Grafika. Komunikacja. Gry

Grafika. Komunikacja. Gry to kierunek mający na celu zapoznanie słuchaczy z tajnikami projektowania graficznego, projektowania identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzenia grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier. Ponadto wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć związanych z projektowaniem i wdrażaniem linii kreatywnych i identyfikacji wizualnych produktów, marek, eventów, firm lub instytucji, pozwolą na zdobycie profesjonalnych kwalifikacji projektowych związanych z zagadnieniami projektowania i wdrażania systemów komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz projektowania interfejsów i grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier.

Po zakończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do uruchomienia własnej działalności gospodarczej lub współtworzenia zespołów projektowych pracujących przy projektach graficznych, projektach identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzeniu grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier .

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Słuchaczem podyplomowych studiów może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności, który chce pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie projektowania graficznego, projektowania identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzenia grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier. Studia w szczególności skierowane są do osób zajmujących stanowiska związane z szeroko rozumianym projektowaniem graficznym, marketingiem lub planujących w przyszłości zajmować takie stanowiska.

Cele studiów

Po zakończeniu studiów słuchacze będą przygotowani do uruchomienia własnej działalności gospodarczej lub współtworzenia zespołów projektowych pracujących przy projektach graficznych, projektach identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzeniu grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier .

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

  • Nauczyciele akademiccy, praktycy.

Program studiów

  • Moduł I – Projektowanie graficzne
  • Moduł II – Narzędzia cyfrowe
  • Moduł III – Informacja i komunikacja wizualna
  • Moduł IV – Projektowanie gier
  • Moduł V – Grafika cyfrowa
  • Moduł VI – Multimedia
Opłaty za studia
Koszt całkowity

3750 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

2950 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu dowód osobisty/paszport – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności