Joga i Ajurweda

Joga i Ajurweda to studia podyplomowe kierowane są dla wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych integracyjnym, holistycznym podejściem do funkcjonowania organizmu będącym wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Nie jest wymagana znajomość nauk o zdrowiu, jak również zaawansowane doświadczenie w praktykowaniu jogi. Zajęcia na kierunku Joga i Ajurweda prowadzone są częściowo w języku angielskim (tłumaczone na polski). Studia Joga i Ajurweda nie obejmują praktyki wyjazdowej (dla zainteresowanych) w ośrodkach ajurwedyskich (na konsultanta ajuredyski) i jogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku Joga i Ajurweda mają na celu zapoznanie słuchaczy z siostrzanymi naukami (Joga i Ajurweda) dostarczającymi wiedzy, kompetencji i umiejętności dla zachowania czy przywracania zdrowego ciała i zrównoważenia umysłu, integracji i transformacji na wszystkich poziomach naszego istnienia. Zarówno Joga jak i Ajurweda pochodzą z systemu wiedzy wedyjskiej i są oparte na zasadach trigunas (sattva, tamas, rajas) oraz panchamahabuthas (przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). Joga i ajurweda dostarczają wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego organizmu (koncepcja DOSZA-Dhatu-Mala / humory-tkanki-odpady trawienne) oraz wpływu żywności i leków na organizm (koncepcja Rasa-Veerya-vipaka/smak-energia-efekt potrawienny).

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Studia Joga i Ajurweda kierowane są dla wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, zainteresowanych integracyjnym, holistycznym podejściem do funkcjonowania organizmu będącym wynikiem harmonijnej równowagi zdrowego umysłu, ciała, ducha i środowiska człowieka. Nie jest wymagana znajomość nauk o zdrowiu, jak również zaawansowane doświadczenie w praktykowaniu jogi. Zajęcia na kierunku Joga i Ajurweda prowadzone są częściowo w języku angielskim (tłumaczone na polski). Studia Joga i Ajurweda nie obejmują praktyki wyjazdowej (dla zainteresowanych) w ośrodkach ajurwedyskich (na konsultanta ajuredyski) i jogicznych.

Cele studiów

Joga i Ajurweda są siostrzanymi naukami dostarczającymi wiedzy, kompetencji i umiejętności dla zachowania czy przywracania zdrowego ciała i zrównoważenia umysłu, integracji i transformacji na wszystkich poziomach naszego istnienia. Obie pochodzą z systemu wiedzy wedyjskiej. Zarówno joga, jak i ajurweda są oparte na zasadach trigunas (sattva, tamas, rajas) oraz panchamahabuthas (przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). Joga i ajurweda dostarczają wiedzy w zakresie funkcjonowania naszego organizmu (koncepcja DOSZA-Dhatu-Mala / humory-tkanki-odpady trawienne) oraz wpływu żywności i leków na organizm (koncepcja Rasa-Veerya-vipaka/smak-energia-efekt potrawienny). Obie z tych nauk mają osiem działów: Ashtanga Yoga i Ashtanga Ajurweda. Bazują na takiej samej anatomii i fizjologii opartej na nadi (subtelnych kanałach), siedmiu głównych czakrach (centra energetyczne), pięciu cielesnych powłokach. Dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, zarówno joga jak i ajurweda, zalecają regularną praktykę pranajamy i medytacji, oczyszczanie ciała (w jodze nazywane “Satkriyas”, w ajurwedzie “Panchakarma), stosowanie ziół i zdrowej żywności oraz intonowanie mantr dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Tradycyjnie Ajurweda skupia się bardziej na procesie terapeutycznym, leczniczym (Chikitsa) dla ciała i umysłu, podczas gdy Joga tradycyjnie ma większy wpływ na samorozwój i samorealizację (Sadhana). Nowoczesna Yoga próbuje przybrać terapeutyczny model, ale jest on najczęściej daleki od Ajurwedy lub ograniczony tylko do asan i rzadko odzwierciedla tradycję jogi lub ajurwedyjski, leczniczy wpływ filozofii jogi i psychologii. Dzięki studiom Joga i Ajurweda i indywidualnej praktyce słuchacze zdobywają osobiste zrozumienie wpływu jogi na guny, równowagę konstytucyjną, jak również nabywają umiejętności przywracania i utrzymania równowagi w organizmie.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • Nauczyciele akademiccy, praktycy, lekarze ajurwedyjscy.

Program studiów

 • Filozofia i psychologia Ajurwedy i Jogi, wzajemne oddziaływanie na ciało, umysł i ducha.
 • Ajurweda i terapia jogą, ajuwedyjska terapia jogą
 • Funkcjonowanie organizmu: (DOSZA-Dhatu-Mala / teoria humorów, tkanek i odpadów trawiennych)
 • Podstawowe zasady ajurwedy: A, Panchamahabuthas (5 Elementów tworzenia: przestrzeń, powietrze, ogień, woda, ziemia). B, Trigunas (3 uniwersalne cechy, właściwości natury): sattva, tamas, rajas C, Tridoszas (3 humory biologiczne, zasady funkcjonalne w systemach biologicznych): Vata, Pitta, Kapha (zasada powietrza, ognia, ziemi – ich warianty i skutki zwiększenia i zmniejszenia).
 • Subdoshas Vata, Pitta i Kapha
 • Prakruti (konstytucja ciała) i Vikruti (obecny stan dosza, zaburzenia konstytucyjne)
 • Nierównowaga dosz, objawy i jej przywracanie; badanie konstytucyjne, podstawowe umiejętności diagnostyczne w celu określenia konstytucji i nierównowagi w organizmie, Przyczyny zaburzenia równowagi: dieta, styl życia, wzorce emocjonalne, jakość relacji, uwarunkowania genetyczne.
 • Dhatus (thanki) i Srotamsi (kanały)
 • Agni (ogień): jathara agni, bhuta agni, dhatu agni, cellural agni) i ocena kliniczna Agni a usuwanie odpadów metabolicznych (mala)
 • Odżywianie i trawienie: Rasa (smak), Guna (własciwości),Virya (działanie), Vipaka (efekt potrawienny), Prabhava (uniklane działanie); przyswajanie i wydalanie; Ama (toksyny),
 • Dieta, tryb życia i czynniki chorobotwórcze
 • Chikithsa, proces terapeutyczny, przyczyny zaburzeń, etapy, zabiegi terapeutyczne
 • Oczyszczanie ciała (Satkriyas/Panchakarma),
 • Ajurweda jogą uzdrawiania
 • Raja joga z punktu widzenia zdrowia i dosz
 • Dieta, ćwiczenia, pranajama według VIKRUTI danej osoby, pory roku, pory dnia, klimatu, wieku itp.
 • Ajurwedyjska anatomia i fizjologia w praktyce jogi
 • Asany dla poszczególnych dosz i aktualnego stanu zdrowia, budowy i kondycji ciała danej osoby
 • Subtelne DOSZE – Prana, Tejas, Ojas
 • Pranajama w/dla równoważenia dosz
 • Kontrola nad zmysłami i umysłem
 • Medytacja dla wybranej konstytucji; medytacja w aspekcie równoważenia dosz
 • MANTRA – Pranajama – Medytacja
 • Ajurwedyjski i jogiczny styl życia i codziennej rutyny
Opłaty za studia
Koszt całkowity

5250 zł/mc

Opłata jednorazowa
Promocja

4550 zł/mc

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL oraz 1 fotografię formatu 4,5 × 6,5 cm.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności