Arteterapia

Arteterapia to kierunek dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę wykorzystuje proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, specjalność ta pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Arteterapia to kierunek dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę to proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, kierunek ten pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Cele studiów

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Absolwenci kierunku „Arteterapia” przygotowani są do pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych, w gabinetach terapeutycznych, w pracowniach artystycznych, kołach teatralnych i muzycznych, w ośrodkach wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach sanatoryjnych, hospicjach, domach opieki, w domach spokojnej starości i innych pracowniach artystycznych. Są także przygotowani do rozwoju własnej kariery zawodowej prowadzącej do założenia własnej specjalistycznej firmy w zakresie arteterapii.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • dr hab. Piotr Baron
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Jolanta Jastrząb
 • dr Anna Glińska-Lachowicz
 • dr Dominika Kowynia
 • dr Milena Michałowska
 • dr Andrzej Morawiec
 • dr Hanna Sitarz-Pietrzak
 • dr Krzysztof Stachyra
 • dr Paweł Szeibel
 • dr Małgorzata Rozenau
 • dr Iwona Wendreńska
 • mgr Violeta Cichy
 • mgr Michał Mania
 • mgr Monika Panek
 • mgr Maria Puls

Program studiów

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych-integracja grupy, komunikacja interpersonalna z elementami NLP
 • Działania artystyczne
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Psychopedagogika twórczości
 • Historia sztuki
 • Multimedia (intermedia) w terapii performatywnej i wizualnej
 • Metodyka pracy w arteterapii
 • Praca z ciałem i relaksacja w arteterapii
 • Sztuki plastyczne w arteterapii
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Biblioterapia
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
 • Działania twórcze
 • Animowanie działań w grupie arteterapeutycznej
 • Seminarium dyplomowe-projekt arteterapeutyczny
 • Wystawy i prezentacje-zasady organizacji wernisażu dyplomowego
Opłaty za studia
Koszt całkowity

4650 zł/mc

Opłata jednorazowa
Promocja

3850 zł /mc

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL oraz 1 fotografię formatu 4,5 × 6,5 cm.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności