Kontakt

Uprzejmie informujemy, że:
a) Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli ul. Racławicka 23 41-506 Chorzów stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres gwsp@gwsp.edu.pl lub pisemnej na adres : Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli ul. Racławicka 23 41-506 Chorzów

Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

Górnośląska Wyższa Szkoła

Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00

E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

NIP: 627-23-51-277

Biuro Rektora i Kanclerza

Tel: 32 349 48 03
Fax: 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 202 (I piętro)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

Biuro Rekrutacji

Tel: 32 349 48 03
E-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl
E-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl
E-mail: kursy@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 204 (I piętro)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

Dziekanat i Dziekan

Tel: 32 349 48 04
E-mail: dziekanat@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 208 (I piętro)

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00 – 14:00
wtorek: 9:00 – 14:00
środa: 9:00 – 14:00
czwartek: 9:00 – 14:00
piątek: 9:00 – 14:00
sobota: 8:30 – 15:30 (w terminach zjazdów)
niedziela: 8:30 – 12:30 (w terminach zjazdów)

Szczegółowe informacje


Kwestura

Tel: 32 349 48 18
E-mail: kwestura@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 201 (I piętro)

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00 – 14:00
wtorek: 9:00 – 14:00
środa: 9:00 – 14:00
czwartek: 9:00 – 14:00
piątek: 9:00 – 14:00
sobota: 10:00 – 15:00 (w terminach zjazdów)
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

Biuro Promocji i PR

Tel: 601 747 124
E-mail: promocja@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 204 (I piętro)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

Biuro Karier

Tel: 32 349 48 03
E-mail: biuro_karier@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 204 (I piętro)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje


Biuro Projektów
i Współpracy

Tel: 32 349 48 07
E-mail: bpiw@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek A, pokój 213 (I piętro)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

Biblioteka

Tel: 32 349 48 06
E-mail: biblioteka@gwsp.edu.pl
Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek B, pokój 108 (parter)

Godziny pracy:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: nieczynne
sobota: 8:30 – 15:30
niedziela: nieczynne

Szczegółowe informacje

GWSP Cafe

Tel: 792 880 229
E-mail: gwspcafe@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek B (parter)

Godziny pracy:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: nieczynne
środa: nieczynne
czwartek: nieczynne
piątek: nieczynne
sobota: 8:00 – 16:00
niedziela: 8:00 – 16:00

Szczegółowe informacje


Administrator Sieci
Komputerowej

Tel: 32 349 48 26
E-mail: admin@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

Szczegółowe informacje

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

E-mail: iod@gwsp.edu.pl

Samorząd studencki

Tel: 32 349 48 31
E-mail: samorzad@gwsp.edu.pl

Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
Lokalizacja: budynek B, pokój 110 (parter)

Szczegółowe informacje


Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności