STUDIA PODYPLOMOWE COACHING

Coaching to kierunek studiów podyplomowych który ma na celu dostarczenie słuchaczowi podstawowej wiedzy o Coachingu. Studia te są źródłem poznawania metod rozwoju osobistego, doskonalenia skuteczności realizowania celów, ale też pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do profesjonalnego prowadzenia coachingu, a także zdobycia nowej wiedzy, która pomoże efektywnie kierować zespołem pracowników. Lider dowie się jak wspierać indywidualne umiejętności i motywować członków zespołu oraz pomagać w umiejętnym kreowaniu strategii osiągania celów organizacji.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wszelkiego typu studiów wyższych (także licencjackich, inżynierskich), wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Z oferty skorzystać mogą osoby, które chcą zdobyć nowy i interesujący zawód, pracować jako coachowie, pracować z ludźmi czy chcą rozwijać się w kierunku Coachingu.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wszelkiego typu studiów wyższych (także licencjackich), wkraczających lub funkcjonujących w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Wszystkie osoby zainteresowane nabyciem podstawowej wiedzy o Coachingu, które chcą zdobyć nowy i interesujący zawód, pracujące jako Coachowie, pracujące z ludźmi i chcące rozwijać się w kierunku Coachingu powinny wybrać te studia podyplomowe. Wiedza z zakresu coachingu będą z pewnością pomocne w doskonaleniu efektywności własnej i kadry kierowniczej do bezpośredniego wspierania i monitorowania rozwoju kompetencji podwładnych.

Cele studiów

Studia podyplomowe z zakresu coachingu niosą za sobą wiele korzyści i to zarówno dla osób uczestniczących w tych studiach (ponieważ prowadzą do rozwoju osobistego, doskonalą skuteczność realizowania swoich celów, zdobywają umiejętności konieczne do profesjonalnego prowadzenia coachingu, a także zdobywają nową wiedzę, która pomoże efektywnie kierować zespołem pracowników), jak również dla organizacji (gdyż coaching rozwija indywidualne umiejętności wspierania, motywowania członków zespołu oraz pomaga w umiejętnym kreowaniu strategii osiągania celów organizacji).

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

  • Certyfikowani coachowie, nauczyciele akademiccy, praktycy.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH COACHING

  • Wstęp do coachingu w kontekście biznesowym
  • Proces i struktura coachingu
  • Elementy procesu coachingu
  • Umiejętności niezbędne w coachingu
  • Narzędzia coachingowe
  • Zastosowanie podejścia coachingowego w organizacji
  • Formalny wydźwięk coachingu
  • Seminarium
  • Sesje coachingowe
Opłaty za studia
Koszt całkowity

2800 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

2350 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności