STUDIA PODYPLOMOWE HUMAN RESOURCES

Human Resources to kierunek studiów podyplomowych dedykowany dla osób pracujących w działach HR i/lub Kadr, które chcą nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie programu tematycznego studiów. Uczestnikami studiów Human resources mogą być menadżerowie i praktycy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak również osoby pracujące przy rekrutacji, selekcji pracowników.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu human resources. Po ukończonych studiach Studenci będą potrafili samodzielnie opracować metody rekrutacji, selekcji pracowników, zarządzać kompetencjami i rozwojem zespołu. Będą potrafili ułożyć plan rozwoju pracowników, czy szkoleń. Nauczą się zarządzać systemem wynagrodzeń w firmie. Studia te mają charakter warsztatowy, a zajęcia opierają się na metodach aktywizujących Słuchaczy. Poruszane są zagadnienia oraz przypadki, z jakimi Słuchacze mogą spotkać się lub spotykają się na co dzień w pracy. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest nie tylko pozyskana wiedza, ale przede wszystkim gotowe rozwiązania oraz wypracowane narzędzia, które można zaimplementować do struktur wewnętrznych w firmach.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Studia dedykowane są dla osób pracujących w działach HR i/lub Kadr, które chcą nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie programu tematycznego studiów. Uczestnikami studiów Human resources mogą być menadżerowie i praktycy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, jak również osoby pracujące przy rekrutacji, selekcji pracowników.

Cele studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu human resources. Po ukończonych studiach Studenci będą potrafili samodzielnie opracować metody rekrutacji, selekcji pracowników, zarządzać kompetencjami i rozwojem zespołu. Będą potrafili ułożyć plan rozwoju pracowników, czy szkoleń. Nauczą się zarządzać systemem wynagrodzeń w firmie. Studia te mają charakter warsztatowy, a zajęcia opierają się na metodach aktywizujących Słuchaczy. Poruszane są zagadnienia oraz przypadki, z jakimi Słuchacze mogą spotkać się lub spotykają się na co dzień w pracy. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest nie tylko pozyskana wiedza, ale przede wszystkim gotowe rozwiązania oraz wypracowane narzędzia, które można zaimplementować do struktur wewnętrznych w firmach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • Nauczyciele akademiccy, praktycy.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH HUMAN RESOURCES

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie a rola współczenego HR-u w firmie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Trening kreatywności
 • Zarządzanie projektami
 • Assessment/Development Center
 • Budowa modelu kompetencyjnego
 • SOOP (system okresowych ocen pracowników)
 • System wynagradzania/systemy motywacyjne
 • System szkoleń w firmie, jego organizacja oraz realizacja
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening menedżerski
 • Psychologia menedżerska
Opłaty za studia
Koszt całkowity

3650 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

2850 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności