Kursy i szkolenia
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Arteterapia (Terapia sztuką) to rodzaj psychoterapii polegający na wykorzystaniu sztuki (twórczości) jako metody terapeutycznej. Arteterapia ma za zadanie podejmowanie działań artystycznych takich jak np. malowanie obrazów, tworzenie rzeźb, pisanie utworów literackich, wykonywanie fotografii itd. a następnie dzielenie się z terapeutą zawartymi w tych tworach znaczeniami. Wraz z terapeutą odkrywa się zupełnie nowe znaczenia i tropy w swojej twórczości. Analizuje się je i rozwija. Leczenie sztuką wiąże się ze ściśle psychoterapeutycznym kontekstem działań. Główny cel arteterapii to umożliwienie pacjentowi dokonania przemiany i rozwoju osobowości z pomocą działań artystycznych. Kursy prozdrowotne to oferta dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie, a zdrowy tryb życia nie jest im obcy. Obecnie w ofercie kursów prozdrowotnych znajduje się kurs apiterapii. Apiterapia jest techniką wykorzystującą produkty pochodzenia pszczelego do leczenia chorób i poprawy stanu zdrowia. Apiterapia wykorzystuje m.in. miód, propolis, jad pszczeli, pyłek kwiatowy oraz mleczko pszczele. Kurs apiterapii jest świetną propozycją dla wszystkich, którzy nie zdecydowali się na podjęcie studiów podyplomowych z zakresu apiterapii a chcieliby zgłębić w prosty i przyjemny sposób tajniki apiterapii. Zapisz się już dziś na kurs apiterapii i przekonaj się jakie korzyści płyną ze stosowania produktów pszczelich.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursów uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany
do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kursy są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Każdy kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Wybierz kurs

Żywienie wg tradycyjnej medycyny chińskiej

Czas trwania: 8h Żywienie według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawowe zagadnienia Medycyny Chińskiej aby zrozumieć zasady prawidłowego odżywiania, nauczyć się dobierania właściwego pożywienia i produktów odpowiednio do osobistej konstytucji i wykonywanej aktywności, pory roku i miejsca zamieszkania tak aby pozostawać w dobrym zdrowiu lub w razie potrzeby wspierać swoje leczenie.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Podstawy teoretyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Czas trwania: 50h Kurs dostarcza wiedzy, na temat podstawowych teorii i pojęć z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W ten sposób umożliwia, z jednej strony, zrozumienie metajęzyka, używanego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, a co za tym idzie swobodne korzystanie z literatury fachowej, uczestniczenie w konferencjach i zjazdach naukowych, z drugiej zaś, samodzielne formułowanie diagnozy medycznej i szeroko pojęty dyskurs pojęciowy. Jest skierowany przede wszystkim do osób żywo zainteresowanych Tradycyjną Medycyną Chińską, pragnących w przyszłości kształcić się w jej zakresie.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Podstawy diagnostyki medycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Czas trwania: 50h Kurs dostarcza wiedzy, na temat podstawowych teorii i pojęć z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W ten sposób umożliwia, z jednej strony, zrozumienie metajęzyka, używanego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, a co za tym idzie swobodne korzystanie z literatury fachowej, uczestniczenie w konferencjach i zjazdach naukowych, z drugiej zaś, samodzielne formułowanie diagnozy medycznej i szeroko pojęty dyskurs pojęciowy. Jest skierowany przede wszystkim do osób żywo zainteresowanych Tradycyjną Medycyną Chińską, pragnących w przyszłości kształcić się w jej zakresie.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Program terapeutyczny Wu shen

Czas trwania: 8h

Czym jest Wu shen (pięć duchów)?

Pięć duchów to koncepcja, która ma swoje źródła w medycynie chińskiej i jest związana z teorią pięciu elementów. Pięć duchów to pięć energii, które rządzą funkcjonowaniem organizmu człowieka. Zgodnie z tą teorią, każda z pięciu energii jest związana z konkretnym narządem wewnętrznym i jest odpowiedzialna za różne aspekty życia i zdrowia.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Akademia Wu shen - psychosomatyka w ujęciu medycyny chińskiej

Czas trwania: 48h

Akademia Wu shen – psychosomatyka w ujęciu medycyny chińskiej

Wu shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. W tłumaczeniu na język polski wu shen to pięć duchów. Pięć duchów to pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Właściwości, działanie i zastosowanie w lecznictwie artykułów spożywczych według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Czas trwania: 50h Kurs omawia szczegółowo właściwości, działanie na organizm człowieka i zastosowanie lecznicze artykułów spożywczych z wszystkich grup produktowych w paradygmacie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMCh). Wraz z kursem czwartym pt. „Wzorce chorobowe i ich dietoterapia.” stanowi zasadniczy element kursu dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Wzorce chorobowe i ich dietoterapia według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Czas trwania: 50h Kurs omawia szczegółowo Wzorce Chorobowe Narządów Wewnętrznych oraz wskazane do ich leczenia artykuły spożywcze. Wraz z kursem trzecim pt. „Właściwości, działanie i zastosowanie artykułów spożywczych w lecznictwie według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej” stanowi zasadniczy element kursu dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Kurs trzeci pozwala poznać właściwości artykułów spożywczych oraz dowiedzieć się w jakich wzorcach chorobowych można je stosować. Kurs czwarty pozwala poznać cechy wzorców chorobowych i dowiedzieć się jakie artykuły spożywcze można stosować do ich leczenia.

Program kursu  Formularz zgłoszeniowy  Sprawdź cenę

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego medycyna chińska?

Ponieważ medycyna chińska integruje ciało i umysł. Jest kompletnym system medycznym  który sprawdza się  od wieków. Pozwala widzieć powiązania narządów i systemów ciała.

Czym zajmuje się medycyna chińska?

Medycyna chińska zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorób w odniesieniu do  rytmów natury, otoczenia człowieka. Medycyna chińska widzi człowieka jako nieodłączny element środowiska, w którym żyjemy

Czy medycyna jest skuteczna? W jakich obszarach / chorobach medycyna chińska przynosi najlepsze rezultaty?

Jak każda metoda ma swoje ograniczenia. Aktualnie co roku przybywa badań naukowych o skuteczności tej medycyny.  Medycyna chińska najlepiej się sprawdza w profilaktyce chorób oraz w leczeniu chorób przewlekłych. Choroby o ostrym przebiegu tez się leczy, jednak medycyna zachodnia tutaj ma pewna przewagę. Medycyna chińska najlepsze rezultaty osiąga w leczeniu chorób przewlekłych, jednak im wcześniej wdrożymy leczenie tym lepiej.

Od ilu lat pacjent może stosować medycynę chińska?

Już praktycznie od 3 lat można stosować medycynę chińską.

Czym  różni się medycyna chińska od europejskiej?

Zasadniczą różnica jest inne podejście do diagnozy. Medycyna chińska  nie zajmuje się leczeniem chorób w rozumieniu europejskim, a zajmuje się  pobudzaniem  procesów samoregulacji  ustroju człowieka, uwzględniając  jego otoczenie. Innymi słowy medycyna chińska próbuje pomoc ciału przywrócić równowagę na poziomie fizycznym, emocjonalnym i energetycznym. Medycyna europejska skupia się głównie na leczeniu symptomów.

Czy można / warto łączyć podejścia z medycyny chińskiej z naszą medycyną?

Można i warto łączyć obie medycyny. Trzeba tylko dobrze znać jedną i drugą, aby umiejętnie integrować oba podejścia.

Jakie są metody terapii czy leczenia w medycynie chińskiej?

Medycyna chińska obejmuje szeroki zakres różnych metod terapii. Najbardziej znana jest z akupunktury czy ziołolecznictwa. Inne metody to leczenie pożywieniem, masaż Tuina, Qigong oraz mniej znane, jak sztuka Feng-shui czy sztuka Ba Zi,  a także I Ching medyczny.

Czym różnią się od siebie podejścia/ nurty / systemy terapeutyczne medycyny chińskiej?

Wszystkie te podejścia różnią się w gruncie rzeczy niewiele, choć pozornie może wyglądać  to inaczej. Każdy system czy nurt zawsze dąży do osiągniecia  równowagi, harmonii.  Medycyna  chińska zwraca uwagę na piękno, harmonię, mądrość życia; uczy, jak żyć   zgodnie z naturą

Jakie lekarstwa stosuje się w medycynie chińskiej?

W medycynie chińskiej głównie używa się ziół, specjalnie je komponując i przetwarzając.  Czasem używa się tez  leków mineralnych oraz pochodzenia zwierzęcego.

Czy medycyna chińska kładzie większy nacisk na pracę z emocjami czy pracę z ciałem?

Medycyna chińska kładzie nacisk na połączenie emocji z ciałem; niczego nie traktuje oddzielnie, bowiem emocje wpływają na ciało, a ciało na emocje.

Jak wygląda terapia z emocjami w medycynie chińskiej?

Terapia jest procesem. Stosuje się ją w odpowiednim czasie, łącząc różne metody. Inaczej się leczy np. latem, a inaczej zimą. Dość ważnym elementem terapii jest edukacja pacjenta.

Czy medycyna chińska i wu shen zastępują leczenie? W jakim czasie może przynieść widoczne rezultaty?

To zależy od stanu zaawansowania choroby. Wu shen może dobrze wspomagać każdy proces leczenia. Wu shen  bardzo się  tez sprawdza jako system profilaktyki zdrowia.

Czy medycyna chińska jest bezpieczna?

Medycyna chińska jest bardzo bezpieczna. Jednym z kanonów medycyny chińskiej jest to, że nie ma czegoś takiego, jak objawy uboczne leczenia. Jeśli takowe się pojawią, to znaczy że została źle postawiona diagnozę i użyto niewłaściwych metod terapii.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności