Gry i grafika
interaktywna

Gry i Grafika Interaktywna jest unikatowy w skali kraju. Studia na tym kierunku pozwalają na realizację własnych pasji w życiu zawodowym. To kierunek dla osób, którym bliski jest świat gier, ale już nie wystarcza im bycie tylko graczem. Gry i grafika interaktywna to także kierunek dla pasjonatów rysunku, grafiki lub multimediów, bądź osób, które planują związać swoją przyszłość z branżą projektową. To także studia dla osób odnajdujących się w świecie artystycznym i nastawionych na praktyczność i kameralność kształcenia.

W ramach studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności potrzebne do indywidualnego lub zespołowego tworzenia gier lub projektów graficznych ze szczególnym naciskiem na walory artystyczne i narzędzia cyfrowe. Zajęcia mają charakter praktyczny, realizowane są z udziałem praktyków na co dzień pracujących w branży gier i grafiki. Realizowane są w małych grupach z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Dla studentów organizowane są warsztaty, plenery artystyczne i fora dyskusyjne. Każdy student objęty jest indywidualną opieką nauczyciela akademickiego (indywidualne korekty projektów). Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze projektu. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w firmach projektowych, agencjach reklamowych oraz studiach projektujących gry. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą samodzielnie zaistnieć na rynku jako wolni strzelcy (freelancer).

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika interaktywna mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w zakresie gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Wybierz specjalność

Projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne to specjalność dla osób, które interesują się rysunkiem lub grafiką, bądź też wiążą swoją przyszłość z branżą projektową. To specjalność dla osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kompletnego procesu projektowania graficznego. Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na profesjonalne umiejętności projektowe otwiera przed studentami coraz większe możliwości zatrudnienia w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz w branży multimedialnej. Studia na specjalności projektowanie graficzne dają też doskonałe możliwości do budowania i rozwijania profesjonalnych relacji zawodowych ze znanymi profesorami oraz z praktykami branży projektowej, co pozwala doskonalić własny warsztat pracy.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

449 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

599 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Projektowanie gier

Projektowanie gier to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej grami różnego rodzaju, która  pragnie zamienić swoją pasję w ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzisiejsze czasy to dynamiczny rozwój gier, powstaje coraz więcej nowych firm działających w branży gier oraz w branżach z nią związanych. Ma miejsce żywiołowy rozwój rynku gier komputerowych, z wysoką dynamiką sprzedaży. Organizowane są rozgrywki i inne wydarzenia w ramach szeroko rozumianego e-sportu, które przyciągają graczy i liczną publiczność. Śląsk za sprawą takich wydarzeń jak Intel Extreme Masters stał się regionem przemysłu gier komputerowych. Rozwijająca się branża gier i jej rynek pociągają za sobą tworzenie się nowych miejsc pracy. Jest to doskonała okazja dla każdego pasjonata gier by zamienić hobby na zajęcie dochodowe.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

449 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

599 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności