STUDIA NATUROTERAPIA – OPIS

Naturoterapia to specjalność dla tych osób, które interesują się zdrowym stylem życia, jak i dla tych, które pragną rozwijać swoją karierę zawodową wykorzystując naturalne terapie w celu integracyjnego wspierających leczenia i utrzymanie zdrowia. Brak czasu, ciągłe zmęczenie, brak energii do działania, życie w ciągłym stresie czy wreszcie nawracające stany chorobowe, pomimo licznych wizyt u specjalistów powodują, że ludzie poszukują metod innych niż te, które oferuje tradycyjna opieka medyczna. Powrót do usług i systemów opieki zdrowotnej opartych na tradycyjnych i naturalnych produktach i metodach wspierających leczenie i skoncentrowanych na integracyjnych i spersonalizowanych terapiach zdrowotnych wydaje się przynosić szerszą wizję poprawy zdrowia i niezależności pacjenta.

Jeżeli bliska jest Ci zasada „uzdrawiania przez naturę”, pasjonujesz się działaniami zapobiegawczymi czy chcesz pomóc klientowi jak zoptymalizować kondycję zdrowotną poprzez wdrożenie i utrzymanie zasad zdrowego stylu życia, dietę spersonalizowaną, regularną aktywność fizyczną, której celem jest przede wszystkich relaks, redukcja stresu i dbanie o siebie – studia na specjalności Naturoterapia są dla Ciebie.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk po 2, 4 i 6 semestrze (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

W ramach studiów na specjalności Naturoterapia studenci uczą się całościowego podejścia do problematyki zdrowia. Szukają przyczyny zaburzenia zdrowotnego i poznają zintegrowane terapie pomagające przywrócić równowagę organizmu klienta. Koncentrują swoją uwagę na konkretnej, indywidualnej osobie, jej środowisku – psychicznym, emocjonalnym, problemach fizycznych i in. , a nie na jednostce chorobowej. Aby zrozumieć ludzki organizm i jego funkcje oprócz wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zdrowiu (w tym anatomii, fizjologii, patologii) poszerzają swoje studia  o nauki społeczne, w tym psychologię zdrowia, doradztwo, komunikację i edukację zdrowotną oraz o warsztaty artystyczno-terapeutyczne. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w szczególności z filozofii zdrowia i natury, profilaktyki i promocji zdrowia, odżywiania, wykorzystania ziół, detoksykacji, suplementacji, oceny zaburzeń psychoenergetycznych, psychosomatyki, refleksoterapii, aromaterapii, terapii dźwiękiem, terapii radzenia sobie ze stresem, wykorzystania ruchu i uważności  w terapii i działań artystycznych w naturoterapii . Studenci uczą się jak zachęcać klientów do aktywnego zaangażowania się w dbałość o zdrowie poprzez zrozumienie własnych zalet i słabości i wzięcia współodpowiedzialności za swoje działania.

Badanie i terapia właściwe dla naturoterapii koncentrują się na stosowaniu technik diagnostycznych i szeregu terapii naturalnych wspierających leczenie, przywracających i utrzymujących zdrowie. Naturoterapia ma na celu przywrócić witalność poprzez wspieranie i stymulowanie własnych mechanizmów leczniczych organizmu. Zdrowie z perspektywy naturoterapii wiąże się ze zdolnością do utrzymania optymalnego porządku i funkcjonowania organizmu i jest wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Uzdrawiająca moc natury oraz mechanizmy tkwiące w organizmie każdej osoby stanowią rdzeniowe zasady, na których opiera się praktyka naturoterapii.
Celem naturoterapii jako specjalności kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapia może być wykorzystywana prewencyjnie lub terapeutycznie. W pierwszym przypadku szczególnie dla celów optymalnego utrzymania zdrowia, w drugim wydaje się być niezwykłe przydatna przede wszystkich w chorobach przewlekłych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej, praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami. Zatrudnienie będą mogli zdobyć także w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane, w firmach wytwarzających lub wykorzystujących, czy prowadzących badania nad produktami naturalnymi o właściwościach leczniczych, w ośrodkach świadczących usługi zdrowotne, w tym szkoleniowe, ośrodkach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i innych. Możliwe też będzie prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI NATUROTERAPIA

Studia licencjackie na specjalności Naturoterapia obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Świadomość żywienia i terapii
 • Filozofia natury
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Kształtowanie wizerunku
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Edukacja prozdrowotna
 • Etyka w działalności terapeutycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Analiza badań laboratoryjnych
 • Analiza i synteza psychoenergetyczna
 • Anatomia, fizjologia, patologia
 • Apiterapia
 • Aromaterapia i terapia kwiatowa dr R. Bacha
 • Detoksykacja
 • Odżywianie
 • Psychosomatyka
 • Refleksoterapia
 • Suplementacja
 • Terapia dźwiękiem
 • Uważność i ruch w terapii
 • Wstęp do terapii naturalnych
 • Zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Jolanta Jastrząb
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska
 • prof. dr hab. Iwona Wawer
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr Ferdynand Barbasiewicz
 • dr Aleksander Bielecki
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzinska
 • dr Zofia Hrebenda
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Janusz Kilar
 • dr Krzysztof Krupka
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • dr Milena Michałowska
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Anna Pietrasz
 • dr Beata Pilch-Kaźmierczak
 • dr Sławomir Puczkowski
 • dr Ada Rozewicz
 • dr Henryk Różański
 • dr Waldemar Szendera
 • dr Magdalena Wyszyńska
 • lek. Rafał Baron
 • lek. Alicja Betkiewicz
 • lek. Ewa Czernik
 • lek. Witold Kropka
 • mgr Piotr Bielski
 • mgr Ewa Chabros
 • mgr Violeta Cicha
 • mgr Jakub Dorosz
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Grzegorz Kuraszkiewicz
 • mgr Michał Mania
 • mgr Magdalena Maternowska-Musik
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Dariusz Ruder
 • mgr Paweł Skrzypczak
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • Juta Mazurczyk
 • Arkadiusz Trześniowski

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Inne kompetencje:
Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.

Studenci studiujący w naszej Uczelni, którzy zaliczyli przedmiot Refleksoterapia mają zaliczony kurs refleksologii stóp 1 stopnia w ramach European Academy of Reflexology (EAR Poland). Osoby chętne do kontynuacji nauki w Akademii Refleksologii (kursy 2, 3 i 4 stopnia) otrzymają 10% rabatu kosztów tych szkoleń. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują dwa dyplomy: polskojęzyczny wydany przez EAR Poland w Warszawie oraz międzynarodowy wydany przez The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy w Johannesburgu.

Jest to kierunek praktyczny, który umiejscowiony w obszarze podstawowym, który stanowi obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w dwóch obszarach komplementarnych – obszarze nauk o sztuce i obszarze w nauk społecznych.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

389 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

479 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności