Akademia Wu-Shen

Wu shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. W tłumaczeniu na język polski wu shen to pięć duchów. Pięć duchów to pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu. Każda część osobowości odpowiada za określone cechy osobowości, emocji  oraz części ciała i nimi zarządza. Początki tego systemu terapeutycznego sięgają starożytności. Współczesna typologia osobowości jest także oparta o model 5 elementowy np. najbardziej znany opis opisowości zwany Big Five, czy często wykorzystywany w biznesie model MBTI. Aktualnie współczesna nauka powoli dostrzega wzajemne interakcje różnych procesów, jak np. immunologicznych, czy wegetatywnych, często to nazywając efektem Yang/Yin. Wu shen jest systemem terapeutycznym bardziej zaawansowanym, bowiem obok cech psychicznych, czy emocjonalnych opisuje kondycję ciała oraz jego patologię. Pozwala rozpoznać energetyczne fazy schorzenia oraz je korygować. Inaczej mówiąc Wu shen to terapeutyczna metoda psychosomatyczna, dzięki której terapeuta może znaleźć przyczyny chorób w psychice i emocjach.

Wu shen  wykorzystuje do diagnozy tzw. dynamiczną termografię (dynamic infrared thermography), w skrócie D.I.R.T. D.I.R.T pozwala zastąpić badanie z pulsu (które jest fundamentem diagnozy w medycynie chińskiej)  poprzez analizę zmienności mikrokrążenia skóry.

Proces diagnozowania jest wypadkową podjeść pacjenta i terapeuty  do leczenia. Eliminuje  bowiem  zbytnią subiektywność pacjenta i terapeuty. W systemie terapeutycznym Wu shen nie rozpoznaje się  tzw. jednostek chorobowych, a jedynie tzw. wzorce energetyczne chorób oraz z nimi powiązanych stanów psychoemocjonalnych. Metoda ta umożliwia zobaczenia cykliczności procesów energetycznych (podobnie jak pory roku czy rytm dnia i  nocy), co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami zdrowia  psychicznego i fizycznego.   Wu shen może być wykorzystane zarówno w naukach medycznych czy naturoterapii, jak i w arteterapii, zarządzaniu, biznesie, w edukacji dzieci i młodzieży czy w terapii małżeńskiej .

System terapeutyczny Wu shen oparty jest na integracyjnym podejściu w terapii łączącym refleksoterapię, pracy z ciałem oraz terapię ziołami. Sam proces leczenia jest ścisłe związany z rytmami ciała i otoczenia, w którym się żyje.

 

Dzięki poznaniu Wu shen:

 • Nauczysz się rozpoznawać podstawową przyczynę choroby oraz zaburzania psychoemocjonalne i ich skutki fizyczne,
 • poznasz strategie terapeutyczne oraz metody precyzyjnej terapii stosowania i modyfikowania formuł ziołowych, refleksoterapii  globalnej,
 • poznasz podstawy terapii psychopatologii,
 • poznasz też podstawy współczesnej neuronauki, która wyjaśnia istnienie wu shen w formie tzw. wzorców neuroregulacyjnych.

 

Każdy moduł obejmuje 8 godzin szkoleniowych (całość 48 godzin szkoleniowych).

 

Od uczestników wymaga się znajomości podstawowych zagadnień z medycyny chińskiej: pojęć yang/yin ,
8 zasad diagnostycznych, prawa 5 elementów, znajomości meridianów i ich przebiegów.

 

Poniższy przedstawiono program podstawowego cyklu warsztatów Wu shen.

Po ukończeniu cyklu podstawowego można uczestniczyć w zaawansowanym cyklu warsztatów obejmującym potencjał urodzeniowy (BAZI), I CHING medyczny oraz integracje Wu shen ze szkołami shang han lung  i wa bing oraz typologią jungowską oraz współczesnymi modelami neuroregualcji.

 

PROGRAM:

 

MODUŁ I – YIN/YANG zarządzenie energią (03.11.2023 – piątek – godz. 10.00 -17.00)

 • czym jest Wu shen,
 • zasady diagnozy- 8 zasad  diagnozy,symptom, sęk, korzeń, podstawy shan hang lub i wa bing
 • diagnostyka I.R.T –  diagnoza umysłu, emocji i ciała, ocena Wu shen, poznanie, oprogramowania  Wu shen,
 • uniwersalne pole umysłu i ciała,
 • sposoby optymalnego zarządzania własną energią,
 • korekty zaburzeńrównowagi Yang/Yin,
 • rytmy a zdrowie i choroba.

 

MODUŁ II – SHEN – duch ekspansji i zarządzania ( 1.12.2023 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeńShen,
 • psychopatologia Shen a współczesna  neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu  w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeńShen w połączniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Shen: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ III – HUN – duch emocji  i kreatywności  (12.01.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Hun,
 • psychopatologia Hun a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu w odniesieniu do Hun,
 • diagnozowanie zaburzeń Hun w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Hun: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ IV – YI  – duch  transformacji  i analizy (23.02.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Yi,
 • psychopatologia Yi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu w odniesieniu do YI,
 • diagnozowanie zaburzeń YI w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Yi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ V – PO – duch instynktu i przywiązania  (22.03.2024  – piątek – godz. 10.00 – 17.00) 

 • diagnozowanie zaburzeń Po,
 • psychopatologia Po a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Po w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Po: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ VI – ZHI -duch woli i spójności(26.04.24 – piątek – godz. 10.00 – 17.00) 

 • diagnozowanie zaburzeń Zhi,
 • psychopatologia Zhi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Zhi,
 • diagnozowanie zaburzeń Zhi w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Zhi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

 

Do każdego modułu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

 

Po zakończeniu wszystkich modułów odbywa się egzamin praktyczny i teoretyczny.

 

Pozytywny wynik na egzaminie jest podstawą otrzymania CERTYFIKATU ukończenia podstawowego cyklu warsztatów Wu shen oraz wpisu na listę terapeutów Wu shen prowadzoną przez Akademię Redukcji Stresu.

 

INWESTYCJA

250,00 PLN / moduł – dla osób mających sprzęt i oprogramowanie

500,00 PLN / moduł –  dla  pozostałych osób

 

MIEJSCE WARSZTATÓW:

Górnośląska Wyższa Szkolą Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

 

PROWADZĄCY:

dr n. med. Krzysztof Krupka, prof. GWSP – specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Naukowiec i badacz procesów energetycznych w  organizmie człowieka. Od 30 lat zajmuje się medycyną chińską. Twórca metody diagnostycznej – dynamicznej termografii, zwanej   D.I.R.T .  Autor kliku patentów oraz twórca wielu formuł suplementacyjnych i ziołowych. Więcej na www.drkrupka.pl

 

ZAPISY za pośrednictwem strony https://rekrutacja.gwsp.edu.pl/kursy/

 

 • Opłatę za warsztaty proszę dokonać na konto: 37 1140 1078 0000 2162 4700 1013
 • Odbiorca: Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
 • W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz nazwę kursu (modułu)
Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności