Opis kursu

Diagnoza, czyli rozpoznanie choroby, z którą zmaga się pacjent, jest w medycynie punktem wyjścia postępowania terapeutycznego, wdrażanego przez lekarza. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej diagnoza jest rozpoznaniem nie choroby lecz wzorca chorobowego, bądź częściej, w praktyce klinicznej, zespołu wzorców, będących przyczyną choroby. Poprzedza ją wnioskowanie na podstawie różnicowania i krytycznej oceny wypowiedzi, objawów i oznak, stwierdzanych w tak zwanym procesie diagnostycznym. Ten ostatni obejmuje badanie podmiotowe, czyli wywiad z chorym, i badanie przedmiotowe, czyli testy i obserwacje ciała chorego. W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej badanie podmiotowe ma wiele elementów wspólnych z anamnezą w medycynie Zachodniej i obejmuje zadawanie choremu pytań i jego wysłuchiwanie. Jednak badanie fizykalne, tylko powierzchownie podobne, jest specyficzne dla tej gałęzi medycyny i nie ma homologii z badaniem przedmiotowym, znanym i stosowanym w medycynie Zachodniej. Odnosi się ono bowiem ściśle do teorii i pojęć właściwych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (m.in. Narządów Wewnętrznych, Czynników Chorobotwórczych czy Wzorców Chorobowych). Za najważniejsze, bo najbardziej obiektywne, metody diagnostyczne w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, uznawane są diagnoza z pulsu i diagnoza z języka. Dzięki temu, iż chory nie jest w stanie ich zafałszować bez użycia środków zewnętrznych, są one ostateczną instancją diagnostyczną, do której może odwołać się lekarz, podejmując decyzję, co do diagnozy.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Kurs omawia szczegółowo najważniejsze metody diagnostyki medycznej, stosowane w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Należą do nich diagnoza z pulsu i diagnoza z języka. Ponadto, omawia ogólnie inne, pomocnicze, metody diagnostyczne, uzupełniające dwie pierwsze, takie na przykład jak diagnoza z twarzy. Kurs podstaw diagnostyki medycznej stanowi przygotowanie do dalszych studiów szczegółowych w dziedzinie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, zarówno akupunktury, ziołolecznictwa, dietetyki, masażu, jak i innych metod terapeutycznych. Kurs nie wyczerpuje całkowicie tematu diagnostyki medycznej, stosowanej w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, tym niemniej obejmuje na tyle obszerny materiał naukowy, iż w zupełności wystarcza on jako baza do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych. Kurs podstaw diagnostyki medycznej w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest drugim, po kursie podstaw teoretycznych, z pięciu szkoleń, tworzących razem „Kurs dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej”. Każde kolejne szkolenie stanowi kontynuację i rozwinięcie tematyki poruszanej na poprzednich. Jednocześnie, każdy z pięciu kursów stanowi samodzielną jednostkę dydaktyczną, w której można uczestniczyć niezależnie od pozostałych. Innymi słowy uczestnik kursu „Podstawy diagnostyki medycznej w Tradycyjnej Medycyny Chińskiej” może zakończyć edukację na tym jednym, kontynuować naukę na trzecim w kolejności, to jest „Właściwości, działanie i zastosowanie artykułów spożywczych w lecznictwie według Tradycyjnej Medycynie Chińskiej” bądź zapisać się na kurs, dowolnie przez siebie wybrany z pozostałych czterech.

Program kursu

1. Diagnoza z języka.
2. Diagnoza z pulsu.
3. Inne metody diagnostyczne.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

1199 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

1099 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

999 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

899 zł

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności