Terapia
artystyczna

Terapia artystyczna to unikatowy kierunek w Polsce. Łączy interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności z nauk o zdrowiu, psychologii i sztuki. Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy interesują się tradycyjnymi i naturalnymi produktami i metodami wspierającymi leczenie. Adresowany jest do osób, które od podstaw chcą uzyskać wykształcenie i dopiero zaczynają budować swoją świadomość w obszarze zdrowego stylu życia – chcąc zostać terapeutami, ale i też do tych, którzy mają już doświadczenie zawodowe czy edukacyjne, ale chcą rozwijać nowe pasje i widzą szansę wykorzystania kompetencji terapeutycznych np. w swoich biznesach lub chcą po prostu zadbać o swoje zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie.

Kierunek Terapia artystyczna koncentruje się na integracyjnych i spersonalizowanych terapiach zdrowotnych, gdzie w centrum zainteresowania jest konkretna osoba, a nie jednostka chorobowa. W czasie studiów poznasz systemy prewencyjne i terapeutyczne łączące teorię (filozofię i zasady) i praktykę, które wykorzystują szereg naturalnych terapii wspierających leczenie i utrzymanie zdrowia oraz różnego rodzaju terapie wykorzystujące sztukę, jak i techniki czy metody radzenia sobie z wszechobecnym wokół nas stresem czy sytuacjami kryzysowymi. Poznasz też wpływ umysłu, emocji i fizycznych zachowań na ciało. Nauczysz się jakie znaczenie ma relacja i właściwa komunikacja między terapeutą i klientem w procesie terapii oraz w procesie edukacji i budowania świadomości świadczeniobiorcy.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk na drugim i trzecim roku. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Wybierz specjalność

Studia Naturoterapia

Naturoterapia to specjalność dla tych osób, które interesują się zdrowym stylem życia, jak i dla tych, które pragną rozwijać swoją karierę zawodową wykorzystując naturalne terapie w celu integracyjnego wspierających leczenia i utrzymanie zdrowia. Brak czasu, ciągłe zmęczenie, brak energii do działania, życie w ciągłym stresie czy wreszcie nawracające stany chorobowe, pomimo licznych wizyt u specjalistów powodują, że ludzie poszukują metod innych niż te, które oferuje tradycyjna opieka medyczna. Powrót do usług i systemów opieki zdrowotnej opartych na tradycyjnych i naturalnych produktach i metodach wspierających leczenie i skoncentrowanych na integracyjnych i spersonalizowanych terapiach zdrowotnych wydaje się przynosić szerszą wizję poprawy zdrowia i niezależności pacjenta.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

489 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

560 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Psychoedukacja w terapii

Psychoedukacja to specjalność służąca przekazywaniu wiedzy psychologicznej, której zastosowanie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka i społeczeństwa. Podnosząc świadomość w zakresie czynników sprzyjających i zagrażających szeroko rozumianemu zdrowiu – w jego aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – promuje prozdrowotne zachowania i styl życia. Szczególna rola psychoedukacji we współczesnym świecie wynika ze wzrostu różnego typu zagrożeń, podczas gdy wiedza okazuje się być najważniejszym zasobem sprzyjającym człowiekowi w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych . Tworzenie własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami to samodzielne poszukiwanie dróg samodoskonalenia i poznawania siebie.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

329 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

540 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Studia Arteterapia

Arteterapia to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę wykorzystuje proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, specjalność ta pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

419 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

560 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Zobacz prace dyplomowe naszych studentów

Zobacz nasze studia podyplomowe

Sprawdź kursy i szkolenia

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności