STUDIA PSYCHOEDUKACJA W TERAPII – OPIS

Psychoedukacja w terapii to specjalność służąca przekazywaniu wiedzy psychologicznej, której zastosowanie pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka i społeczeństwa. Podnosząc świadomość w zakresie czynników sprzyjających i zagrażających szeroko rozumianemu zdrowiu – w jego aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – promuje prozdrowotne zachowania i styl życia. Szczególna rola psychoedukacji we współczesnym świecie wynika ze wzrostu różnego typu zagrożeń, podczas gdy wiedza okazuje się być najważniejszym zasobem sprzyjającym człowiekowi w radzeniu sobie w różnych sytuacjach życiowych . Tworzenie własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami to samodzielne poszukiwanie dróg samodoskonalenia i poznawania siebie.

Psychoedukacja jest nowoczesnym narzędziem terapeutycznym wspomagającym nie tylko proces leczenia. Jest przydatna przy wszelkiego typu trudnościach interpersonalnych, trudnościach w kontaktach społecznych, ale też i w celach edukacyjnych, jak na przykład zajęciach wspomagających rozwój osobowy. Może być prowadzona w formie indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych z wykorzystaniem aktywnych form uczenia się takich jak warsztaty, dyskusje, wykłady, mediacje, grupy wsparcia. Skuteczność oddziaływań psychoedukacyjnych jest większa, gdy uczestniczy w nich klient i jego rodzina, jego bliscy czy osoby związane emocjonalnie z klientem. Studia na specjalności Psychoedukacja przygotowują studentów do zadań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk na drugim i trzecim roku. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

Psychoedukacja w terapii to specjalność dla każdego, kto interesuje się zdrowym stylem życia i integracyjnym wspieraniem leczenia. To nowoczesne narzędzie przydatne w radzeniu sobie z trudnymi psychologicznie sytuacjami: chorobami, zaburzonymi kontaktami międzyludzkimi, konfliktami czy kryzysami.
Studia na tej specjalności pozwolą Ci poznać metody, narzędzia i techniki radzenia sobie i życia z chorobą przewlekłą. Nauczą Cię – jako przyszłego terapeutę-edukatora – rozpoznawania wczesnych oznak nawrotu choroby, radzenia sobie w kryzysie i form współpracy terapeuty z klientem w procesie terapii. Będziesz mógł też poznać jak zmienić bezradną postawę klienta i nauczyć go wzięcia współodpowiedzialności za swoją terapię. Studia pokażą Ci możliwości tworzenia własnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i samodzielnego poszukiwania dróg samodoskonalenia i poznawania siebie. Przygotują Cię do zadań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dzięki propagowaniu wiedzy psychologicznej i zdobyciu niezbędnych kompetencji intra – i interpersonalnych oraz wiedzy na temat psychosomatycznego funkcjonowania człowieka, będziesz mógł wspomagać procesy leczenia poprzez pomoc klientom przy wszelkiego typu trudnościach interpersonalnych, trudnościach w kontaktach społecznych, czy też w celach edukacyjnych, jak na przykład zajęciach wspomagających rozwój osobowy.
Zajęcia mają charakter praktyczny, realizowane są z udziałem praktyków, terapeutów. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze projektowym i/lub edukacyjnym. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu szeroko rozumianego zdrowia. Mogą prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w różnego typu placówkach, w tym opiekuńczych i leczniczych, także we wszelkiego rodzaju firmach tworzących i realizujących programy prozdrowotne. Zatrudnienie będą mogli zdobyć w prywatnych klinikach zapewniających terapie zintegrowane lub prowadzić prywatną praktykę w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, masażystami i innymi terapeutami.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI PSYCHOEDUKACJA W TERAPII

Studia licencjackie na specjalności Psychoedukacja w terapii obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Świadomość żywienia i terapii
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Kultura i komunikacja kulturowa
 • Edukacja prozdrowotna
 • Etyka w działalności terapeutycznej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening komunikowania się
 • Trening asertywności
 • Obszary psychoedukacji
 • Anatomia i fizjologia
 • Psychologia
 • Interwencja kryzysowa
 • Różnorodność podejść w szkołach psychoterapii
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Trening antystresowy / trening socjoterapeutyczny
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej dziecka
 • Ruch i uważność w terapii
 • Psychosomatyka
 • Profilaktyka uzależnień

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Jakub Byrczek
 • prof. dr hab. Urszula Mazurek
 • dr hab. Mirosław Piróg
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Jadwiga Kaźmierczak
 • dr Krzysztof Krupka, profesor GWSP
 • dr Mariusz Molenda
 • dr Anna Sowińska
 • mgr Violetta Cicha
 • mgr Wojciech Krupka
 • mgr Magdalena Maternowska-Musik
 • mgr Michał Mania
 • mgr Mirosław Mazur
 • mgr Maria Puls
 • mgr Agnieszka Wójcicka
 • lek Alicja Betkiewicz

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Osoby podejmujące edukację na tej specjalności będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.
Jest to kierunek praktyczny, umiejscowiony w obszarze podstawowym, stanowi obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w dwóch obszarach komplementarnych – obszarze nauk o sztuce i obszarze w nauk społecznych.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

329 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

540 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności