STUDIA NATUROTERAPIA – OPIS

Naturoterapia to specjalność dla tych osób, które interesują się zdrowym stylem życia, jak i dla tych, które pragną rozwijać swoją karierę zawodową wykorzystując naturalne terapie w celu integracyjnego wspierających leczenia i utrzymanie zdrowia. Brak czasu, ciągłe zmęczenie, brak energii do działania, życie w ciągłym stresie czy wreszcie nawracające stany chorobowe, pomimo licznych wizyt u specjalistów powodują, że ludzie poszukują metod innych niż te, które oferuje tradycyjna opieka medyczna. Powrót do usług i systemów opieki zdrowotnej opartych na tradycyjnych i naturalnych produktach i metodach wspierających leczenie i skoncentrowanych na integracyjnych i spersonalizowanych terapiach zdrowotnych wydaje się przynosić szerszą wizję poprawy zdrowia i niezależności pacjenta.

Jeżeli bliska jest Ci zasada „uzdrawiania przez naturę”, pasjonujesz się działaniami zapobiegawczymi czy chcesz pomóc klientowi jak zoptymalizować kondycję zdrowotną poprzez wdrożenie i utrzymanie zasad zdrowego stylu życia, dietę spersonalizowaną, regularną aktywność fizyczną, której celem jest przede wszystkich relaks, redukcja stresu i dbanie o siebie – studia na specjalności Naturoterapia są dla Ciebie.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk po 2, 4 i 6 semestrze (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

W ramach studiów na specjalności Naturoterapia studenci uczą się całościowego podejścia do problematyki zdrowia. Szukają przyczyny zaburzenia zdrowotnego i poznają zintegrowane terapie pomagające przywrócić równowagę organizmu klienta. Koncentrują swoją uwagę na konkretnej, indywidualnej osobie, jej środowisku – psychicznym, emocjonalnym, problemach fizycznych i in. , a nie na jednostce chorobowej. Aby zrozumieć ludzki organizm i jego funkcje oprócz wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o zdrowiu (w tym anatomii, fizjologii, patologii) poszerzają swoje studia  o nauki społeczne, w tym psychologię zdrowia, doradztwo, komunikację i edukację zdrowotną oraz o warsztaty artystyczno-terapeutyczne. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w szczególności z filozofii zdrowia i natury, profilaktyki i promocji zdrowia, odżywiania, wykorzystania ziół, detoksykacji, suplementacji, oceny zaburzeń psychoenergetycznych, psychosomatyki, refleksoterapii, aromaterapii, terapii dźwiękiem, terapii radzenia sobie ze stresem, wykorzystania ruchu i uważności  w terapii i działań artystycznych w naturoterapii . Studenci uczą się jak zachęcać klientów do aktywnego zaangażowania się w dbałość o zdrowie poprzez zrozumienie własnych zalet i słabości i wzięcia współodpowiedzialności za swoje działania.

Badanie i terapia właściwe dla naturoterapii koncentrują się na stosowaniu technik diagnostycznych i szeregu terapii naturalnych wspierających leczenie, przywracających i utrzymujących zdrowie. Naturoterapia ma na celu przywrócić witalność poprzez wspieranie i stymulowanie własnych mechanizmów leczniczych organizmu. Zdrowie z perspektywy naturoterapii wiąże się ze zdolnością do utrzymania optymalnego porządku i funkcjonowania organizmu i jest wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Uzdrawiająca moc natury oraz mechanizmy tkwiące w organizmie każdej osoby stanowią rdzeniowe zasady, na których opiera się praktyka naturoterapii.
Celem naturoterapii jako specjalności kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapia może być wykorzystywana prewencyjnie lub terapeutycznie. W pierwszym przypadku szczególnie dla celów optymalnego utrzymania zdrowia, w drugim wydaje się być niezwykłe przydatna przede wszystkich w chorobach przewlekłych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej, praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami. Zatrudnienie będą mogli zdobyć także w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane, w firmach wytwarzających lub wykorzystujących, czy prowadzących badania nad produktami naturalnymi o właściwościach leczniczych, w ośrodkach świadczących usługi zdrowotne, w tym szkoleniowe, ośrodkach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i innych. Możliwe też będzie prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI NATUROTERAPIA

Studia licencjackie na specjalności Naturoterapia obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Świadomość żywienia i terapii
 • Filozofia natury
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Kształtowanie wizerunku
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Edukacja prozdrowotna
 • Etyka w działalności terapeutycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Analiza badań laboratoryjnych
 • Analiza i synteza psychoenergetyczna
 • Anatomia, fizjologia, patologia
 • Apiterapia
 • Aromaterapia
 • Detoksykacja
 • Odżywianie
 • Psychosomatyka
 • Refleksoterapia
 • Suplementacja
 • Terapia dźwiękiem
 • Uważność i ruch w terapii
 • Wstęp do terapii naturalnych
 • Zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Jolanta Jastrząb
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska
 • prof. dr hab. Iwona Wawer
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr Ferdynand Barbasiewicz
 • dr Aleksander Bielecki
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzinska
 • dr Zofia Hrebenda
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Janusz Kilar
 • dr Krzysztof Krupka
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • dr Milena Michałowska
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Anna Pietrasz
 • dr Beata Pilch-Kaźmierczak
 • dr Sławomir Puczkowski
 • dr Ada Rozewicz
 • dr Henryk Różański
 • dr Waldemar Szendera
 • dr Magdalena Wyszyńska
 • lek. Rafał Baron
 • lek. Alicja Betkiewicz
 • lek. Ewa Czernik
 • lek. Witold Kropka
 • mgr Piotr Bielski
 • mgr Ewa Chabros
 • mgr Violeta Cicha
 • mgr Jakub Dorosz
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Grzegorz Kuraszkiewicz
 • mgr Michał Mania
 • mgr Magdalena Maternowska-Musik
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Dariusz Ruder
 • mgr Matylda Sałajewska
 • mgr Paweł Skrzypczak
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • Juta Mazurczyk
 • Arkadiusz Trześniowski

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Inne kompetencje:
Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.

Studenci studiujący w naszej Uczelni, którzy zaliczyli przedmiot Refleksoterapia mają zaliczony kurs refleksologii stóp 1 stopnia w ramach European Academy of Reflexology (EAR Poland). Osoby chętne do kontynuacji nauki w Akademii Refleksologii (kursy 2, 3 i 4 stopnia) otrzymają 10% rabatu kosztów tych szkoleń. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują dwa dyplomy: polskojęzyczny wydany przez EAR Poland w Warszawie oraz międzynarodowy wydany przez The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy w Johannesburgu.

Jest to kierunek praktyczny, który umiejscowiony w obszarze podstawowym, który stanowi obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w dwóch obszarach komplementarnych – obszarze nauk o sztuce i obszarze w nauk społecznych.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

499 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

560 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności