Gry i grafika
interaktywna

Kierunek studiów Gry i Grafika Interaktywna jest unikatowy w skali kraju. Studia na tym kierunku pozwalają na realizację własnych pasji w życiu zawodowym. To kierunek dla osób, którym bliski jest świat gier, ale już nie wystarcza im bycie tylko graczem. Gry i grafika interaktywna to także kierunek dla pasjonatów rysunku, grafiki lub multimediów, bądź osób, które planują związać swoją przyszłość z branżą projektową. To także studia dla osób odnajdujących się w świecie artystycznym i nastawionych na praktyczność i kameralność kształcenia.

W ramach studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności potrzebne do indywidualnego lub zespołowego tworzenia gier lub projektów graficznych ze szczególnym naciskiem na walory artystyczne i narzędzia cyfrowe. Zajęcia mają charakter praktyczny, realizowane są z udziałem praktyków na co dzień pracujących w branży gier i grafiki. Realizowane są w małych grupach z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Dla studentów organizowane są warsztaty, plenery artystyczne i fora dyskusyjne. Każdy student objęty jest indywidualną opieką nauczyciela akademickiego (indywidualne korekty projektów). Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze projektu. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w firmach projektowych, agencjach reklamowych oraz studiach projektujących gry. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą samodzielnie zaistnieć na rynku jako wolni strzelcy (freelancer). Zapisz się!

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika interaktywna mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w zakresie gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Wybierz specjalność

Studia – specjalność Projektowanie wirtualnej rzeczywistości (VR)

Zanurz się w świecie immersyjnych technologii i zacznij projektować swoją przyszłość już dziś! Studia o specjalności projektowanie VR na kierunku licencjackim „Gry i Grafika Interaktywna” na naszej uczelni zapewnia studentom solidne podstawy w projektowaniu doświadczeń wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz umiejętności tworzenia immersyjnych interakcji. Rozszerzenie skupia się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii wirtualnej rzeczywistości do tworzenia innowacyjnych i angażujących projektów interaktywnych.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

499 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

559 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Studia – specjalność Projektowanie Graficzne

Projektowanie graficzne to specjalność dla osób, które interesują się rysunkiem lub grafiką, bądź też wiążą swoją przyszłość z branżą projektową. To specjalność dla osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kompletnego procesu projektowania graficznego. Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na profesjonalne umiejętności projektowe otwiera przed studentami coraz większe możliwości zatrudnienia w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz w branży multimedialnej. Studia na specjalności projektowanie graficzne dają też doskonałe możliwości do budowania i rozwijania profesjonalnych relacji zawodowych ze znanymi profesorami oraz z praktykami branży projektowej, co pozwala doskonalić własny warsztat pracy.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

569 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

569 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Studia – specjalność Projektowanie Gier

Projektowanie gier to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej grami różnego rodzaju, która  pragnie zamienić swoją pasję w ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzisiejsze czasy to dynamiczny rozwój gier, powstaje coraz więcej nowych firm działających w branży gier oraz w branżach z nią związanych. Ma miejsce żywiołowy rozwój rynku gier komputerowych, z wysoką dynamiką sprzedaży. Organizowane są rozgrywki i inne wydarzenia w ramach szeroko rozumianego e-sportu, które przyciągają graczy i liczną publiczność. Śląsk za sprawą takich wydarzeń jak Intel Extreme Masters stał się regionem przemysłu gier komputerowych. Rozwijająca się branża gier i jej rynek pociągają za sobą tworzenie się nowych miejsc pracy. Jest to doskonała okazja dla każdego pasjonata gier by zamienić hobby na zajęcie dochodowe.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

569 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

569 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Zobacz prace dyplomowe naszych studentów

Zobacz nasze studia podyplomowe

Sprawdź kursy i szkolenia

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności