Human Resources

Human Resources to kierunek studiów podyplomowych dedykowany dla osób pracujących w działach HR i/lub Kadr, które chcą nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie programu tematycznego studiów. Uczestnikami studiów Human resources mogą być menadżerowie i praktycy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak również osoby pracujące przy rekrutacji, selekcji pracowników.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu human resources. Po ukończonych studiach Studenci będą potrafili samodzielnie opracować metody rekrutacji, selekcji pracowników, zarządzać kompetencjami i rozwojem zespołu. Będą potrafili ułożyć plan rozwoju pracowników, czy szkoleń. Nauczą się zarządzać systemem wynagrodzeń w firmie. Studia te mają charakter warsztatowy, a zajęcia opierają się na metodach aktywizujących Słuchaczy. Poruszane są zagadnienia oraz przypadki, z jakimi Słuchacze mogą spotkać się lub spotykają się na co dzień w pracy. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest nie tylko pozyskana wiedza, ale przede wszystkim gotowe rozwiązania oraz wypracowane narzędzia, które można zaimplementować do struktur wewnętrznych w firmach.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Studia dedykowane są dla osób pracujących w działach HR i/lub Kadr, które chcą nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie programu tematycznego studiów. Uczestnikami studiów Human resources mogą być menadżerowie i praktycy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak również osoby pracujące przy rekrutacji, selekcji pracowników.

Cele studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu human resources. Po ukończonych studiach Studenci będą potrafili samodzielnie opracować metody rekrutacji, selekcji pracowników, zarządzać kompetencjami i rozwojem zespołu. Będą potrafili ułożyć plan rozwoju pracowników, czy szkoleń. Nauczą się zarządzać systemem wynagrodzeń w firmie. Studia te mają charakter warsztatowy, a zajęcia opierają się na metodach aktywizujących Słuchaczy. Poruszane są zagadnienia oraz przypadki, z jakimi Słuchacze mogą spotkać się lub spotykają się na co dzień w pracy. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest nie tylko pozyskana wiedza, ale przede wszystkim gotowe rozwiązania oraz wypracowane narzędzia, które można zaimplementować do struktur wewnętrznych w firmach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • Nauczyciele akademiccy, praktycy.

Program studiów

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie a rola współczenego HR-u w firmie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Trening kreatywności
 • Zarządzanie projektami
 • Assessment/Development Center
 • Budowa modelu kompetencyjnego
 • SOOP (system okresowych ocen pracowników)
 • System wynagradzania/systemy motywacyjne
 • System szkoleń w firmie, jego organizacja oraz realizacja
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening menedżerski
 • Psychologia menedżerska
Opłaty za studia
Koszt całkowity

3650 zł/mc

Opłata jednorazowa
Promocja

2850 zł/mc

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL oraz 1 fotografię formatu 4,5 × 6,5 cm.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności