STUDIA PODYPLOMOWE JOGA I AJURWEDA

Joga i Ajurweda to studia podyplomowe kierowane są dla wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych integracyjnym, holistycznym podejściem do funkcjonowania organizmu będącym wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Nie jest wymagana znajomość nauk o zdrowiu, jak również zaawansowane doświadczenie w praktykowaniu jogi. Zajęcia na kierunku Joga i Ajurweda prowadzone są częściowo w języku angielskim (tłumaczone na polski). Studia Joga i Ajurweda nie obejmują praktyki wyjazdowej (dla zainteresowanych) w ośrodkach ajurwedyskich (na konsultanta ajuredyski) i jogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku Joga i Ajurweda mają na celu zapoznanie słuchaczy z siostrzanymi naukami (Joga i Ajurweda) dostarczającymi wiedzy, kompetencji i umiejętności dla zachowania czy przywracania zdrowego ciała i zrównoważenia umysłu, integracji i transformacji na wszystkich poziomach naszego istnienia. Zarówno Joga jak i Ajurweda pochodzą z systemu wiedzy wedyjskiej i są oparte na zasadach trigunas (sattva, tamas, rajas) oraz panchamahabuthas (przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). Joga i ajurweda dostarczają wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego organizmu (koncepcja DOSZA-Dhatu-Mala / humory-tkanki-odpady trawienne) oraz wpływu żywności i leków na organizm (koncepcja Rasa-Veerya-vipaka/smak-energia-efekt potrawienny).

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Joga i Ajurweda kierowane są dla wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych integracyjnym, holistycznym podejściem do funkcjonowania organizmu będącym wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Nie jest wymagana znajomość nauk o zdrowiu, jak również zaawansowane doświadczenie w praktykowaniu jogi. Zajęcia na kierunku Joga i Ajurweda prowadzone są częściowo w języku angielskim (tłumaczone na polski). Studia podyplomowe Joga i Ajurweda nie obejmują praktyki wyjazdowej (dla zainteresowanych) w ośrodkach ajurwedyskich (na konsultanta ajuredyski) i jogicznych.

Cele studiów

Joga i Ajurweda są siostrzanymi naukami dostarczającymi wiedzy, kompetencji i umiejętności dla zachowania czy przywracania zdrowego ciała i zrównoważenia umysłu, integracji i transformacji na wszystkich poziomach naszego istnienia. Obie pochodzą z systemu wiedzy wedyjskiej. Zarówno joga, jak i ajurweda są oparte na zasadach trigunas (sattva, tamas, rajas) oraz panchamahabuthas (przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). Joga i ajurweda dostarczają wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego organizmu (koncepcja DOSZA-Dhatu-Mala / humory-tkanki-odpady trawienne) oraz wpływu żywności i leków na organizm (koncepcja Rasa-Veerya-vipaka/smak-energia-efekt potrawienny). Obie z tych nauk mają osiem działów: Ashtanga Yoga i Ashtanga Ajurweda. Bazują na takiej samej anatomii i fizjologii opartej na nadi (subtelnych kanałach), siedmiu głównych czakrach (centra energetyczne), pięciu cielesnych powłokach. Dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, zarówno joga jak i ajurweda, zalecają regularną praktykę pranajamy i medytacji, oczyszczanie ciała (w jodze nazywane “Satkriyas”, w ajurwedzie “Panchakarma), stosowanie ziół i zdrowej żywności oraz intonowanie mantr dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Tradycyjnie Ajurweda skupia się bardziej na procesie terapeutycznym, leczniczym (Chikitsa) dla ciała i umysłu, podczas gdy Joga tradycyjnie ma większy wpływ na samorozwój i samorealizację (Sadhana). Nowoczesna Yoga próbuje przybrać terapeutyczny model, ale jest on najczęściej daleki od Ajurwedy lub ograniczony tylko do asan i rzadko odzwierciedla tradycję jogi lub ajurwedyjski, leczniczy wpływ filozofii jogi i psychologii. Dzięki studiom Joga i Ajurweda i indywidualnej praktyce słuchacze zdobywają osobiste zrozumienie wpływu jogi na guny, równowagę konstytucyjną, jak również nabywają umiejętności przywracania i utrzymania równowagi w organizmie.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • Nauczyciele akademiccy, praktycy, lekarze ajurwedyjscy.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JOGA I AJURWEDA

 • Filozofia i psychologia Ajurwedy i Jogi, wzajemne oddziaływanie na ciało, umysł i ducha.
 • Ajurweda i terapia jogą, ajuwedyjska terapia jogą
 • Funkcjonowanie organizmu: (DOSZA-Dhatu-Mala / teoria humorów, tkanek i odpadów trawiennych)
 • Podstawowe zasady ajurwedy: A, Panchamahabuthas (5 Elementów tworzenia: przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). B, Trigunas (3 uniwersalne cechy, właściwości natury): sattva, tamas, rajas C, Tridoszas (3 humory biologiczne, zasady funkcjonalne w systemach biologicznych): Vata, Pitta, Kapha (zasada powietrza, ognia, ziemi – ich warianty i skutki zwiększenia i zmniejszenia).
 • Subdoshas Vata, Pitta i Kapha
 • Prakruti (konstytucja ciała) i Vikruti (obecny stan dosza, zaburzenia konstytucyjne)
 • Nierównowaga dosz, objawy i jej przywracanie; badanie konstytucyjne, podstawowe umiejętności diagnostyczne w celu określenia konstytucji i nierównowagi w organizmie, Przyczyny zaburzenia równowagi: dieta, styl życia, wzorce emocjonalne, jakość relacji, uwarunkowania genetyczne.
 • Dhatus (thanki) i Srotamsi (kanały)
 • Agni (ogień): jathara agni, bhuta agni, dhatu agni, cellural agni) i ocena kliniczna Agni a usuwanie odpadów metabolicznych (mala)
 • Odżywianie i trawienie: Rasa (smak), Guna (własciwości),Virya (działanie), Vipaka (efekt potrawienny), Prabhava (uniklane działanie); przyswajanie i wydalanie; Ama (toksyny),
 • Dieta, tryb życia i czynniki chorobotwórcze
 • Chikithsa, proces terapeutyczny, przyczyny zaburzeń, etapy, zabiegi terapeutyczne
 • Oczyszczanie ciała (Satkriyas/Panchakarma),
 • Ajurweda jogą uzdrawiania
 • Raja joga z punktu widzenia zdrowia i dosz
 • Dieta, ćwiczenia, pranajama według VIKRUTI danej osoby, pory roku, pory dnia, klimatu, wieku itp.
 • Ajurwedyjska anatomia i fizjologia w praktyce jogi
 • Asany dla poszczególnych dosz i aktualnego stanu zdrowia, budowy i kondycji ciała danej osoby
 • Subtelne DOSZE – Prana, Tejas, Ojas
 • Pranajama w/dla równoważenia dosz
 • Kontrola nad zmysłami i umysłem
 • Medytacja dla wybranej konstytucji; medytacja w aspekcie równoważenia dosz
 • MANTRA – Pranajama – Medytacja
 • Ajurwedyjski i jogiczny styl życia i codziennej rutyny

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty za studia
Koszt całkowity

5250 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

4550 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności