Samorząd studencki

Działalność Samorządu Studenckiego rozpoczęła się w listopadzie 1999 roku. Organem przedstawicielskim Samorządu Studenckiego jest Parlament, który reprezentuje interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw środowiska studenckiego. Działa on zgodnie ze statutem Uczelni a podstawą jego funkcjonowania jest również Regulamin Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą regularnie w pracach Senatu Uczelni, Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej.

Kadencja parlamentu przewidziana jest na okres dwóch lat, jednak w szczególnych wypadkach w trakcie trwania kadencji mogą odbywać się wybory uzupełniające.

W sprawach studenckich można zwracać się mailowo
E-mail: samorzad@gwsp.edu.pl

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności