Studia dla osób niepełnosprawnych

Studia dla osób niepełnosprawnych są możliwe w GWSP i stanowią przykład otwartości Uczelni. Staramy się dostosować proces kształcenia i rozwiązania organizacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoje działania kierujemy do:

  • osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osób chorujących, nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna jest potwierdzona dokumentacją medyczną,
  • osób o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach w wyniku niespodziewanej choroby lub wypadku losowego.

Studia dla osób niepełnosprawnych w GWSP oferują wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta, po przeanalizowaniu przedstawionych przez niego informacji.
Możliwe są różne rodzaje oferowanego wsparcia:

  • W zakresie organizacji i przebiegu procesu kształcenia – jest możliwość uzyskania indywidualnej organizacji studiów (IOS), w ramach której Dziekan określa terminy zaliczania przedmiotów i semestrów studiów. W porozumieniu z prowadzącym zajęcia Dziekan może zwolnić studenta w całości lub częściowo z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, jednocześnie określając warunki zaliczania tych zajęć. Formy zaliczeń i egzaminów, po konsultacji z prowadzącymi, mogą być dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Możliwe jest nagrywanie zajęć i wykładów. Po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia możliwe jest wykorzystanie, w większym stopniu niż zazwyczaj, kontaktu elektronicznego (np. do konsultacji, w tym prac semestralnych).
  • Możliwa jest pomoc w pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do studiowania i urządzeń ułatwiających studiowanie. Student niepełnosprawny może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Może także ubiegać się o wsparcie materialne przewidziane dla studentów GWSP: stypendium socjalne czy stypendium rektora za wysokie wyniki w nauce. Student może też liczyć na pomoc i wsparcie Uczelni przy ubieganiu się o środki materialne z funduszy pozauczelnianych, oferowanych przez PFRON.
  • Na terenie campusu GWSP znajduje się duży parking dla kilkuset samochodów, w tym miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. W jednym z naszych budynków jest winda.

Osoby niepełnosprawne, chcące skorzystać z oferowanych form pomocy, powinny skontaktować się z Dziekanem, przedłożyć stosowne dokumentacje i sformułować swoje oczekiwania. Otrzymane wsparcie wynika z zależności pomiędzy niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów.

Jesteś osobą głuchą lub niedosłyszącą? Możesz rozpocząć u nas studia i uzyskać wykształcenie wyższe. Możesz też zwiększyć swoje kompetencje na różnego rodzaju kursach warsztatach! W Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie zapewnimy Ci najlepsze warunki studiowania. Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy na specjalnym wideo dla osób osób głuchych lub niedosłyszących.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności