Samorząd studencki

Samorząd studencki działa od listopada 1999 roku. Organem przedstawicielskim Samorządu Studenckiego jest Parlament, który reprezentuje interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw środowiska studenckiego. Działa on zgodnie ze statutem Uczelni a podstawą jego funkcjonowania jest również Regulamin Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w pracach Senatu Uczelni, Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej.

W sprawach studenckich można zwracać się mailowo
E-mail: samorzad@gwsp.edu.pl

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności