STUDIA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – OPIS

Projektowanie graficzne to specjalność dla osób, które interesują się rysunkiem lub grafiką, bądź też wiążą swoją przyszłość z branżą projektową. To specjalność dla osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kompletnego procesu projektowania graficznego. Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na profesjonalne umiejętności projektowe otwiera przed studentami coraz większe możliwości zatrudnienia w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz w branży multimedialnej. Studia na specjalności projektowanie graficzne dają też doskonałe możliwości do budowania i rozwijania profesjonalnych relacji zawodowych ze znanymi profesorami oraz z praktykami branży projektowej, co pozwala doskonalić własny warsztat pracy.

W ramach specjalności na studiach projektowanie graficzne studenci zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, świadomego i prawidłowego operowania typografią, aż po relacje obrazu i tekstu połączone ze świadomością rozwoju technologicznego. Zwieńczeniem rozwoju kompetencyjnego będzie udział w kompleksowych procesach projektowych, które zakładają planowanie i pracę badawczą, aktywność warsztatową oraz finalną realizację indywidualnych i zespołowych zadań projektowych. Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w obszarze gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka specjalności

Specjalność Projektowanie graficzne jest nastawiona na zapoznanie studentów z kompletnym procesem projektowym począwszy od znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej świadomego i prawidłowego operowania typografią, relacji obrazu i tekstu po kompleksowe procesy projektowe i sposoby jego planowania, które zakładają pracę badawczą, warsztatowa oraz finalną realizację zadań projektowych (indywidualnie oraz w zespołach). Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta.

Praca

Absolwenci studiów Projektowanie graficzne (specjalności) będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Studenci poznają programy komputerowe potrzebne w pracy grafika projektanta, są świadomi rozwoju technologicznego, wiedzą jak szacować koszty projektów, wiedzą jak przeprowadzić skuteczną analizę tematu pod kątem planowanej pracy projektowej. Nabyte umiejętności oraz wiedza pozwolą znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku multimediów.

Wybór specjalności

Na pierwszym i drugim semestrze realizowane są przedmioty ogólnoplastyczne oraz narzędziowe dające podstawy dla konstruowania prac projektowych z zakresu Gier i grafiki interaktywnej. Na semestrze trzecim realizowane są między innymi trzy przedmioty specjalnościowe w zakresie projektowania graficznego i projektowania gier oraz nowość Projektowanie Wirtualnej Rzeczywistości (VR) pozwalające ułatwić ostateczny wybór specjalności studiów. Na koniec trzeciego semestru student wybiera specjalność,  której realizacja obejmuje czwarty, piąty i szósty semestr studiów.

Specjalność jaką wybiera  student skorelowana jest z wyborem seminarium dyplomowego, który następuje również pod koniec trzeciego semestru studiów. Jego realizacja trwa w semestrach: czwartym, piątym i szóstym. Dla zainteresowanych studentów uczelnia umożliwia także studiowanie dwóch specjalności w tym samym czasie.

Dodatkowo student dokonuje wyboru poziomu zaawansowania języka obcego, którego nauka trwa przez cztery semestry studiów. Bardzo istotnym elementem studiów o profilu praktycznym jest wybór miejsca realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia udziela także wsparcia informacyjnego w zakresie praktyk, w szczególności w ramach współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi. Uczelnia umożliwia również zaliczenia pracy zawodowej, stażu czy wolontariatu jako studenckiej praktyki zawodowej.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Studia licencjackie na specjalności Projektowanie graficzne obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Wizerunek graficzny
 • Kreowanie obrazu
 • Teoria cyfrowych mediów interaktywnych
 • Projektowanie graficzne
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki rastrowej i wektorowej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki edytorskie
 • Grafika 3d
 • Animacja 2d
 • Projektowanie graficzne – projekty interaktywne
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy designu aplikacji
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie krojów pism
 • Projektowanie eksperymentalne
 • Informacja wizualna
 • Ilustracja
 • Identyfikacja wizualna
 • Promocja projektów i prowadzenie działalności projektowej

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Adam Romaniuk
 • prof. dr hab. Jacek Rykała
 • prof. dr hab. Jan Szmatloch
 • dr Jakub Cikała
 • dr Marek Golonka
 • dr Milena Michałowska
 • dr Dominik Ritszel
 • mgr Piotr Budzisz
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Jonasz Gajewski
 • mgr Aleksandra Jarosz
 • mgr Aleksandra Krupa
 • mgr Dariusz Łęczycki
 • mgr Weronika Mehr
 • mgr Marcin Sadowski
 • mgr Paweł Siodłok
 • mgr Jędrzej Szweda

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

569 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

569 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności