Przeniesienie z innej uczelni

Przeniesienie z innej uczelni możliwe jest w przypadku zaliczenia na tej uczelni minimum pierwszego semestru studiów. Decyzję o tym, na który semestr można zostać przyjętym podejmuje Dziekan GWSP. Dziekan przygotowuje także wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Zarejestruj się w naszym systemie elektronicznej rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie złóż komplet wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku nowej matury, oryginał dokumentu do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wytyczne są tu,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu,
  • w przypadku zmiany nazwiska panieńskiego należy dostarczyć akt ślubu do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalność Naturoterapia)
  • złożenie podania do Dziekana GWSP o przyjęcie na studia,
  • złożenie podania do Kanclerza GWSP o wyliczenie kwot czesnego,
  • złożenie kserokopii indeksu lub zaświadczenia z Uczelni macierzystej o wykazie zaliczonych przedmiotów.
Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności