Opis
specjalności

Projektowanie graficzne to specjalność dla osób, które interesują się rysunkiem lub grafiką, bądź też wiążą swoją przyszłość z branżą projektową. To specjalność dla osób chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie kompletnego procesu projektowania graficznego. Rosnące zapotrzebowanie rynkowe na profesjonalne umiejętności projektowe otwiera przed studentami coraz większe możliwości zatrudnienia w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz w branży multimedialnej. Studia na specjalności projektowanie graficzne dają też doskonałe możliwości do budowania i rozwijania profesjonalnych relacji zawodowych ze znanymi profesorami oraz z praktykami branży projektowej, co pozwala doskonalić własny warsztat pracy.

W ramach specjalności projektowanie graficzne studenci zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności z zakresu znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, świadomego i prawidłowego operowania typografią, aż po relacje obrazu i tekstu połączone ze świadomością rozwoju technologicznego. Zwieńczeniem rozwoju kompetencyjnego będzie udział w kompleksowych procesach projektowych, które zakładają planowanie i pracę badawczą, aktywność warsztatową oraz finalną realizację indywidualnych i zespołowych zadań projektowych. Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk po 2, 4 i 6 semestrze (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w obszarze gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka specjalności

Specjalność Projektowanie graficzne jest nastawiona na zapoznanie studentów z kompletnym procesem projektowym począwszy od znajomości elementarnych składników budujących komunikaty wizualne, praktycznej i teoretycznej wiedzy dotyczącej świadomego i prawidłowego operowania typografią, relacji obrazu i tekstu po kompleksowe procesy projektowe i sposoby jego planowania, które zakładają pracę badawczą, warsztatowa oraz finalną realizację zadań projektowych (indywidualnie oraz w zespołach). Studia mają charakter praktyczny, dzięki czemu absolwent może przystąpić do pracy w zawodzie grafika projektanta.

Praca

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie projektanta oraz do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych. Studenci poznają programy komputerowe potrzebne w pracy grafika projektanta, są świadomi rozwoju technologicznego, wiedzą jak szacować koszty projektów, wiedzą jak przeprowadzić skuteczną analizę tematu pod kątem planowanej pracy projektowej. Nabyte umiejętności oraz wiedza pozwolą znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, instytucjach związanych z kulturą, wydawnictwach oraz na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku multimediów.

Wybór specjalności

Na pierwszym i drugim semestrze realizowane są przedmioty ogólnoplastyczne oraz narzędziowe dające podstawy dla konstruowania prac projektowych z zakresu Gier i grafiki interaktywnej. Na semestrze trzecim realizowane są między innymi dwa przedmioty specjalnościowe w zakresie projektowania graficznego i projektowania gier pozwalające ułatwić ostateczny wybór specjalności studiów. Na koniec trzeciego semestru student wybiera specjalność,  której realizacja obejmuje czwarty, piąty i szósty semestr studiów.

Specjalność jaką wybiera  student skorelowana jest z wyborem seminarium dyplomowego, który następuje również pod koniec trzeciego semestru studiów. Jego realizacja trwa w semestrach: czwartym, piątym i szóstym. Dla zainteresowanych studentów uczelnia umożliwia także studiowanie dwóch specjalności w tym samym czasie.

Dodatkowo student dokonuje wyboru poziomu zaawansowania języka obcego, którego nauka trwa przez cztery semestry studiów. Bardzo istotnym elementem studiów o profilu praktycznym jest wybór miejsca realizacji praktyk zawodowych. Uczelnia udziela także wsparcia informacyjnego w zakresie praktyk, w szczególności w ramach współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi. Uczelnia umożliwia również zaliczenia pracy zawodowej, stażu czy wolontariatu jako studenckiej praktyki zawodowej.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Projektowanie graficzne obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Wizerunek graficzny
 • Metody i narzędzia edukacji, pedagogiki, psychologii i rehabilitacji
 • Grafika
 • Rysunek i malarstwo
 • Teoria cyfrowych mediów interaktywnych
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy fotografii i filmu
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki rastrowej i wektorowej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki edytorskiej
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy grafiki 3d
 • Zaawansowane narzędzia cyfrowe
 • Multimedia
 • Grafika 3d
 • Animacja 3d
 • Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Podstawy projektowania gier
 • Język obcy
 • Projektowanie graficzne – studia, analizy, projekty
 • Projektowanie graficzne – projekty interaktywne
 • Narzędzia cyfrowe – podstawy designu aplikacji

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • prof. dr hab. Adam Romaniuk
 • prof. dr hab. Jacek Rykała
 • prof. dr hab. Jan Szmatloch
 • dr Jakub Cikała
 • dr Milena Michałowska
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Jonasz Gajewski
 • mgr Aleksandra Jarosz
 • mgr Aleksandra Krupa
 • mgr Dariusz Łęczycki
 • mgr Piotr Surmacz
 • mgr Jędrzej Szweda
 • Piotr Budzisz

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

389 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

539 zł/mc

600 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności