Kontakt

  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli ul. Racławicka 23 41-506 Chorzów stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres gwsp@gwsp.edu.pl lub pisemnej na adres : Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli ul. Racławicka 23 41-506 Chorzów

  Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

  ul. Racławicka 23
  41-506 Chorzów

  Tel. 32 349 48 00

  E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

  Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /GWSPChorzow/SkrytkaESP

  NIP: 627-23-51-277

  Biuro Rektora i Kanclerza

  Tel: 32 349 48 03
  Fax: 32 349 48 01
  E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 202 (I piętro)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: 7:30 – 15:30
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 7:30 – 15:30
  sobota: nieczynne
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  Biuro Rekrutacji

  Tel: 32 349 48 03
  E-mail: rekrutacja@gwsp.edu.pl
  E-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl
  E-mail: kursy@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 204 (I piętro)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: 7:30 – 15:30
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 7:30 – 15:30
  sobota: nieczynne
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  Dziekanat i Dziekan

  Tel: 32 349 48 04
  E-mail: dziekanat@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 208 (I piętro)

  Godziny pracy:

  poniedziałek: 9:00 – 14:00
  wtorek: 10:00 – 17:00
  środa: 9:00 – 14:00
  czwartek: 9:00 – 14:00
  piątek: 9:00 – 14:00
  sobota: 8:00 – 15:00 (w terminach zjazdów)
  niedziela: 8:00 – 12:00 (w terminach zjazdów)

   

  Szczegółowe informacje


  Kwestura

  Tel: 32 349 48 18
  E-mail: kwestura@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 201 (I piętro)

  Godziny pracy:

  poniedziałek: 9:00 – 14:00
  wtorek: 9:00 – 14:00
  środa: 9:00 – 14:00
  czwartek: 9:00 – 14:00
  piątek: 9:00 – 14:00
  sobota: 10:00 – 15:00 (w terminach zjazdów)
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  Biuro Promocji i PR

  Tel: 601 747 124
  E-mail: promocja@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 204 (I piętro)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: 7:30 – 15:30
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 7:30 – 15:30
  sobota: nieczynne
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  Biuro Karier

  Tel: 32 349 48 03
  E-mail: biuro_karier@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 204 (I piętro)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: 7:30 – 15:30
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 7:30 – 15:30
  sobota: nieczynne
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje


  Biuro Projektów
  i Współpracy

  Tel: 32 349 48 07
  E-mail: bpiw@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek A, biuro 213 (I piętro)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: 7:30 – 15:30
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: 7:30 – 15:30
  sobota: nieczynne
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  Biblioteka

  Tel: 32 349 48 06
  E-mail: biblioteka@gwsp.edu.pl
  Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek B, biuro 108 (parter)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: nieczynne
  wtorek: 7:30 – 15:30
  środa: 7:30 – 15:30
  czwartek: 7:30 – 15:30
  piątek: nieczynne
  sobota: 8:30 – 15:30 (w terminach zjazdów)
  niedziela: nieczynne

   

  Szczegółowe informacje

  GWSP Cafe

  Tel: 792 880 229
  E-mail: gwspcafe@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek B (parter)

  Godziny pracy:
  poniedziałek: nieczynne
  wtorek: nieczynne
  środa: nieczynne
  czwartek: nieczynne
  piątek: nieczynne
  sobota: 8:00 – 16:00
  niedziela: 8:00 – 16:00

  Szczegółowe informacje


  Administrator Sieci
  Komputerowej

  Tel: 32 349 48 26
  E-mail: admin@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

  Szczegółowe informacje

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  E-mail: iod@gwsp.edu.pl

  Samorząd studencki

  Tel: 32 349 48 31
  E-mail: samorzad@gwsp.edu.pl

  Adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
  Lokalizacja: budynek B, biuro 110 (parter)

  Szczegółowe informacje


  Górnośląska Wyższa Szkoła
  Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

  ul. Racławicka 23,
  41-506 Chorzów

  Tel. 32 349 48 00
  Fax 32 349 48 01
  E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności