Wywiad z Panią dr Edytą Nieduziak o arteterapii

Czy kierunek „Terapia Artystyczna” i specjalność „Arteterapia” jest nowym kierunkiem czy specjalnością na studiach wyższych?

I tak i nie. Pisałam o kształceniu w ramach arteterapii w 2012 r. czyli już 10 lat temu. Ale wówczas arteterapia funkcjonowała jako specjalność bądź jako kierunek na studiach podyplomowych. Od tego czasu wiele się zmieniło.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Szkoly_Wyzszej/Pedagogika_Szkoly_Wyzszej-r2012-t-n2/Pedagogika_Szkoly_Wyzszej-r2012-t-n2-s65-84/Pedagogika_Szkoly_Wyzszej-r2012-t-n2-s65-84.pdf

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała zgodę ministra na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku „Terapia artystyczna” i specjalność „Arteterapia”. Jest to kierunek praktyczny, przyporządkowany do obszaru nauk o zdrowiu.

Czy to jest kierunek dla osób, które stawiają pierwsze kroki w arteterapii czy raczej do osób mających już doświadczenie? Jaka jest dojrzałość do studiowania na tym kierunku przez studentów?

Moje doświadczenie wskazuje, że znacznie lepiej radzą sobie studenci, dla których arteterapia jest kolejnym (drugim) kierunkiem studiów. Wynika to nie tylko z wiedzy, ale dojrzałości jako takiej. Zazwyczaj starsi studenci uzupełniają swoją wiedzę i praktykę uczestnictwem w różnych szkoleniach czasem także certyfikowanych. Młodsi studenci brak życiowej dojrzałości i doświadczenia mogą nadrabiać wiedzą książkową, ale zazwyczaj tego nie robią. Na GWSP mamy większość „starszych” studentów lub/i tych, którzy studiują już kolejny kierunek.

Jak wyglądają zajęcia na kierunku/specjalności arteterapia ?

Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Opierają się o wiedzę interdyscyplinarną. Dają możliwość nabycia zarówno umiejętności artystycznych (dających możliwość poznania rzemiosła), jak i nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień psychologicznych, pedagogicznych, jak i z obszaru nauk o zdrowiu – rehabilitacyjnych (torujących drogę do terapii). Zdobywanie tych umiejętności – wg mnie – powinno być w równowadze. Są równie istotne.

Więcej informacji o kierunku Terapia artystyczna? Zobacz!

 

Z jakimi zagadnieniami studenci mają największe problemy?

Wydaje mi się, że muszą włożyć dużo pracy w zdobywanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, psychopatologicznej, a następnie połączyć ją z działaniami artystycznymi dla innych osób. Można przedstawić to w trzech etapach: przygotowanie terapii, działania artystyczne, klient. Na którymś z tych etapów napotykają trudności: albo w połączeniu terapii ze sztuką, albo zmianie perspektywy z własnej na perspektywę klienta.

Czy zajęcia prowadzone są przez praktyków z danej dziedziny?

Myślę, że tu nie ma innej możliwości. Potrzebne są osoby z doświadczeniem, stale praktykujące i współdziałające tzn. artyści z terapeutami i terapeuci z artystami.

Uczymy  studentów i sami  pracujemy w zespole interdyscyplinanym: są wśród nas artyści, arteterapeuci, lekarze, psychoterapeuci, pedagodzy, muzycy, aktorzy i inni terapeuci.

 

Jakie wyzwania na rynku czekają na studentów kierunku/specjalności w najbliższym czasie?

Myślę, że największym wyzwaniem jest formalne uznanie zawodu arteterapeuty. Niebezpieczeństwem może być przypisanie nazwy arteterapia działaniom artystycznym, które nie są terapią.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne? Czy mogą doskonalić się podczas dodatkowych kursów i szkoleń rekomendowanych przez prowadzącego/praktyka/uczelnię?

Wydaje się rzeczą konieczną stałe doskonalenie zawodowe i uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach – tak (psycho)terapeutycznych, jak i artystycznych. Uczelnia poleca studentom ciekawe wydarzenia, organizuje warsztaty pozaprogramowe i na swojej platformie edukacyjnej zamieszcza warte przeczytania publikacje czy warte uczestniczenia kursy, warsztaty czy konferencje i inne wartościowe – a punktu widzenia edukacyjnego – materiały.

W jakich profesjach student znajdzie pracę po ukończeniu kierunku/specjalności?

Formalnie, jedynym miejscem są placówki służby zdrowia (tam arteterapia i muzykoterapia jest w wykazie zawodów paramedycznych). Tu właśnie przydatny jest ów drugi kierunek studiów, bo arteterapię można wykorzystać w praktyce psychologicznej, pedagogicznej – zwłaszcza w pedagogice specjalnej, w fizjoterapii, kończący karierę tancerze (zwłaszcza klasyczni, baletowi) próbują swoich sił w choreoterapii.

Na uczelni uczymy jednak studentów zakładać własną działalność arteterapeutyczną i  podejmować pracę w zespole interdyscyplinarnym z innymi terapeutami, jak lekarze, naturoterapeuci, psychoterapeuci czy rehabilitanci –  na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię.

 

Interesuje Cię prezentowany kierunek studiów? Zapisz się!

 

Jak studenci wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów w szybko zmieniających się warunkach rynkowych?

To już raczej pytanie do studentów.

Czy wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów będą aktualne po obronieniu dyplomu?

Uważam, że główną funkcją studiów jest nie tyle wyposażenie studenta w gotowy pakiet wiedzy i umiejętność, bo ten wcześniej czy później wyczerpie się. Ale studia to przede wszystkim spotkania z osobami, których w innych okolicznościach trudno byłoby spotkać oraz nabywanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, a przede wszystkim SELEKCJONOWANIA ich, WARTOŚCIOWANIA stosownie do określonych kryteriów – świadomość tych kryteriów jest kluczowa.

Czy kierunek wymaga kreatywności od prowadzącego i studenta?

Zdecydowanie tak.

Czy arteterapia jest kierunkiem przyszłościowym  w Polsce?

Bardzo bym chciała. Cieszyłabym się jednak i z elitarności tego kierunku. Wiadomo, że nawet przy dużym zapotrzebowaniu na terapeutów, arteterapeuci stanowią tylko małą część takiej grupy zawodowej. Ale czy powinno być ich dużo? Ilość albo jakość. Ja wybieram jakość.

 

Dziękujemy Pani Doktor za udzielony wywiad i ważne słowa – szczególnie dla tych, którzy dopiero wybierają ścieżkę terapeuty.

 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem Uczelni, zapraszamy – studiuj Arteterapię, Naturoterapię lub  Psychoedukację w terapii w GWSP Chorzów.

Czekamy na Ciebie 😉

 

Studia podyplomowe – Zobacz!

Kursy – Zobacz!

Industriada 2023

Industriada to coroczne święto i najważniejsze wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.  W roku 2023 wraca do starej formuły i zorganizowane będzie w czerwcu, a dokładniej 17.06., dzień wcześniej bo 16 czerwca odbędzie się rozruch maszyn! Dzięki temu, ten największy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej potrwa aż dwa dni.
Więcej szczegółów dotyczących tegorocznej INDUSTRIADY znajdziecie już niebawem, w poszczególnych zakładkach na stronie www.industriada.pl
Program Industriady 2023 dostępny jest na stronie: www.industriada.pl/program/
W ramach Industriady przeprowadzone zostaną m.in. gry terenowe i gry fabularne. Jedną z nich organizuje Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – Współcześni Cyklopi – gra fabularna, 17.06.2023 r., w godz. 16.00 – 19.00.
Przed nami XIV. letnia edycja, na którą już dziś serdecznie zapraszamy! Bawcie się dobrze – do zobaczenia na Szlaku Zabytków Techniki!

Wywiad z absolwentami GiGi

  „Jeśli stoisz na starcie przygody tworzenia gier lub projektowania graficznego to GWSP będzie świetnym punktem zaczepienia! „

Rozmowa z rodzeństwem Szuryn – Panią Joanną i Panem Dariuszem – absolwentami studiów licencjackich, w ramach specjalności Projektowanie gier.

Jesteście ciekawi dlaczego warto studiować w GWSP Chorzów?

Zapraszamy do artykułu!

 

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na podjęcie studiów w GWSP?

Joanna Szuryn: Zdecydowałam się na podjęcie studiów w GWSP ponieważ chciałam, rozpocząć przygodę z projektowaniem gier i uzyskać informacje od samych twórców, jak to wygląda w praktyce.

Dariusz Szuryn: Przede wszystkim dobre opinie i chęć poznania nowego zawodu, który jest bliski moim zainteresowaniom.

Co się Państwu najbardziej podobało w trakcie studiów i jakie są według Was zalety studiowania
w GWSP?

JS: Najbardziej cenię atmosferę, zarówno na samej Uczelni, jak i w trakcie trwania zajęć, ponieważ uważam, że sama wiedza jest ważnym aspektem, ale przekazywana w odpowiedniej atmosferze daje prawdziwe efekty.

DS: Ciepło od strony wykładowców, z każdym problemem można się zwrócić. Panie z dziekanatu również są bardzo uprzejme.

Co dały Państwu studia w GWSP – jakie przyniosły korzyści?

JS: Pozyskałam niewątpliwie cenną wiedzę z zakresu projektowania graficznego i projektowania gier, ale nauczyłam się tu również bycia twardą w dążeniu do zamierzonego celu, w tym ukończenia przygody na uczelni zwieńczonej stworzeniem swojego pierwszego prototypu gry planszowej.

DS: Nauczyłem się warsztatu potrzebnego do pracy grafika i projektanta gier. Z pozoru proste tematy mają w sobie dużo głębi i tak jest w przypadku tworzenia gier i projektów graficznych.

W jakiś sposób studia w GWSP zainspirowały Państwa w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjnych i/lub zawodowych?

JS: Zainspirowali mnie wykładowcy – ich wiedza oraz to, że sami wykonują zawody związane z tematyką wiedzy przekazywanej studentom. Na zajęciach pokazali jak wygląda projektowanie w praktyce. Poza tym, od wielu wykładowców dało się odczuć pasję do wykonywanego zawodu, do tego co profesjonalnie robią poza murami uczelni.

DS: Podjęcie stworzenia gry zainspirowało mnie do wcielenia w życie projektu nad którym powoli pracuję od wielu lat.

 

Więcej informacji o kierunku Gry i Grafika Interaktywna? Zobacz!

 

Jakie są Państwa dalsze plany edukacyjne i/lub zawodowe, co zamierzacie teraz robić?

JS: Zamierzam ciągle kształcić się w zakresie projektowania gier. Postawię na praktykę!

DS: Zamierzam ćwiczyć i doskonalić się w zawodzie projektanta gier. Jest to jedno z marzeń, których nie porzucę – rozwija mnie i motywuje do pracy nad szlifowaniem swoich umiejętności.

W jaki sposób studia w GWSP wpłynęły na Państwa życie? Co się zmieniło?

JS: Zmieniło się moje postrzeganie tego, ile jestem w stanie poświęcić, aby zrealizować swoje cele i wyzwania. Poprawie uległa moja samodyscyplina, a także same umiejętności w zakresie grafiki.

DS: Studia w GWSP nauczyły mnie wytrwałości i ciężkiej pracy, a przede wszystkim tego, by się nie poddawać i wierzyć w osiągnięcie celu.

Co będziecie Państwo wspominać z okresu studiów w GWSP?

JS: Będę miło wspominała kadrę, ludzi których poznałam i samo poczucie bycia studentką.

DS: Wykładowców, dziekanat, zajęcia i przede wszystkim obronę pracy dyplomowej. Sam przebieg pisania pracy, pomimo wielu trudów, wzlotów i upadków jest warty zapamiętania.

Co powiedzieliby Państwo kandydatom zastanawiającym się nad studiami w GWSP?

JS: Powiedziałabym, że jeśli – tak jak ja w przeszłości – stoją na starcie przygody czy to projektowania graficznego, czy tworzenia gier to GWSP będzie świetnym punktem zaczepienia.

DS: Powiedziałbym – wybierać! Dużo można się nauczyć merytorycznie od prowadzących-praktyków, ale też nabywać ważnych umiejętności miękkich, w tym np. cierpliwości i ciężkiej pracy.

Na zakończenie, proszę powiedzieć czy coś jeszcze chcieliby Państwo dodać?

DS: Myślę, że sama Uczelnia jest bardzo fajnym miejscem i można tu poznać wiele ciekawych osób dających inspirację do pracy nad warsztatem grafika i projektanta gier.

JS: Moje przemyślenia to będą raczej życzenia dla GWSP, aby dalej się rozwijało, rosło w siłę, aby jak najwięcej absolwentów kończyło przygodę z GWSP z otrzymanym dyplomem, uśmiechem na twarzy i gotowością do dalszego rozwoju w przemyśle growym i nie tylko.

 

Interesuje Cię prezentowany kierunek studiów? Zapisz się!

 

Serdecznie dziękujemy za życzenia, poświęcony czas i udzielone odpowiedzi. Jednocześnie gratulujemy Pani Joannie i Panu Dariuszowi stworzenia świetnej, dopracowanej gry i obronienia dyplomów. Również życzymy dalszych sukcesów i realizacji wszystkich wyznaczanych sobie celów zarówno na płaszczyznach edukacyjno-zawodowych, jak i osobistych. Zapraszamy również do dalszego korzystania z oferty edukacyjnej GWSP. Na  absolwentów czekają bonusy 😉

 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem Uczelni, bądź jak Pani Asia i Pan Darek – studiuj Projektowanie Gier i Projektowanie Graficzne w GWSP

Czekamy na Ciebie 😉

 

Studia podyplomowe Gry i Grafika  Zobacz!

 

Kursy Gry i Grafika – Zobacz!

Wywiad z Panią prof. dr hab. Jolantą Jastrząb, inicjatorką specjalności “Arteterapia” na kierunku “Terapia artystyczna”

Myślisz o arteterapii?

Przeczytaj wywiad z Panią prof. dr hab. Jolantą Jastrząb, inicjatorką specjalności „Arteterapia” na kierunku „Terapia artystyczna”.

Jesteście ciekawi dlaczego warto studiować w GWSP Chorzów?

Zapraszamy do artykułu!

 

Arteterapia studia plakatCzy kierunek „Terapia Artystyczna” i specjalność „Arteterapia” jest nowym kierunkiem czy specjalnością na studiach wyższych ?

Specjalność „Arteterapia” na kierunku Terapia Artystyczna jest nowatorską propozycją w ofercie edukacyjnej naszego regionu, ponieważ program tego kierunku łączy kompetencje przynależne do kilku dziedzin nauki i dyscyplin naukowych i artystycznych. Za kluczowe zadanie dla specjalności „Arteterapia” przyjmuje się przygotowanie studentów/absolwentów do działania twórczego i zawodowego w obszarze sztuki wspartego kompetencjami w zakresie nauk o zdrowiu,  psychologii,  pedagogiki i terapii w oparciu o nowoczesne narzędzia i aktualną wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań społecznych oraz rynku pracy.

Nowością kierunku jest wzajemne przenikanie dziedzin i dyscyplin naukowych i praktyczne osadzenie tego kierunku i specjalności zgodne z kluczową, aktualnie dla edukacji, optyką transdyscyplinarną.

Potrzeba tego typu interdyscyplinarnej edukacji jest odpowiedzią na konieczność zweryfikowania dotychczasowych działań wykorzystywanych w ramach terapii zajęciowej w instytucjach zewnętrznych ograniczających  sią do zajęć mających na celu jedynie wypełnienie podopiecznym czasu wolnego. Często stosowaną formą aktywizacji są tu zajęcia plastyczne realizowane w formie arteterapii zwanej „filcową”. To metafora odtwórczej aktywności, używającej schematów postępowania ogólnie aktywizujących, nie indywidualizujących, przez co nie dotykających realnego problemu poszczególnych uczestników zajęć. Strategia ta nie wykorzystuje wszystkich możliwości potencjału działań twórczych i nie korzysta ze sztuki jako medium wyrażania siebie w sposób ekspresyjny.

Innowacyjność specjalności „Arteterapia” na kierunku Terapia Artystyczna polega także na podejściu do tworzenia programu kształcenia, w którym wielopłaszczyznowość przekłada się na nową metodykę przekazania wiedzy i umiejętności. Jest to związane też z pracą zespołową, interdyscyplinarną wykładowców, którzy pracują ze studentami.

 

Czy ten kierunek studiów jest dla osób, które stawiają pierwsze kroki w arteterapii czy raczej do osób mających już doświadczenie?

Program kierunku powstał z ogromną troską o wszechstronny rozwój studenta – zarówno dla tych którzy mają już jakieś doświadczenie w pracy terapeutycznej i chcą profesjonalnie pracować z klientem w swoich gabinetach, pracownicach warsztatowych, ośrodkach i różnego rodzaju instytutach wspierających osoby z problemami czy zaburzeniami, jak i tych którzy dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z arteterapią i chcą wykorzystać terapeutyczny wymiar sztuki tylko dla siebie.

Niezależnie,  czy będzie on przebiegał w stronę samoaktualizacji potencjału studenta czy będzie początkiem edukacji w obszarze arteterapeutycznym – poprzez działania interdyscyplinarne student otrzyma pakiet wiedzy połączony z umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi skutecznie budować relacje intersubiektywne w pracy z osobą poddaną terapii.

 

Jak wyglądają zajęcia na kierunku/specjalności arteterapia?

Kładziemy nacisk przede wszystkim na praktykę, warsztaty i przekazywanie umiejętności kreatywnego, indywiduanego podejścia do danej osoby potrzebującej wsparcia czy terapii, do danego problemu terapeutycznego, procesu terapeutycznego z wykorzystaniem warsztatu artystycznego.

 

Więcej informacji o kierunku Terapia artystyczna? Zobacz!

 

Z jakimi zagadnieniami studenci mają największe problemy?

Podzielę się swoją obserwacją z perspektywy nauczyciela sztuki. Uważam, że studenci nie dostrzegają w projekcie arteterapeutycznym długotrwałego procesu. Brakuje im umiejętności dogłębnej analizy i obserwacji. Chcieliby otrzymać szybki schemat, metodę na przeprowadzenie projektu arteterapeutycznego, a planując go nie sięgają do własnych doświadczeń artystycznych, posiłkując się już dostępnymi.

To jest ogromny problem kształcenia w arteterapii, bardzo trudny dla nas prowadzących, tworzących kierunek, ponieważ z jednej strony mamy świadomość, że jest to wiedza interdyscyplinarna i chcemy jak najwięcej różnorodnych przedmiotów, warsztatów umieścić w programie.  Taka jest istota kierunku. Z drugiej zaś chcemy, by w tej dużej ilości zagadnień studenci wchodzili w pogłębioną wiedzę i proces terapeutyczny.

 

Czym różni się kierunek „Terapia artystyczna” i specjalność „Arteterapia” w GWSP  od innych dostępnych na rynku?

„Terapia artystyczna” ze specjalnością „Arteteterpia” w GWSP  jest autorskim, innowacyjnym w Polsce kierunkiem opartym na wielopłaszczyznowości i przenikaniu się dyscyplin naukowych, takich jak sztuka, psychologia i nauki o zdrowiu. Takie podejście jest wyzwaniem, któremu udało się sprostać na tym kierunku, zapewniając kadrę dydaktyczną z wielu dyscyplin naukowych – artystów, arteterapeutów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów i innych terapeutów. Kierunek ten jednak z każdym rokiem nauki ewaluuje. Doskonalenie programu kształcenia to proces ciągły, który jest też możliwy poprzez pracę naszą – prowadzących, którzy uczymy i wymieniamy się pomiędzy sobą – osobami z różnych dyscyplin naukowych i artystycznych – doświadczeniami, obserwacją procesu  arteterapeutycznego, spostrzeżeniami z zajęć, wspólnej pracy (kilku prowadzących w tym samych czasie – w ramach jednych zajęć) ze studentem.

Program skoncentrowany został na zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia oraz przygotowaniu absolwenta do podjęcia aktywności arteterapeutycznej w placówkach dedykowanych osobom o specjalnych potrzebach, wymagających wsparcia, rehabilitacji, usprawniania, resocjalizacji czy reedukacji, wykorzystujących w swoim programie terapeutycznym sztukę jako medium zmiany i stymulacji rozwoju.

Przygotowując program kierunku chodziło nam o pójście krok dalej w wykorzystaniu działań artystycznych w terapii. Zależało nam, aby studenci/absolwenci mieli świadomość, że arteterapia to nie tylko wypełnienie zajęciami plastycznymi czasu osadzonym, chorym dzieciom i ich rodzicom czy osobom starszym – tu chodzi o konkretne działania dające określone rezultaty wpływające na zmianę myślenia, na nowe spojrzenie na siebie i na to, co nas otacza. Ale to ma być proces długofalowy, bardzo przemyślany przez terapeutę, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia na styku medycyny, psychologii, ale też nauk ścisłych, w tym fizyki kwantowej.

Podkreślenia też wymaga fakt, ze w programie zapewniamy wykorzystanie sztuki w terapii nie tylko w ujęciu sztuk plastycznych, ale również sztuki muzycznej, teatralnej, sztuki tańcem i ruchem, a także bajkoterapię.

 

Czy zajęcia prowadzone są przez praktyków z danej dziedziny? Kim są wykładowcy?

Tak. Jest to kierunek praktyczny. Na tym kierunku zajęcia prowadzone są przez uznanych specjalistów w swoich dyscyplinach naukowych i artystycznych. Pracujemy w zespole interdyscyplinarnym: są wśród nas artyści, arteterapeuci, lekarze, psychoterapeuci, pedagodzy, muzycy, aktorzy i inni terapeuci.

 

Jakie wyzwania na rynku czekają na studentów tego kierunku w najbliższym czasie?

Ponieważ studia na kierunku „Terapia artystyczna” i specjalności „Arteterapia” przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia, to niewątpliwie największym wyzwaniem dla studenta jest: jak posiąść taki potężny zasób wiedzy i umiejętności, by moc odpowiedzialnie i profesjonalnie wspomóc osobę w terapii, wykorzystując narzędzie jakim jest sztuka. Od studenta wymagamy też dużej pracy – jak w każdym podejściu terapeutycznym –  nad sobą. Wyzwaniem jakie czeka studenta jest przede wszystkim umiejętność spojrzenia na drugiego człowieka w sposób interdyscyplinarny, tak by pomóc mu rozwiązać jego problem, by dzięki różnym obszarom sztuki wskazać mu możliwe ścieżki wyrażania i pracy z  emocjami.  A to wszystko po to, by przygotować naszego studenta do wielopłaszczyznowych, kreatywnych działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków.

 

Jak wyglądają zajęcia praktyczne? Czy mogą doskonalić się podczas dodatkowych kursów i szkoleń?

Wszystkie zajęcia prowadzimy praktycznie, warsztatowo – dając na początku tych zajęć podwaliny teoretyczne –  w ramach działań pracownianych. I tak np. na zajęciach z rysunku i malarstwa proces kształcenia obejmuje problematykę związaną ze studium postaci ludzkiej, martwą naturą, pejzażem oraz z realizacją swobodnych tematów wykorzystujących bogaty asortyment środków wyrazu.  Studenci wykonują je poza pracownią, sięgając po tematykę zaproponowaną przez prowadzącego, a także tę, która ich w sposób szczególny interesuje.

Studenci, by zrealizować temat, muszą poznać zagadnienie w sposób wyczerpujący sięgając po takie narzędzia jak literatura, muzyka czy film.

By sprostać wymogom kształcenia, należy również śledzić to, co aktualnie dzieje się w szeroko rozumianej sztuce. Wymagane jest aktywne uczestnictwo we wszelkich wystawach i spotkaniach z artystami. W ramach zajęć z Historii sztuki studenci uczestniczyli ostatnio w wystawie „Bambini” Magdaleny Abakanowicz w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Studentom zapewniamy też dostęp do aktualnych wiadomości, ciekawych artykułów, konferencji, wystaw, warsztatów czy kursów na naszej uczelnianej platformie w „Strefie Arteterapeuty”.

 

Gdzie student może podjąć pracę po ukończeniu kierunku/specjalności?

Absolwent przygotowany zostaje do pracy o charakterze terapeutycznym prowadząc własny gabinet arteterapeutyczny lub  podejmując pracę w zespole interdyscyplinarnym na oddziałach szpitalnych, w sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię.

 

Interesuje Cię prezentowany kierunek studiów? Zapisz się!

 

Jak radzić sobie z negatywnymi opiniami (wynikającymi z różnic światopoglądowych/wartości/nazewnictwa) dotyczącymi studiów w internecie?

Niezaprzeczalnie w procesie edukacji bezpośredni kontakt studentów z tworzywem, z materią, modelem to niezwykle istotny element kształcenia. Rodzi zawsze dużo emocji  i odmiennych reakcji uczestników, pozwala na inne spojrzenie na odmienność i różnorodność osób i zachowań.

Zagadnienia różnic światopoglądowych, wartości międzykulturowych rozważamy też w ramach zajęć z kultury i komunikacji kulturowej.

 

Jak studenci wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów w szybko zmieniających się warunkach rynkowych?

Zrealizowane w ubiegłym roku dyplomy potwierdziły, że studenci wykorzystując sztukę w relacji ukierunkowanej na pomoc, znakomicie sięgają po pogłębioną, otwartą i niepowtarzalną przygodę bycia z drugim człowiekiem.

Kierunek „Terapia artystyczna” i specjalność „Arteterapia” jest długo oczekiwaną przez środowisko artystów, ale i animatorów oraz pedagogów, ofertą kształcenia będącą alternatywą dla szeregu innych propozycji prymitywizujących sztukę w działaniach terapeutycznych. Ma zatem – odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne wynikające niejako z potrzeby chwili – spełniać rudymentarne zadanie przygotowania absolwenta posiadającego zasadnicze dla arteterapii kompetencje: dotyczące wsparcia rozwoju drugiego człowieka i prowadzenia działań terapeutycznych przy jednocześnie swobodnym posługiwaniu się rzeczywistym warsztatem artystycznym.

 

Czy wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów będą aktualne po obronieniu dyplomu?

Wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie udziału w modułach teoretycznych i artystycznych są aktualne po obronie dyplomu. Są to między innymi rozwijanie kompetencji związanych z zastosowaniem technik arteterapeutycznych w realiach funkcjonowania placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pomocowych i rozwijanie umiejętności dostosowania własnych działań do ich specyfiki, doskonalenie warsztatu artystycznego i arteterapeutycznego wykorzystywanego na rzez osób z niepełnosprawnością lub z dysfunkcjonalnością, kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb pacjentów i wychowanków wymagających wsparcia, nabywanie umiejętności nawiązywania relacji terapeutycznej z poszanowaniem praw każdej ze stron owej relacji, przygotowanie do własnej pracy zawodowej.

Rozumienie arteterapii jako subdyscypliny interdyscyplinarnie łączącej w sobie komponenty sztuki, medycyny, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii i psychologii, implikuje istotę wielowymiarowego planowania programu studiów przygotowujących wykwalifikowanych arteterapeutów. Nie bez znaczenia pozostaje uświadomienie, iż SZTUKA to działalność specyficznie ludzka, komunikat, uruchomiony za sprawą człowieczej ekspresji, w wyniku której powstają wytwory posiadające właściwości wywoływania stanów emocjonalnych o charakterze estetycznym. Nie można zatem mówić o arteterapii bez jej kontekstu praktycznego po obronie dyplomu.

 

Czy arteterapia jest przyszłościowym kierunkiem studiów w Polsce?

Krótko odwiedziłabym że tak, dodając że jest bardzo ważnym i potrzebnym kierunkiem wpierającym osoby w terapii.

Niezmiernie ważne jest bowiem przełamanie powszechnej niemal tendencji przyuczania – czasem zupełnie przypadkowych osób – do pracy terapeutycznej wykorzystującej sztukę. Skutkuje to sytuacją, którą obserwujemy z wielkim niepokojem, że arteterapią zajmują się osoby całkowicie pozbawione jakichkolwiek inklinacji artystycznych.

Pojawiają się także inne zjawiska – w placówkach rehabilitacyjnych, reedukacyjnych, pomocowych – pracują artyści, którzy nie posiadają przygotowania psychopedagogicznego i rozeznania w strategiach terapeutycznych.

Oba zjawiska mogą być praktyką rodzącą dyskomfort zarówno terapeutów, jak i pacjentów i wychowanków, czasem wręcz niebezpieczną.

Praktyka edukacyjna na różnych jej poziomach, w tym w szkolnictwie wyższym, wskazuje w związku z tym na coraz większe zainteresowanie kształcenia w tym kierunku (nie licząc prób włączania arteterapii w strukturę innych kierunków, jako specjalności dodatkowej). Tylko bowiem kształcenie w formie studiów jest w stanie zapewnić profesjonalne przygotowanie danej osoby do podjęcia pracy w obszarze terapeutycznym.

 

Dziękujemy Pani Profesor za wywiad, tak dużo ważnych słów i poświęcony czas.

 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem Uczelni, zapraszamy – studiuj Arteterapię, Naturoterapię lub  Psychoedukację w terapii w GWSP Chorzów.

Czekamy na Ciebie 😉

 

Studia podyplomowe  Zobacz!

 

Kursy – Zobacz!

Marsz emocji bez oklasków

Serdecznie zapraszamy na Projekt: „Marsz emocji bez oklasków” na zakończenie roku akademickiego 2021/2022 w wykonaniu studentów II i III roku kierunku Terapia artystyczna – specjalność Arteterapia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2022 roku, o godz. 15.00, sala: Aula B1 (Budynek B); opieka merytoryczna: mgr Joanna Bronisławska i prof. dr hab. Jolanta Jastrząb.

Game Jame w GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza na kolejny Game Jame – maraton projektowania gier!

 

Zgłoszenia:
Studenci uczelni GWSP mogą wziąć udział w wydarzeniu bez wcześniejszych zgłoszeń. Zachęcamy do szukania osób do grup na Discordzie uczelni.
Dla osób z zewnątrz prosimy o zgłoszenie udziału na adres: gamejamowo@gmail.com
Termin zgłoszeń do 01.12.2022 r. do godz. 23.59.

 

Reguły (skrót):
Uczestnicy indywidualnie lub w grupach pracują nad grami. Brak ograniczeń co do liczby członków zespołu.
Zapraszamy do pracy zarówno nad grami cyfrowymi, jak analogowymi (planszowymi, fabularnymi, larpami, terenowymi lub innymi).
Prosimy o zabranie własnego sprzętu oraz materiałów.
Pełne reguły na plakacie wydarzenia.

 

Miesiąc Gier i Grafiki w GWSP

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza na Miesiąc Gier i Grafiki! Seria spotkań ze świetnymi praktykami od lat pracującymi w branży growej i projektowej jest otwarta zarówno dla studentów, jak i dla ludzi z zewnątrz.
Harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco:
🔹 Set the stage, czyli zanim zaczniemy robić grę!
Maria Borys-Piątkowska (Flying Wild Hog Games, Graj Kolektyw)
Piątek 13.05, 18:30-19:30
Spotkanie zdalne
🔹 Raz widzisz, raz nie widzisz. Projektowanie i postrzeganie
Magdalena Giertuga (ASP Katowice)
Niedziela 15.05, 9:30-11:30
Warsztat na GWSP
Zapisy na warsztat: kursy@gwsp.edu.pl
Zapraszamy studentów GWSP oraz osoby spoza uczelni, warsztat darmowy.
🔹 Feedback: podstawy przyjmowania i analizowania
Łukasz Kołodziej (Fajerbol)
Piątek 20.05, 18:00-19:00
Spotkanie zdalne
🔹 Promocja gier z wykorzystaniem Social Mediów
Edyta Tylka
Piątek 27.05, 18:00-19:00
Spotkanie zdalne
🔹 Slow Games: gry jako narzędzia refleksji
Artur Ganszyniec (Different Tales)
Sobota 28.05, 10:00-11:00
Spotkanie zdalne (z transmisją na GWSP)
🔹 Jak grać z dziećmi w RPG? (wywiad)
Marcin Kubiesa (Szkoła Wyobraźni)
Sobota 28.05, 11:30-12:30
Spotkanie zdalne (z transmisją na GWSP)
🔹 Wprowadzenie do podstaw zawodu Product Designera
Julianna Zych-Luty
Sobota 28.05, 13:00-14:00
Spotkanie na GWSP
🔹 Triumf typografii. Reguła i intuicja
Grzegorz Izdebski
Sobota 28.05, 14:30-15:30
Spotkanie na GWSP
🔹 Jak przełożyć wnioski z badań na konkretne założenia?
Natalia Kacprzyk (Tenka)
Niedziela 29.05, 11:00-13:00
Warsztat na GWSP
Zapisy na warsztat: kursy@gwsp.edu.pl
Zapraszamy studentów GWSP, w razie wolnych miejsc ogłosimy zapisy dla osób z zewnątrz, warsztat darmowy.

Nasi Studenci na Cyberiadzie

Studenci kierunku Gry i grafika interaktywna wzięli udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Projektowaniu Gier Komputerowych „Cyberiada”. Poczas  6-dniowego wyjazdu do Krakowa Studenci przygotowali gry komputerowe w które zagrać może każdy z Was. Gry powstały na pierwszym Cyberiadowym Game Jamie, gdzie drużyny z naszej Uczelni zajęły kolejno 1 oraz 2 miejsce. Zachęcamy do testowania gier:

Miesiąc gier w GWSP

Wszystkich pasjonatów gier komputerowych i planszowych oraz wszystkich tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą gier zapraszamy na „Miesiąc gier w GWSP”. To cykl otwartych, bezpłatnych wykładów prowadzonych przez doświadczonych praktyków z branży gier. Wykłady prowadzone są w formie online na platformie zoom i na Facebooku. Odwiedź naszą stronę na facebooku i dowiedz się więcej. W programie „Miesiąca gier w GWSP” znajdziecie:

 • 8.05, 19:00 – Oscar Rios Mistakes all new authors make (spotkanie w języku angielskim)
  Oscar Rios od 2012 prowadzi wydawnictwo gier fabularnych Golden Goblin Press, ma też na koncie współpracę z licznymi innymi wydawnictwami oraz autorstwo licznych opowiadań. W swojej długiej pracy nie tylko był początkującym autorem i projektantem, ale i miał kontakt z wieloma innymi, a na spotkaniu opowie, jakie błędy najczęściej się u nich powtarzają.
 • 15.05, 12:00 – Wojciech Rzadek Jak powstają gry planszowe
  Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia gier planszowych, od pomysłu aż po produkcję. Zaprezentowany zostanie przez Wojciecha Rzadka, game designera oraz developpera pracującego od 11 lat w branży gier planszowych.
 • 16.05, 12:00 – Adam Wieczorek Organizacja procesu redakcyjnego gier fabularnych
  Podczas prezentacji omówię najważniejsze zagadnienia i problemy, jakie stawia przed wydawcą proces redakcji gry fabularnej – od licencji, przez tłumaczenie, redakcję, korektę i skład, aż do druku i późniejszej dystrybucji gotowego produktu w wersji cyfrowej i fizycznej.
 • 16.05, 16:00 – Maria Borys–Piątkowska Narrative Designer przez Duże ND, czyli o współpracy przy tworzeniu gry
  Gry robią zespoły. Krążą różne legendy o tym, jak wygląda współpraca między zespołami podczas produkcji gry – a to, że story można zmieniać do samego końca, a to, że marketing zawsze mówi co innego niż ostatecznie przekazuje gra, a wszyscy i tak mają powiedziane, że gameplay jest najważniejszy. O tych i o innych mitach z zakresu wspólnego procesu tworzenia gry opowiem podczas mojej prelekcji. Przedstawię poszczególne warstwy współpracy między poszczególnymi zespołami i udowodnię, że Narrative Designer to pełnoprawny Designer.
 • 23.05, 12:00 – Tomasz Misterka Projektowanie gier RPG – pracowite hobby
  Projektowanie gier RPG jako hobby, które wymaga rozwoju. Poszukiwanie materiałów i inspiracji. Tworzenie bazy pod własne projekty.
 • 30.05, 17:30 – Krzysztof Chmielewski Startup w gamedevie – how 2 play & how 2 pay
  „Mam 3 kolegów i grę – jak zrobić z tego biznes”. Jak (i kiedy) założyć małe studio gamedevowe? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Co muszę wiedzieć przed założeniem studia? Ile można na tym stracić –i jak jednak zarobić?
 • 06.06, 15:30 – Łukasz Kołodziej – Jak zbudować Kraków
  Małe studio robiące duże gry, czyli kilka słów o tym, jak podzielić większy projekt na mniejsze elementy, po co to robić i co można na tym zyskać.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności