Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje wszystkim studentom studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie), w momencie gdy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia tylko na jednym, wybranym kierunku.

Kto może złożyć wniosek na stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium przyznajemy Studentom, z uwagi na posiadanie przez nich stopnia niepełnosprawności potwierdzone orzeczeniem właściwego organu. Przyznając stypendium nie patrzymy na dochód osiągany przez studenta.

Od kiedy możesz składać wniosek o przyznanie stypendium?

Stypendium przyznajemy już od pierwszego semestru studiów. Oznacza to, że student rozpoczynający studia na pierwszym semestrze może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wnioski można składać już na pierwszym semestrze studiów. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie nie później niż 20 października (w semestrze zimowym) i 20 marca (w semestrze letnim). Wniosek składa się w pokoju 204.

Na jaki okres przyznajemy stypendium?

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki. W momencie gdy nastąpi upływ okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wyplata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego, aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto wyrównanie kwoty stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Istotną kwestią jest posiadanie przez Studenta aktualnego dokumentu potwierdzającego orzeczoną niepełnosprawność lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów. Dokumentem takim jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowe informacje znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie”

Więcej informacji na temat przyznawania stypendiów znajduje się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności