Konferencja „Zdrowie i życie w kontekście hybrydyzacji”

Serdecznie zapraszamy na Konferencje „Zdrowie i życie w kontekście hybrydyzacji”, która odbędzie się w 111 rocznicę urodzin ks. Włodzimierza Sedlaka, twórcy polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz 549 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W dobie kryzysu, jaki obecnie przechodzi medycyna wydaje się słusznym pochylić się nad teorią bioelektroniki prof. ks. Włodzimierza Sedlaka- Kopernika XX wieku. Roboczy tytuł konferencji: Życie i zdrowie w kontekście hybrydyzacji człowieka. Człowiek jako jedność w perspektywie naukowej teorii bioelektroniki oraz medycyny wschodu i zachodu postrzegającej go, jako byt pełny Po konferencji organizatorzy wydadzą publikacje.

Motto na dzień pierwszy: „Dziękuję Ci, żeś mnie rzucił w stronę, gdzie nikt nie chodzi- na podbój życia. To światło. Żywe światło. Żeś to ostawił przy rozpalaniu dnia biosfery. Jakie to jest cudowne… Nie ma okrzyków. Jakie to bajeczne… Życie elektromagnetyczne. To samo, co światło biosfery promieniujące wiecznie. Co najwyżej, ulega przemianie energii. I o to tutaj chodzi, energia nie ginie przecież. Energia wszelka jest wiecznie żywa”.

Motto na dzień drugi :”Kwantowy człowiek jest tym samym człowiekiem, co anatomiczny i fizjologiczny, tyle że żyjącym w statystycznym świecie kwantowego wymiaru. Tak jest w rzeczywistości, nie ma potrzeby więc niczego sobie wyobrażać. Kwantowy człowiek został wyekstrahowany z anatomiczne- fizjologicznej oprawy. Nie stworzono go sztucznie, wyjęto po prostu na światło badań. Wydobyto z człowieka coś nie znanego dotychczas, a niezwykle istotnego.”

Program konferencji 18- 19 II

18 II
11.00 Jan Góral- Wstęp, przywitanie i powód zorganizowania konferencji. Czy poglądy W. Sedlaka zyskały bądź straciły na aktualności?
11.15 dr hab. inż. Maciej Adamski- System energetyczny człowieka
12.00 dr Agnieszka Malczewska- Błaszczyk- DNA (528 hz) i i inne ważne częstotliwości na tu i teraz w odniesieniu do nowych paradygmatów
12.45 Dorota Kamińska- Od Obłazowej do CERN, Wielkiego Zderzacza Hadronów
13.45 Iwona Pawlik- Prezentacja Fundacji Kobiety Ziemi
14.00 Jan Rybski- Medycyna i lingwistyka falowa wg Garjajewa
14.45 Anna Mazurczyk- Żeby być zdrowym, trzeba być mądrym. Jak pożywienie wpływa na nasze myślenie?
15.15- 16.15 przerwa obiadowa
16.15 inż. Małgorzata Wołukanis- Energetyczne aspekty budowy człowieka
17.15 dr Adam Adamski- Działanie fali solitonowej i spinowej w percepcji człowieka
18.00 Jolanta Kulesza- Elektrosmog a orgonity
18.30 Bernadetta Daniszewska- Jak Covid mnie uzdrowił?
19.00 Maciej Witkowski- Panel o strachu i jego działaniu psychosomatycznym i bioenergetycznym

19 II
10.00 Jan Góral- otwarcie drugiego dnia konferencji
10.10 o. Jacek Maria Norkowski- Czy prof. Włodzimierz Sedlak rozwiązał zagadkę życia?
10.55 inż. Jerzy Czerny- Bioelektoroniczny masaż akupresurowo- limfatyczny – teoria i praktyka
11.40 prof. Tadeusz Kasperczyk- Bioenergetyka ciała
12.25 dr Diana Wojtkowiak- Pola torsyjne i WIMP w organizmach żywych
13.45 dr Janusz Kołodziejczyk- Bruno Groening- pola torsyjne w działaniu…
14.30 Ewa Pawela- Między nami cyborgami – o geoinżynierii transhumanizmu w aspekcie zdalnego sterowania człowiekiem
15.15- 16.15 przerwa
16.15 prof. Jakub Lichański- Poglądy Stanisława Lema ( Golem XIV ) a bioelektronika prof. Sedlaka
17.00 Adam Mazurek- O szkodliwości psycho-somatycznej zdalnego nauczania
17.45 dr Krzysztof Krupka- Uzdrowienie czy leczenie a przebieg procesów energetycznych w układzie biologicznym człowieka
18.30 prof. Jan Mackiewicz- Profesor Sedlak w nauczaniu naturopatii
19.15 Roman Aleksandrowicz- Układ immunologiczny a szczepienia w świetle homeopatii
20.00 Marek Taran- Sekrety świętej żeńskości- na pograniczu mistyki i nauki

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu. Jest to zależne od dyspozycji prelegentów i nieprzewidzianych sytuacji na dzień dzisiejszy. Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie tutaj: https://app.evenea.pl/event/879341-1/

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności