Samorząd studencki

Działalność Samorządu Studenckiego rozpoczęła się w listopadzie 1999 roku. Organem przedstawicielskim Samorządu Studenckiego jest Parlament, który reprezentuje interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw środowiska studenckiego. Działa on zgodnie ze statutem Uczelni a podstawą jego funkcjonowania jest również Regulamin Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą regularnie w pracach Senatu Uczelni, Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej.

Kadencja parlamentu przewidziana jest na okres dwóch lat, jednak w szczególnych wypadkach w trakcie trwania kadencji mogą odbywać się wybory uzupełniające.

W sprawach studenckich można zwracać się mailowo
E-mail: samorzad@gwsp.edu.pl

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności