Opis kursu

Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal Branding to bezpłatny kurs kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 22 roku życia. Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z tematyką umiejętnej prezentacji własnej osoby będącej kluczem do realizacji najważniejszych celów i udanego życia. Kurs przedstawia zagadnienie autoprezentacji jako ważnego elementu niezbędnego w wielu sytuacjach życiowych takich jak np. staranie się o pracę. Dzięki opanowaniu sztuki autoprezentacji, osoba biorąca udział w kursie będzie w stanie przedstawić się w jak najlepszym świetle co znacząco ułatwi jej szanse na rynku pracy, poprawi pewność siebie oraz ułatwi zawieranie nowych znajomości. Kurs obejmuje również tematykę szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej czyli sztuki wymiany komunikatów, pomiędzy co najmniej dwiema związanymi ze sobą określonymi relacjami osobami.

 

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Celem kursu jest dostarczenie lub zwiększenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności jego uczestników w zakresie autoprezentacji, budowania własnego wizerunku i komunikacji interpersonalnej.

Program kursu

 1. Część 1. Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
  1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej – wprowadzenie
  2. Podstawowe formy komunikowania
  3. Dialog i uwarunkowania jego przebiegu
  4. Aktywne słuchanie
  5. Czy warto być asertywnym?
  6. Komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

  Część 2. Budowanie wizerunku – Personal Branding

  1. Czym jest personal branding?
  2. Jak budować swój wizerunek?
  3. Zarządzanie wrażeniami
  4. Język perswazji
  5. Twoje silne i słabe strony – ocena i wybór kierunku rozwoju
  6. Podsumowanie

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności