V Colloquium Przyszłość śląskich miast

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Colloquium Przyszłość śląskich miast „MIASTA W PROCESIE PRZEMIAN. W KIERUNKU NOWEGO STYLU ZARZĄDZANIA MIEJSKIEGO” organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Komisję Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie przy współudziale Biblioteki Śląskiej w Katowicach i przy współpracy Miast Aglomeracji Górnośląskiej.pod honorowym patronatem

Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka – Prezesa Oddziału PAN w Katowicach
Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego – Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

Kazimierza Karolczaka – Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2021 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (Plac Rady Europy 1 – Audytorium Parnassos).

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch) lub 800 zł w przypadku osób pragnących opublikować artykuł w Studiach KPZK PAN (cykl monografii/ Wydawnictwo Uczelniane).

Zapraszamy również do wzięcia udziału w sesji posterowej (format B1 pionowy).

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do 10 października 2021 r.: https://tiny.pl/r3zkx

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  www.ue.katowice.pl/index.php?id=20651

Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022

Drodzy Studenci

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2021/2022. Z tej okazji pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten kolejny rok będzie dla Was niezwykle owocny. Niech będzie czasem doskonalenia talentu, zdobywania wiedzy, ale i nawiązywania przyjaźni na całe życie. Uczestnictwo w studenckim życiu powinno przynieść Wam zadowolenie i satysfakcję. Mam  nadzieję, że ten rok będzie pomyślny i szczęśliwy dla wszystkich.

 

                                                                                                          Rektor
dr Krystyna Królik

Zapisz się 5 lipca i otrzymaj prezent

Jesteś tegorocznym maturzystą i odbierasz swoje świadectwo 5 lipca? Spraw by ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy! Przyjdź do naszego Biura Rekrutacji w dniu 5 lipca w godzinach 7:30 – 15:30 i złóż dokumenty rekrutacyjne na studia. Wszystkie osoby, które dopełnią niezbędnych formalności tego dnia, otrzymają od nas prezent niespodziankę.

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Wykładowcy, Studenci i Przyjaciele GWSP,

przed nami kilka wyjątkowych dni, podczas których Świat na moment zwolni swój bieg.  Zamkniemy swoje szuflady w biurkach, laptopy, książki, notatki, wyłączymy służbowe telefony i  spróbujemy wznieść się ponad problemami codzienności.

Te dni to czas Wielkiej Nocy.  Niech Wielkanoc budzi to co nowe i  nieprzemijające.

Życzymy Wam, aby nadchodzące Święta były pełne radości  i bliskości, a wszelkie niepokoje i zmartwienia pozostawione zostały poza przestrzenią najbliższych osób.

Niech nam towarzyszy nadzieja, że to co dobre zwycięża w każdym wymiarze.

Rektor GWSP
dr Krystyna Królik

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z Dąbrowy Górniczej

Od grudnia 2020 roku Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie realizuje Kurs Przedsiębiorczości w ramach projektu „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”, którego organizatorem jest Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych z Dąbrowy Górniczej.

Docelowo Kursem Przedsiębiorczości objętych zostanie 150 uczniów ze szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej.

W ramach Kursu przeprowadzone zostaną liczne zajęcia, w tym warsztaty i wykłady obejmujące:

  1. Kompetencje interpersonalne przedsiębiorcy,
  2. Nowoczesne metody zarządzania,
  3. Ekonomiczne uwarunkowania działalności oraz koszty pośrednie w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  4. Rozeznanie rynku,
  5. Marketing i promocja,
  6. Szacowanie kosztów wytworzenia produktu/usługi,
  7. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć biznesowych,
  8. Opracowanie biznes planu,
  9. Źródła finansowania działalności gospodarczej,
  10. Rejestracja działalności gospodarczej.

Pierwsze zajęcia ruszają już 23 stycznia!

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i wytrwałości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Życzenia Świąteczne

Szanowni Wykładowcy, Drodzy Studenci, Absolwenci i Przyjaciele GWSP,

z okazji  Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku proszę przyjąć  serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i realizacji planów i zamierzeń.

Niechaj to, co jest dla Was symbolem bezpieczeństwa, pokoju i miłości narodzi się w Waszych sercach dodając  optymizmu i sił na nadchodzący czas.

dr hab. Jolanta Jastrząb uhonorowana

Z dumą informujemy, że wykładowczyni naszej Uczelni dr hab. Jolanta Jastrząb została uhonorowana odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. To odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jesteśmy dumni, że wykładowcy naszej Uczelni coraz częściej doceniani śą w Polsce i zagranicą. Serdecznie gratulujemy!

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Studenci,

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021.

Z tej okazji pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Niech będzie to owocny czas zdobywania wiedzy, doskonalenia talentu i nawiązywania nowych przyjaźni. Pomimo różnorodnych utrudnień mam  nadzieję, że będziemy wspólnie zmierzać  ku szczęściu i pomyślności.

Rektor
dr Krystyna Królik

Zasady funkcjonowania GWSP w semestrze zimowym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że kształcenie w GWSP w semestrze zimowym będzie realizowane w trybie mieszanym: część w siedzibie Uczelni, część w trybie zdalnym.

Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć przygotowanym dla poszczególnych grup.

W trakcie zajęć stacjonarnych studenci i wykładowcy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GWSP w okresie stanu zagrożenia epidemicznegoSzczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania pozwalających ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2 są dostepne w wirtualnym dziekanacie.

Konsultacje będą odbywały się w trybie zdalnym.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności