Historia

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (GWSP) w Chorzowie rozpoczyna się w 1999 roku. W wyniku decyzji z dnia 5 marca 1999 roku Minister Edukacji Narodowej udzielił GWSP zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych. Do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej GWSP została wpisana pod numerem 25. Założycielem GWSP jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej.

Inspiracją do utworzenia GWSP była kultura Górnego Śląska i składające się na nią tradycje przemysłowe i przedsiębiorcze. Ważnym składnikiem tej kultury jest tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej. Współcześnie, genezy GWSP należy szukać w procesach restrukturyzacji gospodarki regionu oraz ustanowieniu samorządów terytorialnych. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości powstała jako odpowiedź na wyzwania, przed którymi na przełomie wieków zostały postawione przedsiębiorstwa i społeczności lokalne Górnego Śląska.

Historia GWSP związana jest z rozwojem przedsiębiorczości i przedsiębiorczego samorządzenia, które mają prowadzić do powstania nowych firm i miejsc pracy, a które wymagają kształtowania jakościowo nowej generacji kapitału ludzkiego. Górny Śląsk potrzebuje rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości i równocześnie współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

GWSP powstała pod skrzydłami i patronatem programowym i kadrowym Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Katowicach. GWSP z siedzibą w Chorzowie od początku swojej działalności cieszy się poparciem i swego rodzaju mecenatem ze strony władz samorządowych miasta Chorzów.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

 • 1997 – złożenie dokumentacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia GWSP,
 • 1999 – 5 marca – decyzja Ministra Edukacji Narodowej udzielająca GWSP z siedzibą w Chorzowie zezwolenia na prowadzenie studiów wyższych,
 • 1999 – 1 października – inauguracja pierwszego roku akademickiego w GWSP na Wydziale Nowej Ekonomii,
 • 2001 – 10 października – nadanie Uczelni imienia Karola Goduli – pioniera przedsiębiorczości na Górnym Śląsku i przemysłowca europejskiego formatu, poświęcenie sztandaru Uczelni oraz insygniów władz rektorskich,
 • 2001-2002 – kompleksowa modernizacja budynku A współfinansowana z lokalnego i regionalnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 2003-2004 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria,
 • 2004 – przekształcenie wydziału Nowej Ekonomii w Wydział Nowej Ekonomii i Inżynierii Finansowej oraz utworzenie Wydziału Przedsiębiorczości i Informatyki,
 • 2004-2005 – kompleksowa modernizacja budynku B,
 • 2005 – ustanowienie medalu Amicus GWSP,
 • 2005 – uzyskanie karty Erasmusa umożliwiającej międzynarodową wymianę studentów i wykładowców, obecnie Uczelnia posiada kartę Erasmusa do 2020 roku,
 • 2008 – powrót do struktury jednowydziałowej i rozwinięcie nazwy wydziału na Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej w roku 2012,
 • 2008 – zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni i utworzenie trzech departamentów w miejsce dotychczasowych katedr ,
 • 2009-2010 – sformułowanie i przyjęcie „Strategii średnioterminowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli” oraz programu operacyjnego wdrażającego strategię,
 • 2011-2013 – uruchomienie procesu przekształcenia GWSP z uczelni o profilu ekonomicznym w Uczelnię kształcącą w zakresie nauk ekonomicznych, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie nauki o zdrowiu,
 • 2012 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku Gry i Grafika Interaktywna,
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość,
 • 2013 – uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku Terapia Artystyczna,
 • 2016 – modyfikacja struktury Uczelni skutkująca funkcjonowaniem trzech departamentów: Zarządzania i Rachunkowości, Gospodarki Kreatywnej oraz Terapii Artystycznej i Naturalnej.
Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności