Naturoterapia

Naturoterapia  to studia podyplomowe które mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapeuta zachęca pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Wykształcenie umiejętności niezbędnych do przywracania i zachowywania witalności poprzez wspieranie i stymulowanie własnych, wewnętrznych mechanizmów leczniczych organizmu jest możliwe dzięki właściwej ocenie, analizie stanu zdrowia i zastosowaniu klientowi wybranej terapii, jak: ziołolecznictwo, terapia ruchem, terapia dotykiem, refleksoterapia, terapia dźwiękiem, aromaterapia, apiterapia, klawiterapia, jak i służenie mu poradą w zakresie doradztwa żywieniowego i modyfikacji stylu życia.

Studia podyplomowe na kierunku Naturoterapia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Słuchaczem podyplomowych studiów może być absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności, który chce uzyskać wykształcenie w zakresie terapii naturalnych nabywając wiedzę i zdobywając umiejętności w tym zakresie od podstaw, jak i ten który posiada już niezbędną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i chce poszerzyć swoje kompetencje i uzupełnić specjalistyczną wiedzę i umiejętności o nowoczesne metody i środki terapeutyki naturalnej. Studia skierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej lub praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami; praktyki w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane, w firmach wytwarzających lub
wykorzystujących, czy prowadzących badania nad produktami naturalnymi o właściwościach leczniczych oraz do osób chcących prowadzić działalność edukacyjną z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Cele studiów

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu naturoterapeuty, specjalisty posiadającego kompetencje i umiejętności zawodowe służące wspomaganiu i stymulowaniu mechanizmów leczniczych tkwiących w organizmie człowieka poprzez wykorzystanie środków zintegrowanej terapii naturalnej. Naturoterapeuta zachęca pacjenta do aktywnego włączenia się w dbałość o swoje zdrowie poprzez zrozumienie posiadanych wewnętrznych sił i słabości i wzięcie odpowiedzialności za swoje działania. Wykształcenie umiejętności niezbędnych do przywracania i zachowywania witalności poprzez wspieranie i stymulowanie własnych, wewnętrznych mechanizmów leczniczych organizmu jest możliwe dzięki właściwej ocenie, analizie stanu zdrowia i zastosowaniu klientowi wybranej terapii, jak: ziołolecznictwo, terapia ruchem, terapia dotykiem, refleksoterapia, terapia dźwiękiem, aromaterapia, apiterapia, klawiterapia, jak i służenie mu poradą w zakresie doradztwa żywieniowego i modyfikacji stylu życia.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • prof. dr hab. Iwona Wawer
 • dr hab. Piotr Baron
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Jolanta Jastrząb
 • dr hab Ilona Kaczmarczyk-Sedlak
 • dr hab Mirosław Piróg
 • dr Ferdynand Barbasiewicz
 • dr Aleksander Bielecki
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzinska
 • dr Zofia Hrebenda
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Janusz Kilar
 • dr Krzysztof Krupka
 • dr Agnieszka Krzemińska
 • dr Milena Michałowska
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Anna Pietrasz
 • dr Sławomir Puczkowski
 • dr Ada Rozewicz
 • dr Henryk Różański
 • dr Waldemar Szendera
 • dr Magdalena Wyszyńska
 • lek. Rafał Baron
 • lek. Alicja Betkiewicz
 • lek. Witold Kropka
 • mgr Piotr Bielski
 • mgr Ewa Chabros
 • mgr Violeta Cicha
 • mgr Jakub Dorosz
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Grzegorz Kuraszkiewicz
 • mgr Michał Mania
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Dariusz Ruder
 • mgr Paweł Skrzypczak
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • Juta Mazurczyk
 • Arkadiusz Trześniowski

Program studiów

 • Poziom podstawowy 380 godzinMODUŁ I (100 godz) – dla osób bez przygotowania z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej: Anatomia, fizjologia, podstawy patologii, pierwsza pomoc przedmedyczna
  MODUŁ II – Profilaktyka i promocja zdrowia, filozofia zdrowia i natury, psychologia zdrowia, trening komunikacji w terapii,
  MODUŁ III – Analiza metodami naturalnymi, ocena zaburzeń energetycznych organizmu, analiza i synteza psychoenergetyczna,
  MODUŁ IV – Detoksykacja, suplementacja, terapia integracją oddechu, ruchu i uważności,Zioła, rośliny przyprawowe, dziko rosnące rośliny jadalne, apiterapia/klawiterapia
 • Poziom rozszerzony 180 godzin

  MODUŁ I – Psychosomatyka, aromaterapia, terapie kwiatowe dr E.Bacha, terapia dźwiękiem.
  MODUŁ II – Refleksoterapia, ruch i uważność w terapii, terapia relaksacyjna/metody fizykalne w naturoterapii.
 • Słuchacze studiujący w naszej Uczelni, którzy zaliczyli przedmiot Refleksoterapia mają zaliczony kurs refleksologii stóp 1 stopnia w ramach European Academy of Reflexology (EAR Poland). Osoby chętne do kontynuacji nauki w Akademii Refleksologii (kursy 2, 3 i 4 stopnia) otrzymają 10% rabatu kosztów tych szkoleń. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują dwa dyplomy: polskojęzyczny wydany przez EAR Poland w Warszawie oraz międzynarodowy wydany przez The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy w Johannesburgu. Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów; będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową celem poszerzania wiedzy o inne obszary wiedzy, inne techniki i metody
  terapeutyczne jak terapia śmiechem, żywienie wg tradycyjnej medycyny chińskiej, makrobiotyka, jak również nabycia wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, wizerunku firmy, etyki w działalności terapeutycznej, psychologii społecznej.
Opłaty za studia
Koszt całkowity

6450 zł/mc

Opłata jednorazowa
Promocja

5650 zł/mc

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL oraz 1 fotografię formatu 4,5 × 6,5 cm.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności