STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH

Przemysły kreatywne są fascynującymi polami działalności obejmujące m.in. gry i reklamę, architekturę i design, handel dziełami sztuki i nowe technologie. Te dziedziny łączy kreatywność i przedsiębiorczość. Osoby działające w nich zarabiają na życie, realizując swoje pomysły i szukając zainteresowanych nimi klientów, partnerów i współpracowników. Pozwala to uczynić z pasji pracę i mieć bezcenne poczucie, że tworzy się coś nowego. Zarazem jednak traktowanie pasji jako pracy grozi wypaleniem i utratą tej pasji, a rynki branży kreatywnej są zmienne i często trudne. Wciąż pokutuje przekonanie, że za owoce cudzej kreatywności nie trzeba płacić, a wyrażanie się jest nagrodą samą w sobie i nie potrzebuje wynagrodzenia. Dlatego warto, by osoby pracujące w branży kreatywnej miały wysokie kompetencje nie tylko w zakresie swojej twórczej specjalności, ale też ekonomii i organizacji pracy — i te właśnie dodatkowe kompetencje oferują nasze studia podyplomowe.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemysłach kreatywnych” są absolwenci studiów wyższych (również I stopnia), chcący rozpocząć działalność gospodarczą, właściciele i pracownicy firm, instytucji i także organizacji pozarządowych działający w branży kreatywnej.

 

Cele studiów

 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
 • ukazywanie rynkowego potencjału działalności kreatywnej;
 • przekazywanie wiedzy z zakresu rynkowych i prawnych uwarunkowań działalności kreatywnej;
 • kształtowanie kompetencji w zakresie wyszukiwania i zdobywania odbiorców swojej działalności;
 • przekazanie wiedzy z zakresu planowania i prowadzenia firmy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • Nauczyciele akademiccy, praktycy.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRZEMYSŁACH KREATYWNYCH

 • Psychologia dla twórców
 • Zarządzanie czasem
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Komunikacja interpersonalna
 • Budowanie i zarządzanie zespołami
 • Komunikacja firmy z otoczeniem (marketing, wizerunek firmy, reklama sieciowa)
 • Prawo cywilne i autorskie
 • Podatki i finanse w firmie
 • Studia przypadków
 • Biznes plan
 • Tworzenie i prowadzenie firmy
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Negocjacje biznesowe
Opłaty za studia
Koszt całkowity

4200 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

3600 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności