STUDIA PODYPLOMOWE JOGA W PROFILAKTYCE I TERAPII – IX EDYCJA

Joga w profilaktyce i terapii (IX edycja) to studia podyplomowe skierowane do osób, które chcą prowadzić zajęcia ruchowe, oddechowe, relaksacyjne w oparciu o system hatha jogi, z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami w wieku podeszłym. Studia polecane są także osobom pracującym z ludźmi w obszarach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, leczeniem, rehabilitacją, rozwojem osobistym czy terapią. Joga w profilaktyce i terapii to także propozycja dla wszystkich, którzy poprzez praktykę hatha jogi chcą poprawić własne zdrowie i samopoczucie. Studia podyplomowe mają charakter praktyczny, w ramach zajęć odbywa się praktyka asan (pozycje jogi), ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia relaksacyjne i koncentracyjne. Słuchacze poznają anatomię ruchu i fizjologię w praktyce. Program studiów przygotowany jest w taki sposób, aby słuchacz po ich ukończeniu był w stanie samodzielnie konstruować i prowadzić program zajęć jogi.

Celem studiów Joga w profilaktyce i terapii jest zdobycie i doskonalenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z ćwiczeń fizycznych hatha jogi z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, a także poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii, psychologii i filozofii jogi. Studia Joga w profilaktyce i terapii stanowią poziom podstawowy w procesie edukacji, poziom rozszerzony pozwoli na poszerzenie wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Słuchaczem podyplomowych studiów Joga w profilaktyce i terapii może być absolwent wyższej uczelni, który chce pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie praktyki hatha jogi. Studia Joga w profilaktyce i terapii skierowane są do osób, które chcą posiąść wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć ruchowych, oddechowych, relaksacyjnych w oparciu o system hatha jogi, z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami w wieku podeszłym. Studia polecane są także osobom pracującym z ludźmi w obszarach związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, leczeniem, rehabilitacją, rozwojem osobistym czy terapią. Ponadto wiedza,umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku Joga w profilaktyce i terapii pozwolą każdej osobie z “pospolitymi” dolegliwościami, jak bóle kręgosłupa czy chroniczny stres na dobranie właściwych metod i narzędzi terapeutycznych do pracy z tymi dolegliwościami.

Cele studiów

Celem studiów Joga w profilaktyce i terapii jest zdobycie i doskonalenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z ćwiczeń fizycznych hatha jogi z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, a także poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii, psychologii i filozofii jogi. Studia Joga w profilaktyce i terapii stanowią poziom podstawowy w procesie edukacji, poziom rozszerzony pozwoli na poszerzenie wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • dr hab. Mirosław Harciarek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr Anna Sass
 • mgr Justyna Czempik
 • D.O, mgr Grzegorz Kowalski
 • mgr Bogumiła Moskwa
 • mgr Edyta Naczulska
 • mgr Maria Puls
 • mgr Magdalena Szczerek

Maria Puls – absolwentka studiów doktoranckich na kierunku socjologia (Uniwersytet Śląski), magister politologii (Uniwersytet Śląski), ukończyła: – kurs nauczycielski hatha jogi wg tradycji B.K.S. Iyengara (Introductory II) – Kraków, – kurs nauczycielski jogi – Braham Yoga Course (Rishikesh, Indie), – kurs masażu ayurvedycznego (Rishikesh, Indie). Naturoterapeutka, trenerka umiejętności społecznych i wykładowca akademicki. Instruktorka Rekreacji Ruchowej ze specjalnością hatha-joga – AWF Katowice. Prowadziła zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Razem do celu” współorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także zajęcia jogi dla dzieci przeprowadzone w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa – Nowy Dom. Jako instruktorka, w ramach sekcji jogi AZS UŚ, współorganizowała wyprawy do źródeł jogi – Indii. Organizatorka wielu imprez poświęconych jodze, prelegentka i instruktorka w ramach takich wydarzeń jak m.in. Joga zamiast porannej kawy, Joga dla par, Joga – sztuka walki ze stresem, Jak przenosić góry, czyli z jogą do matury, Joga drogą do równowagi ciała i ducha.

Mirosław Piróg – doktor habilitowany, profesor UŚl, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Studiował fizykę teoretyczną oraz filozofię na Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 25 lat zajmuje się psychologią głębi Carla Gustava Junga, a zwłaszcza problematyką symbolu i doświadczenia religijnego. Na Uniwersytecie Ślaskim prowadzi wykłady i seminaria z filozofii i psychologii religii, filozofii Wschodu i filozofii jogi. Autor książek „Psyche i symbol” (Kraków, 1999), „Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego” (Katowice, 2011), redaktor „Odcieni gnozy” (Katowice, 2007) oraz kilkudziesięciu artykułów. Członek rady naukowej pisma „Hermaion” (Warszawa), poświęconego badaniom nad zachodnią tradycją ezoteryczną. Stały współpracownik pisma „Albo-albo. Problemy psychologii i kultury” (Warszawa).

Grzegorz Kowalski – mgr fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dyplomowany nauczyciel jogi, wykładowca akademicki na kilku wyższych uczelniach związanych z fizjoterapią i naturoterapią. W swojej praktyce zajmuje się głównie osteopatią i mikrokinezyterapią, jak również ortopedyczną medycyną manualną. Ukończył kierunek medycyna osteopatyczna z tytułem D.O. (dyplomowany osteopata) w ESO European School of Osteopathy Terapeuta mikrokinezyterapii OMT Kaltenborn – Evjenth Concept – ortopedycznej terapii manualnej – tytuł międzynarodowego terapeuty manualnego, terapeuta NST – techniki neurostrukturalnej integracji.

Anna Sass – doktor, terapeutka dna miednicy, urofizjoterapeutka, akupunkturzystka, trenerka kobiet w ciąży. Wspiera kobiety w ich drodze do macierzyństwa, przygotowuje ciężarne do rozwiązania, także w zakresie porodów domowych. Wspomaga noworodki na wczesnym etapie ich życia. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunkach „Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne”, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Na co dzień pracuje jako terapeutka w katowickim „Shifen” – ośrodku terapii holistycznych. Współpracuje z nauczycielką jogi i założycielką szkoły SURJA JOGA – Marią Puls – z którą organizują warsztaty dla kobiet skupiające się na praktyce jogi wspomagającej kobiece ciało i organizm. Jest propagatorką fizjoterapii kobiecej oraz specjalistką w dziedzinie uroginekologii. Problematyka związana z szeroko pojętą kobiecością jest jej pasją i misją. Współpracuje z środowiskiem położniczym, przyczyniając się do polepszenia jakości opieki okołoporodowej i perinatologicznej. Nieustannie rozwija się w Akupunkturze Klasycznej a szczególnym obszarem zgłębiania jej wiedzy jest rozrodczość oraz wczesne wspomaganie noworodków. Docenia wielopłaszczyznowe działanie akupunktury w dbaniu o dobrostan człowieka. Holistyczne podejście do człowieka przywraca i podtrzymuje zdrowie zarówno w aspekcie psychofizycznym i duchowym.

Mirosław Harciarek – doktor habilitowany, profesor GWSH w Katowicach, psycholog, specjalność psychologia kliniczna oraz psychologia zarządzania, psychoterapeuta. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Instruktorów Jogi i Relaksacji AWF w Warszawie. Wykładowca na kursach instruktorów jogi organizowanych przez AZS Politechniki Częstochowskiej. Wykładowca na Studium Podyplomowym Technik Relaksacyjnych AWF Wrocław, jak również na Studium Podyplomowym Technik Wschodnich tejże uczelni. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje: trening relaksacyjny Schultza, trening relaksacyjny Jacobsona, psychologię jogi, psychofizjologiczne podstawy ćwiczeń hatha-jogi, podstawy medytacji i pracy z umysłem. Autor 3 książek, około 40 artykułów naukowych z zakresu psychologii poznawczej, problematyki stresu i profilaktyki oraz współredaktor 3 książek. Prowadzi zajęcia o charakterze psychoterapeutycznym z wykorzystaniem ćwiczeń jogi. Autor kaset relaksacyjnych: Relaks i Redukcja stresu.

Magdalena Szczerek – dyplomowany trener technik relaksacyjnych po Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jako trener technik relaksacyjnych przez ostatnie kilka lat swoje umiejętności wykorzystuje w różnych przedsięwzięciach, głównie sportowych i wysokogórskich (trekkingi w najwyższych górach świata – m.in. praca „Wybrane techniki relaksacyjne w trakcie zdobywania Aconcagua 6 962m n.p.m.”). Metody z zakresu relaksacji wykorzystuje w pracy z różnymi grupami osób, jak np. zajęcia dla kobiet w okresie prenatalnym czy z biegaczami podczas obozów biegowych w Tatrach. Pasjonatka świata, w której zawsze znajdzie przestrzeń dla relaksu.

Edyta Naczulska – nauczycielka uważności w programach: MBCT-D, MBCT-L (absolwentka szkolenia nauczycielskiego MBCT – terapii poznawczej opartej na uważności, organizowanego przez Fundację Rozwoju Mindfulness oraz Oxford Mindfulness Center). Certyfikowana psychoterapeutka PTTPB, pedagożka, trenerka antydyskryminacyjna oraz absolwentka Jogii w profilaktyce i terapii na GWSP. Pasję pracy z drugim człowiekiem realizuję głównie we własnym gabinecie psychoterapii Piękny Umysł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie.  W pracy zawodowej oprócz psychoterapii zajmuję się prowadzeniem szkoleń i warsztatów  z zakresu kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych. W pracy z drugim człowiekiem kieruję się szacunkiem dla jego doświadczeń i wyborów, asystując przy zmianach, których chce dokonać w swoim życiu oraz w odnajdywaniu drogi do Siebie. W wielości ról pełnionych w życiu balans i spokój odnajduję w medytacji, praktyce Jogii, pływaniu i kontakcie z naturą i bliskimi ludźmi.

Program studiów

 • Filozofia i etyka jogi
 • Psychologia jogi
 • Wielość ścieżek jogi – podobieństwa i różnice
 • Anatomia i fizjologia w praktyce hatha jogi
 • Rola powięzi w praktyce jogii
 • Praca z oddechem i energią –pranayama
 • Profilaktyka i terapia jogą
 • Relaksacja w praktyce hatha jogi i jej terapeutyczny wymiar
 • Terapia jogą w typowych wadach postawy
 • Praktyka i metodyka nauczania hatha jogi
 • Joga powięziowa
 • Joga regeneracyjna
 • Joga w uroginekologii

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty za studia
Koszt całkowity

4900 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

4550 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się weryfikacji poziomu praktyki jogi. Celem wyrównania poziomu zostaną zorganizowane wyrównawcze zajęcia dodatkowe w wymiarze 30 godzin. Zajęcia te odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele. Odpłatność uzależniona jest od liczby osób w grupie.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności