Opis
specjalności

Psychoedukacja w terapii to specjalność służąca przekazywaniu wiedzy psychologicznej, której zastosowanie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka i społeczeństwa. Podnosząc świadomość w zakresie czynników sprzyjających i zagrażających szeroko rozumianemu zdrowiu – w jego aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – promuje prozdrowotne zachowania i styl życia. Szczególna rola psychoedukacji we współczesnym świecie wynika ze wzrostu różnego typu zagrożeń, podczas gdy wiedza okazuje się być najważniejszym zasobem sprzyjającym człowiekowi w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych . Tworzenie własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami to samodzielne poszukiwanie dróg samodoskonalenia i poznawania siebie.

Psychoedukacja jest nowoczesnym narzędziem terapeutycznym wspomagającym nie tylko proces leczenia. Jest przydatna przy wszelkiego typu trudnościach interpersonalnych, trudnościach w kontaktach społecznych, ale też i w celach edukacyjnych, jak na przykład zajęciach wspomagających rozwój osobowy. Może być prowadzona w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych z wykorzystaniem aktywnych form uczenia się takich jak warsztaty, dyskusje, wykłady, mediacje, grupy wsparcia. Skuteczność oddziaływań psychoedukacyjnych jest większa, gdy uczestniczy w nich klient i jego rodzina, jego bliscy czy osoby związane emocjonalnie z klientem. Psychoedukacja jako specjalność kształcenia przygotowuje studentów do zadań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk na drugim i trzecim roku. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

Psychoedukacja w terapii to specjalność dla każdego, kto interesuje się zdrowym stylem życia i integracyjnym wspieraniem leczenia. To nowoczesne narzędzie przydatne w radzeniu sobie z trudnymi psychologicznie sytuacjami: chorobami, zaburzonymi kontaktami międzyludzkimi, konfliktami czy kryzysami.
Studia na tej specjalności pozwolą Ci poznać metody, narzędzia i techniki radzenia sobie i życia z chorobą przewlekłą. Nauczą Cię – jako przyszłego terapeutę-edukatora – rozpoznawania wczesnych oznak nawrotu choroby, radzenia sobie w kryzysie i form współpracy terapeuty z klientem w procesie terapii. Będziesz mógł też poznać jak zmienić bezradną postawę klienta i nauczyć go wzięcia współodpowiedzialności za swoją terapię. Studia pokażą Ci możliwości tworzenia własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i samodzielnego poszukiwania dróg samodoskonalenia i poznawania siebie. Przygotują Cię do zadań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dzięki propagowaniu wiedzy psychologicznej i zdobyciu niezbędnych kompetencji intra – i interpersonalnych oraz wiedzy na temat psychosomatycznego funkcjonowania człowieka, będziesz mógł wspomagać procesy leczenia poprzez pomoc klientom przy wszelkiego typu trudnościach interpersonalnych, trudnościach w kontaktach społecznych, czy też w celach edukacyjnych, jak na przykład zajęciach wspomagających rozwój osobowy.
Zajęcia mają charakter praktyczny, realizowane są z udziałem praktyków, terapeutów. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze projektowym i/lub edukacyjnym. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu szeroko rozumianego zdrowia. Mogą prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w różnego typu placówkach, w tym opiekuńczych i leczniczych, także we wszelkiego rodzaju firmach tworzących i realizujących programy prozdrowotne. Zatrudnienie będą mogli zdobyć w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane lub prowadzić prywatną praktykę w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, masażystami i innymi terapeutami.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Psychoedukacja w terapii obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Świadomość żywienia i terapii
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Kultura i komunikacja kulturowa
 • Edukacja prozdrowotna
 • Etyka w działalności terapeutycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening komunikowania się
 • Trening asertywności
 • Obszary psychoedukacji
 • Anatomia i fizjologia
 • Psychologia
 • Interwencja kryzysowa
 • Różnorodność podejść w szkołach psychoterapii
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Trening antystresowy / trening socjoterapeutyczny
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka
 • Ruch i uważność w terapii
 • Psychosomatyka
 • Profilaktyka uzależnień

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Jakub Byrczek
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Krzysztof Krupka, profesor GWSP
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Anna Sowińska
 • mgr Violetta Cicha
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Magdalena Maternowska-Musik
 • mgr Michał Mania
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • lek Alicja Betkiewicz

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Osoby podejmujące edukację na tej specjalności będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.
Jest to kierunek praktyczny, umiejscowiony w obszarze podstawowym, stanowi obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w dwóch obszarach komplementarnych – obszarze nauk o sztuce i obszarze w nauk społecznych.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

309 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

479 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności