STUDIA PROJEKTOWANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) – OPIS

Zanurz się w świecie immersyjnych technologii i zacznij projektować swoją przyszłość już dziś!

Studia o specjalności projektowanie VR na kierunku licencjackim „Gry i Grafika Interaktywna” na naszej uczelni zapewnia studentom solidne podstawy w projektowaniu doświadczeń wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz umiejętności tworzenia immersyjnych interakcji.

Rozszerzenie skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii wirtualnej rzeczywistości do tworzenia innowacyjnych i angażujących projektów interaktywnych.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w obszarze gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka specjalności

Studia licencjackie projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) na kierunku „Gry i Grafika Interaktywna”.

Zanurz się w świecie immersyjnych technologii i zacznij projektować swoją przyszłość już dziś!

Wirtualna rzeczywistość to technologia przyszłości, która już dziś staje się standardem na rynku rozrywki elektronicznej, biznesu i przemysłu. Studia o specjalności projektowanie VR na kierunku licencjackim „Gry i Grafika Interaktywna” na naszej uczelni zapewnią studentom solidne podstawy w projektowaniu doświadczeń wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz umiejętności tworzenia angażujących immersyjnych interakcji.
Rozszerzenie skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii wirtualnej rzeczywistości do tworzenia innowacyjnych i ekscytujących wizualnie projektów interaktywnych.

Korzyści z wyboru studiów projektowanie VR

Studenci, którzy wybiorą tę specjalność zdobędą wiedzę z zakresu:

Studenci specjalizujący się w projektowaniu VR na kierunku Gry i Grafika Interaktywna będą mieli możliwość realizowania projektów praktycznych, w tym:

Studenci studiów licencjackich projektowanie VR, będą również mieli szansę zdobywać doświadczenie współpracując z innymi studentami i praktykami z zakresu tworzenia gier, grafiki interaktywnej i technologii VR. W ramach licznych zajęć studenci będą mogli obcować z najnowszymi na rynku sprzętami VR i przyswoić praktyki projektowe stosowane w branży.

Praca

Absolwenci studiów Projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) (specjalności) będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Studenci poznają programy komputerowe i narzędzia potrzebne w pracy projektanta VR, są świadomi rozwoju technologicznego, wiedzą jak szacować koszty projektów, wiedzą jak przeprowadzić skuteczną analizę tematu pod kątem planowanej pracy projektowej. Nabyte umiejętności oraz wiedza pozwolą znaleźć zatrudnienie w firmach, wydawnictwach oraz na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku multimediów. Kadra specjalności składa się z praktyków branżowych, którzy pomogą przystosować entuzjastów nowych technologii do podjęcia pracy w departamentach innowacji, oraz studiach gier VR.

Wybór specjalności

Na pierwszym i drugim semestrze realizowane są przedmioty ogólnoplastyczne oraz narzędziowe dające podstawy dla konstruowania prac projektowych z zakresu Gier i grafiki interaktywnej. Na semestrze trzecim realizowane są między innymi dwa przedmioty specjalnościowe w zakresie projektowania graficznego, projektowania gier i projektowania wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwalające ułatwić ostateczny wybór specjalności studiów. Na koniec trzeciego semestru student wybiera specjalność,  której realizacja obejmuje czwarty, piąty i szósty semestr studiów.

Specjalność jaką wybiera  student skorelowana jest z wyborem seminarium dyplomowego, który następuje również pod koniec trzeciego semestru studiów. Jego realizacja trwa w semestrach: czwartym, piątym i szóstym. Dla zainteresowanych studentów uczelnia umożliwia także studiowanie dwóch specjalności w tym samym czasie.

Dodatkowo student dokonuje wyboru poziomu zaawansowania języka obcego, którego nauka trwa przez cztery semestry studiów. Bardzo istotnym elementem studiów o profilu praktycznym jest wybór miejsca realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia udziela także wsparcia informacyjnego w zakresie praktyk, w szczególności w ramach współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi. Uczelnia umożliwia również zaliczenia pracy zawodowej, stażu czy wolontariatu jako studenckiej praktyki zawodowej.

PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR)

Studia licencjackie na specjalności Projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Wizerunek graficzny
 • Kreowanie obrazu
 • Teoria cyfrowych mediów interaktywnych
 • Teoria projektowania
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki rastrowej i wektorowej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki edytorskiej
 • Game design VR
 • Przegląd gier i aplikacji VR
 • AI w wizualizacji
 • Doświadczenia Kinestetyczne i psychologia percepcji
 • Project Management w zespołach mieszanych
 • Sprzedaż i finansowanie projektów innowacyjnych
 • Wstęp do programowania C# w Unity
 • Historia gier i VR
 • VR – ćwiczenia

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Adam Romaniuk
 • prof. dr hab. Jacek Rykała
 • prof. dr hab. Jan Szmatloch
 • dr Jakub Cikała
 • dr Marek Golonka
 • dr Milena Michałowska
 • dr Dominik Ritszel
 • mgr Piotr Budzisz
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Jonasz Gajewski
 • mgr Aleksandra Jarosz
 • mgr Aleksandra Krupa
 • mgr Dariusz Łęczycki
 • mgr Weronika Mehr
 • mgr Marcin Sadowski
 • mgr Paweł Siodłok
 • mgr Jędrzej Szweda

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

499 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

750 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności