Opis kursu

Artykuł spożywczy, homologicznie jak surowiec zielarski w ziołolecznictwie oraz analogicznie jak igła akupunkturowa w akupunkturze, jest środkiem leczniczym w dietetyce. Za pomocą artykułów spożywczych, stosowanych pojedynczo lub razem z innymi w złożonych potrawach, można – podobnie jak za pomocą ziół czy igieł akupunkturowych – wpływać na wzorce chorobowe, zmniejszając ich nasilenie a nawet całkowicie je eliminując, i w ten sposób leczyć. Ponieważ siła działania żywności jest mniejsza niż ziół (z wyjątkiem przypraw, które są de facto zaadaptowanymi do gastronomii surowcami zielarskimi), pozostają one, względem surowców zielarskich i igieł akupunkturowych, pomocniczymi środkami terapeutycznymi w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Mimo to, poprawnie dobrane, na podstawie diagnozy i różnicowania, oraz zestawione z innymi artykułami spożywczymi, pozwalają skutecznie wspomagać właściwą kurację ziołami i igłami a w razie jej braku z powodzeniem ją zastępować. Źródłem skutecznego postępowania w dietoterapii jest biegła znajomość właściwości i kierunków działania artykułów spożywczych oraz wynikających z nich wskazań terapeutycznych, przeciwwskazań oraz potencjalnych interakcji, czemu poświęcony jest prezentowany kurs. Nie należy jednak zapominać, iż kluczem do sukcesu, mimo posiadanej wiedzy, jest poprawne jej zastosowanie w praktyce. Bez tego bowiem, leczenie będzie, co najmniej nieskuteczne, jeśli nie szkodliwe.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Kurs omawia szczegółowo właściwości, działanie na organizm człowieka i zastosowanie lecznicze artykułów spożywczych z wszystkich grup produktowych w paradygmacie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMCh). Wraz z kursem czwartym pt. „Wzorce chorobowe i ich dietoterapia.” stanowi zasadniczy element kursu dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Kurs jest podzielony na siedem bloków tematycznych. Traktują one odpowiednio o zbożach, nasionach i orzechach, warzywach, owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego, przyprawach i napojach. Wszystkie artykuły spożywcze omawiane są w sposób charakterystyczny dla Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, to jest poprzez podanie ich smaku, natury energetycznej, tropizmu narządowego, działania farmakologicznego, wskazań i przeciwwskazań do stosowania i ewentualnych interakcji z innymi artykułami. Kurs na temat właściwości, działania i zastosowania artykułów spożywczych według TMCh jest trzecim, po kursie podstaw teoretycznych i diagnostyki medycznej według TMCh, z pięciu szkoleń, tworzących razem „Kurs dietetyki według TMCh”. Każde kolejne szkolenie stanowi kontynuację i rozwinięcie tematyki poruszanej na poprzednich. Jednocześnie, każdy z pięciu kursów stanowi samodzielną jednostkę dydaktyczną, w której można uczestniczyć niezależnie od pozostałych. Innymi słowy uczestnik kursu „Właściwości, działanie i zastosowanie artykułów spożywczych według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej” może zakończyć edukację na tym jednym, kontynuować naukę na drugim w kolejności, to jest „Wzorce chorobowe i ich dietoterapia.” bądź zapisać się na dowolnie przez siebie wybrany z pozostałych czterech.

Program kursu

1. Zboża.
2. Orzechy i nasiona.
3. Warzywa.
4. Owoce.
5. Mięsa, podroby i nabiał.
6. Przyprawy.
7. Napoje.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

1199 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

1099 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

999 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

899 zł

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności