STUDIA PROJEKTOWANIE GIER – OPIS

Projektowanie gier to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej grami różnego rodzaju, która  pragnie zamienić swoją pasję w ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzisiejsze czasy to dynamiczny rozwój gier, powstaje coraz więcej nowych firm działających w branży gier oraz w branżach z nią związanych. Ma miejsce żywiołowy rozwój rynku gier komputerowych, z wysoką dynamiką sprzedaży. Organizowane są rozgrywki i inne wydarzenia w ramach szeroko rozumianego e-sportu, które przyciągają graczy i liczną publiczność. Śląsk za sprawą takich wydarzeń jak Intel Extreme Masters stał się regionem przemysłu gier komputerowych. Rozwijająca się branża gier i jej rynek pociągają za sobą tworzenie się nowych miejsc pracy. Jest to doskonała okazja dla każdego pasjonata gier, by zamienić hobby na zajęcie dochodowe.

W ramach specjalności, na studiach projektowanie gier studenci nauczą się tworzyć gry. To student zadecyduje jaką drogą chce pójść – czy skupić się na grach komputerowych, aplikacjach na smartfony, wirtualnej rzeczywistości czy może… na grach planszowych. Zajęcia prowadzone są m.in. przez specjalistów z Akademii Sztuk Pięknych i praktyków operujących narzędziami cyfrowymi. Przygotują studenta do stworzenia produktu mającego potencjał rynkowy, który pozwoli obronić pracę licencjacką, uzyskać wyższe wykształcenie i otworzy możliwości znalezienia się z sukcesem na rynku pracy.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w obszarze gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka specjalności

Specjalność Projektowanie gier uczy studenta tworzenia konceptów, opracowywania mechaniki gier, logiki rozgrywki oraz układania scenariuszy. Absolwent zdobędzie wiedzę z projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania gier komputerowych i planszowych.

Praca

Absolwenci studiów Projektowanie Gier (specjalności) będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy artystycznej i projektowej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie jako projektanci gier, w firmach graficznych, produkujących gry cyfrowe, analogowe i agencjach reklamowych. Studia umożliwią także znalezienie pracy w mediach elektronicznych, instytucjach kultury oraz wydawnictwach, w tym interaktywnych.

Wybór specjalności

Na pierwszym i drugim semestrze realizowane są przedmioty ogólnoplastyczne oraz narzędziowe dające podstawy dla konstruowania prac projektowych z zakresu Gier i grafiki interaktywnej. Na semestrze trzecim realizowane są między innymi trzy przedmioty specjalnościowe w zakresie: projektowania VRprojektowania graficznego i projektowania gier pozwalające ułatwić ostateczny wybór specjalności studiów. Na koniec trzeciego semestru student wybiera specjalność,  której realizacja obejmuje czwarty, piąty i szósty semestr studiów.

Specjalność, jaką wybiera  student, skorelowana jest z wyborem seminarium dyplomowego, który następuje również pod koniec trzeciego semestru studiów. Jego realizacja trwa w semestrach: czwartym, piątym i szóstym. Dla zainteresowanych studentów uczelnia umożliwia także studiowanie dwóch specjalności w tym samym czasie.

Dodatkowo student dokonuje wyboru poziomu zaawansowania języka obcego, którego nauka trwa przez cztery semestry studiów. Bardzo istotnym elementem studiów o profilu praktycznym jest wybór miejsca realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia udziela także wsparcia informacyjnego w zakresie praktyk, w szczególności w ramach współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi. Uczelnia umożliwia również zaliczenia pracy zawodowej, stażu czy wolontariatu jako studenckiej praktyki zawodowej.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE GIER

Studia licencjackie na specjalności Projektowanie gier obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Wizerunek graficzny
 • Kreowanie obrazu
 • Teoria cyfrowych mediów interaktywnych
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy fotografii i filmu
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki rastrowej i wektorowej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki edytorskiej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki 3d
 • Zaawansowane narzędzia cyfrowe
 • Multimedia
 • Grafika 3d
 • Animacja 3d
 • Podstawy projektowania gier
 • Aspekty psychologiczne i socjologiczne w grach
 • Projektowanie poziomów gier (level design)
 • Projektowanie mechaniki i narracja w grach
 • Projektowanie dźwięku do gier
 • Promocja gier i Youtube
 • VR – rzeczywistość wirtualna w grach

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Adam Romaniuk
 • prof. dr hab. Jacek Rykała
 • prof. dr hab. Jan Szmatloch
 • dr Jakub Cikała
 • dr Marek Golonka
 • dr Milena Michałowska
 • dr Dominik Ritszel
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Piotr Budzisz
 • mgr Jonasz Gajewski
 • mgr Aleksandra Jarosz
 • mgr Aleksandra Krupa
 • mgr Dariusz Łęczycki
 • mgr Weronika Mehr
 • mgr Marcin Sadowski
 • mgr Paweł Siodłok
 • mgr Jędrzej Szweda

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność, masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

559 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

569 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności