Coaching

Coaching to kierunek studiów podyplomowych który ma na celu dostarczenie słuchaczowi podstawowej wiedzy o Coachingu. Studia te są źródłem poznawania metod rozwoju osobistego, doskonalenia skuteczności realizowania celów, ale też pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do profesjonalnego prowadzenia coachingu, a także zdobycia nowej wiedzy, która pomoże efektywnie kierować zespołem pracowników. Lider dowie się jak wspierać indywidualne umiejętności i motywować członków zespołu oraz pomagać w umiejętnym kreowaniu strategii osiągania celów organizacji.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wszelkiego typu studiów wyższych (także licencjackich, inżynierskich), wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Z oferty skorzystać mogą osoby, które chcą zdobyć nowy i interesujący zawód, pracować jako coachowie, pracować z ludźmi czy chcą rozwijać się w kierunku Coachingu.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wszelkiego typu studiów wyższych (także licencjackich), wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem podstawowej wiedzy o Coachingu, które chcą zdobyć nowy i interesujący zawód, pracujące jako Coachowie, pracujące z ludźmi i chcące rozwijać się w kierunku Coachingu powinny wybrać te studia podyplomowe. Wiedza z zakresu coachingu będą z pewnością pomocne w doskonaleniu efektywności własnej i kadry kierowniczej do bezpośredniego wspierania i monitorowania rozwoju kompetencji podwładnych.

Cele studiów

Studia podyplomowe z zakresu coachingu niosą za sobą wiele korzyści i to zarówno dla osób uczestniczących w tych studiach (ponieważ prowadzą do rozwoju osobistego, doskonalą skuteczność realizowania swoich celów, zdobywają umiejętności konieczne do profesjonalnego prowadzenia coachingu, a także zdobywają nową wiedzę, która pomoże efektywnie kierować zespołem pracowników), jak również dla organizacji (gdyż coaching rozwija indywidualne umiejętności wspierania, motywowania członków zespołu oraz pomaga w umiejętnym kreowaniu strategii osiągania celów organizacji).

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

  • Certyfikowani coachowie, nauczyciele akademiccy, praktycy.

Program studiów

  • Wstęp do coachingu w kontekście biznesowym
  • Proces i struktura coachingu
  • Elementy procesu coachingu
  • Umiejętności niezbędne w coachingu
  • Narzędzia coachingowe
  • Zastosowanie podejścia coachingowego w organizacji
  • Formalny wydźwięk coachingu
  • Seminarium
  • Sesje coachingowe
Opłaty za studia
Koszt całkowity

2800 zł/mc

Opłata jednorazowa
Promocja

2350 zł/mc

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL oraz 1 fotografię formatu 4,5 × 6,5 cm.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności