Dyplom ukończenia studiów

Wzory dyplomów ukończenia studiów, sposoby ich zabezpieczenia oraz wydawania

W Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli obowiązuje następujący wzór dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z zabezpieczeniami (dostępny tutaj), zatwierdzony uchwałą nr 3/2020/2021 Senatu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie z dnia 9 marca 2021 roku. Aktualny wzór dyplomu został wprowadzony do obrotu prawnego oraz rozpoczęto jego wydawanie od 1 lipca 2021 r. Zmienne dane dotyczące absolwenta, formy studiów, wyniku ukończenia studiów, wydania dyplomu nanoszone są na terenie uczelni. Blankiet dokumentu zindywidualizowany jest w drukarni i zawiera: nazwę uczelni, numerację typograficzną, godło uczelni.

Sposób wydawania dyplomów i jego odpisów i duplikatów:

Komplet dokumentów wydawany jest w dziekanacie na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie zasad i sposobu sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów, ich odpisów, egzemplarzy do akt oraz ich duplikatów.

Poddruki dyplomów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko upoważniona osoba. Druki wydawane są tylko osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, natomiast odpis w języku obcym wydawany jest na wniosek absolwenta. Odpisy dodatkowe dyplomów oraz duplikaty dyplomów wydaje się na wniosek absolwenta, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności