Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wybranym kierunku. Zapomoga przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na skutek:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
  • śmierci najbliższych członków rodziny,
  • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta przedmiotów pierwszej potrzeby,
  • nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej,
  • i innych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów do zapomogi

Składający wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są:

  • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenia lekarskie,
  • zaświadczenia z policji,
  • inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Na jaki okres jest przyznawana zapomoga?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie”

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności