Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia tylko na jednym, wybranym kierunku. Zapomoga przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na pisemny wniosek studenta.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Zapomoga jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek:

  1. nieszczęśliwego wypadku,
  2. choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
  3. śmierci najbliższych członków rodziny,
  4. kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta przedmiotów pierwszej potrzeby,
  5. nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej,
  6. i innych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów do zapomogi

Składający wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są:

  1. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. zaświadczenia lekarskie,
  3. zaświadczenia policji,
  4. inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Na jaki okres jest przyznawana zapomoga?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. O zapomogę z tytuły zdarzenia losowego student może się ubiegać w terminie trzech miesięcy od zaistniałej sytuacji.

Dodatkowe informacje znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie”.

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności