Studia
podyplomowe

Studia podyplomowe to praktyczna forma kształcenia skierowana do osób w każdym wieku będących absolwentami studiów I lub II stopnia, czyli do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Studia podyplomowe mają na celu pogłębienie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy z wybranej dyscypliny lub dyscyplin naukowych. Nowe, praktyczne umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach podyplomowych umożliwią Ci wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków, którzy przekazują wiedzę w oparciu o własne doświadczenie zawodowe. Na studiach podyplomowych spotkasz też znajomych z różnych obszarów zawodowych, a wspólna praca na zajęciach pogłębi Twoją wiedzę w szerokim zakresie i pozwoli na wymianę doświadczeń.

Studia podyplomowe realizowane są w formie warsztatów, rozwiązywania case studies, gier, symulacji i innych praktycznych zajęć. Rozwiązywane są problemy mające swoje odniesienie do rzeczywistych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej. Nowoczesne programy i metody kształcenia sprawiają, że wiedza uzyskiwana jest w sposób łatwy i przystępny. Każda grupa słuchaczy ma swojego opiekuna, który załatwia sprawy formalno-organizacyjne związane z bieżącym tokiem studiów. Dokładamy starań, by studia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli stały się przyjemnością!

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Program studiów

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych. W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontra

Adresaci studiów

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych. W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontra

Cele studiów

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych. W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontra

Wykładowcy

  • Wykadowca
  • Wykadowca
  • Wykadowca

Program studiówy

  • Wykadowca
  • Wykadowca
  • Wykadowca
Opłaty za studia
Koszt całkowity

6650 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

5650 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności