracy naszych biur, telefonicznie bądź mailowo. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu : https://www.gwsp.edu.pl/kontakt/

Jak mogę skontaktować się z wykładowcą?
W sposób podany przez wykładowcę na pierwszych zajęciach. Najczęściej wykładowcy kontaktują się mailowo oraz poprzez platformę Moodle.

Jak przedłużyć legitymację?
Legitymacje studenckie można przedłużyć w trakcie godzin obsługi studentów w dziekanacie.

Jakie dokumenty potrzebuję do praktyk?
Wszystkie dokumenty oraz regulamin praktyk znajdują się na Moodle w zakładce Informacje dla studentów – Praktyki studenckie.

W jaki sposób zapisać się do biblioteki?
Zapisy do biblioteki prowadzone są bezpośrednio w bibliotece lub w dziekanacie.

Kiedy wybieram specjalność?
Na kierunku Gry i grafika interaktywna specjalność wybiera się pod koniec drugiego semestru.

Czy mogę starać się o ubezpieczenie zdrowotne na uczelni?
Jeżeli jesteś studentem poniżej 26 roku życia to w pierwszej kolejności ubezpieczenie powinien zapewnić:
– rodzic,
– urząd pracy,
– pracodawca.
Uczelnia jest ostatnią instytucją do której zwraca się student.

Czy można przepisać oceny z innej uczelni?
O przepisaniu oceny z innej uczelni decyduje prowadzący danego przedmiotu.

Jak będzie odbywała się obrona pracy dyplomowej?
Obrona pracy dyplomowej odbywa się na miejscu na uczelni przed komisją.

Jakie programy komputerowe są wymagane podczas studiowania na kierunku Gry i grafika interaktywna oraz w jaki sposób mogę je nabyć?

Na platformie Moodle studenci pierwszych semestrów w zależności od wybranej przez siebie specjalności mogą sprawdzić na jakich programach będą pracowali podczas studiów.

Programy Adobe można nabyć po preferencyjnych cenach poprzez uczelnię.

Na jakie konto wpłacić opłatę rekrutacyjną?
Numer konta: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004.

Co należy wpisać w tytule przelewu za studia?
W tytule przelewu za studia licencjackie należy wpisać: Nazwisko i imię studenta, a także rodzaj opłaty jaką się wnosi.

Czy dokumenty może złożyć za mnie ktoś inny?
Świadectwo ukończenia szkoły może dostarczyć ktoś inny, natomiast żeby zakończyć proces rekrutacji należy podpisać osobiście z nami niezbędne dokumenty.

Gdzie znajduje się informacja o terminach zjazdów?
Terminy zjazdów znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.gwsp.edu.pl/informacje-dla-studentow/harmonogram-roku-i-terminy-zjazdow/

Czy uczelnia posiada swój akademik?
Nie, uczelnia nie posiada akademika. Na naszej stronie internetowej dostępna jest baza noclegowa, z której mogą skorzystać studenci i dopasować miejsce noclegu do swoich preferencji i możliwości finansowych.

Jak wyglądają zjazdy na studiach niestacjonarnych?
Zjazdy odbywają się na miejscu, na uczelni, co najmniej dwa razy w miesiącu w sobotę i/lub niedzielę.

Czy kandydatów obowiązuje granica wieku?
Nie, nie ma granicy wieku. Najważniejsze są chęci kandydata do nauki i swojego rozwoju.

Jak długo trwają praktyki?
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce każdy student musi zaliczyć co najmniej 6 miesięcy praktyk w toku studiów:
– na kierunku Gry i grafika interaktywna: 2 miesiące na 2 semestrze, 2 miesiące na 4 semestrze, 2 miesiące na 6 semestrze,
– na kierunku Terapia artystyczna: 3 miesiące na 4 semestrze, 3 miesiące na 6 semestrze.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności