STUDIA PODYPLOMOWE NATUROTERAPIA – IX EDYCJA

Naturoterapia (IX edycja)  to studia podyplomowe które mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapeuta zachęca pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Wykształcenie umiejętności niezbędnych do przywracania i zachowywania witalności poprzez wspieranie i stymulowanie własnych, wewnętrznych mechanizmów leczniczych organizmu jest możliwe dzięki właściwej ocenie, analizie stanu zdrowia i zastosowaniu klientowi wybranej terapii, jak: ziołolecznictwo, terapia ruchem, terapia dotykiem, refleksoterapia, terapia dźwiękiem, aromaterapia, apiterapia, klawiterapia, jak i służenie mu poradą w zakresie doradztwa żywieniowego i modyfikacji stylu życia.

Studia podyplomowe na kierunku Naturoterapia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Słuchaczem podyplomowych studiów może być absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności, który chce uzyskać wykształcenie w zakresie terapii naturalnych nabywając wiedzę i zdobywając umiejętności w tym zakresie od podstaw, jak i ten który posiada już niezbędną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i chce poszerzyć swoje kompetencje i uzupełnić specjalistyczną wiedzę i umiejętności o nowoczesne metody i środki terapeutyki naturalnej. Studia skierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej lub praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami; praktyki w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane, w firmach wytwarzających lub wykorzystujących, czy prowadzących badania nad produktami naturalnymi o właściwościach leczniczych oraz do osób chcących prowadzić działalność edukacyjną z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Cele studiów

Studia podyplomowe naturoterapia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapeuta zachęca pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Wykształcenie umiejętności niezbędnych do przywracania i zachowywania witalności poprzez wspieranie i stymulowanie własnych, wewnętrznych mechanizmów leczniczych organizmu jest możliwe dzięki właściwej ocenie, analizie stanu zdrowia i zastosowaniu klientowi wybranej terapii, jak: fitoterapia, terapia ruchem, terapia dotykiem, refleksoterapia, terapia dźwiękiem, aromaterapia, apiterapia, klawiterapia, jak i służenie mu poradą w zakresie doradztwa żywieniowego i modyfikacji stylu życia.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Jolanta Jastrząb
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska
 • prof. dr hab. Iwona Wawer
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr Ferdynand Barbasiewicz
 • dr Aleksander Bielecki
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzinska
 • dr Zofia Hrebenda
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Janusz Kilar
 • dr Krzysztof Krupka
 • dr Milena Michałowska
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Aleksandra Moździerz
 • dr Anna Pietrasz
 • dr Beata Pilch-Kaźmierczak
 • dr Sławomir Puczkowski
 • dr Ada Rozewicz
 • dr Henryk Różański
 • dr Waldemar Szendera
 • dr Magdalena Wyszyńska
 • lek. Rafał Baron
 • lek. Alicja Betkiewicz
 • lek. Ewa Czernik
 • lek. Witold Kropka
 • mgr Piotr Bielski
 • mgr Ewa Chabros
 • mgr Violeta Cicha
 • mgr Jakub Dorosz
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Grzegorz Kuraszkiewicz
 • mgr Michał Mania
 • mgr Magdalena Maternowska-Musik
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Dariusz Ruder
 • mgr Paweł Skrzypczak
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • Juta Mazurczyk
 • Arkadiusz Trześniowski
 • Adrian Lewandowski

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NATUROTERAPIA

 • Poziom podstawowy 380 godzin (4 semestry)
  MODUŁ I (100 godz) – dla osób bez przygotowania z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej: anatomia, fizjologia, podstawy patologii, pierwsza pomoc przedmedyczna,
  MODUŁ II – Profilaktyka i promocja zdrowia, filozofia zdrowia i natury, psychologia zdrowia, trening komunikacji w terapii,
  MODUŁ III – Analiza metodami naturalnymi, wstęp do terapii naturalnych, analiza i synteza psychoenergetyczna,
  MODUŁ IV – Detoksykacja, suplementacja, terapia integracją oddechu, integracja psychomotoryczna, zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne, apiterapia; klawiterapia
 • Poziom rozszerzony 180 godzin (2 semestry)
  MODUŁ I – Psychosomatyka, aromaterapia, terapia dźwiękiem,
  MODUŁ II – Refleksoterapia, ruch i uważność w terapii, dietetyka wg tradycyjnej medycyny chińskiej.
 • Słuchacze studiujący w naszej Uczelni, którzy zaliczyli przedmiot Refleksoterapia mają zaliczony kurs refleksologii stóp 1 stopnia w ramach European Academy of Reflexology (EAR Poland). Osoby chętne do kontynuacji nauki w Europejskiej Akademii Refleksologii (kursy 2, 3 i 4 stopnia) otrzymają 10% rabatu kosztów tych szkoleń. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują dwa dyplomy: polskojęzyczny wydany przez EAR Poland w Warszawie oraz międzynarodowy wydany przez The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy w Johannesburgu.
  Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów; będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową celem poszerzania wiedzy o inne obszary wiedzy, inne techniki i metody
  terapeutyczne jak: psychosomatyka wg medycyny chińskiej – spójność serca i umysłu czyli jak zwiększyć możliwości ciała i umysłu, terapia śmiechem, makrobiotyka, jak również nabycia wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, gabinetu terapeutycznego, etyki w działalności terapeutycznej, psychologii społecznej, praca sobą – ciało w kontakcie terapeuty z klientem, akupunktura dystalna (wg dra Tama).

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty za studia
Koszt całkowity

8750 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

7650 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności