Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kto może złożyć wniosek na stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium przyznajemy Studentom, posiadającym orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Przyznając stypendium nie patrzymy na dochód osiągany przez studenta. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez 9 semestrów.

Od kiedy możesz składać wniosek o przyznanie stypendium?

Stypendium przyznajemy już od pierwszego semestru studiów. Oznacza to, że student rozpoczynający studia na pierwszym semestrze może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać już na pierwszym semestrze studiów. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie nie później niż 10 października (w semestrze zimowym) i 10 marca (w semestrze letnim). Wniosek składa się w pokoju 204.

Na jaki okres przyznajemy stypendium?

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki. W momencie gdy nastąpi upływ okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wyplata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a wyrównanie kwot stypendium za okres zawieszania następuje tylko w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Istotną kwestią jest posiadanie przez Studenta aktualnego dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów. Dokumentem takim jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowe informacje znajdują się „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie”

Więcej informacji na temat przyznawania stypendiów znajduje się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OSTATECZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW TO: 10.10.2023r.

KAŻDY WNIOSEK MUSI POSIADAĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE DO WYPŁATY

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności