Terapia
artystyczna

Terapia artystyczna to unikatowy kierunek w Polsce. Łączy interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności z nauk o zdrowiu, psychologii i sztuki. Jest to kierunek dla wszystkich tych, którzy interesują się tradycyjnymi i naturalnymi produktami i metodami wspierającymi leczenie. Adresowany jest do osób, które od podstaw chcą uzyskać wykształcenie i dopiero zaczynają budować swoją świadomość w obszarze zdrowego stylu życia – chcąc zostać terapeutami, ale i też do tych, którzy mają już doświadczenie zawodowe czy edukacyjne, ale chcą rozwijać nowe pasje i widzą szansę wykorzystania kompetencji terapeutycznych np. w swoich biznesach lub chcą po prostu zadbać o swoje zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie.

Kierunek Terapia artystyczna koncentruje się na integracyjnych i spersonalizowanych terapiach zdrowotnych, gdzie w centrum zainteresowania jest konkretna osoba, a nie jednostka chorobowa. W czasie studiów poznasz systemy prewencyjne i terapeutyczne łączące teorię (filozofię i zasady) i praktykę, które wykorzystują szereg naturalnych terapii wspierających leczenie i utrzymanie zdrowia oraz różnego rodzaju terapie wykorzystujące sztukę, jak i techniki czy metody radzenia sobie z wszechobecnym wokół nas stresem czy sytuacjami kryzysowymi. Poznasz też wpływ umysłu, emocji i fizycznych zachowań na ciało. Nauczysz się jakie znaczenie ma relacja i właściwa komunikacja między terapeutą i klientem w procesie terapii oraz w procesie edukacji i budowania świadomości świadczeniobiorcy.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka kursu

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych.

W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontrahentami, kształtowanie relacji z otoczeniem firmy. Studenci uczą się komunikowania, prowadzenia negocjacji, a także współpracy z mediami.
Wiedza i umiejętności obejmują też poznanie nowoczesnych narzędzi – technologii informacyjnych i stosowanie ich w działalności biznesowej. Studia dają też wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie finansów i rachunkowości, uzyskana wiedza z zakresu prawa jest podstawą do wyksztalcenia umiejętności etycznego i praworządnego postępowania.

Program kursu

Studia na specjalności Nowoczesny marketing i handel na kierunku Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość skierowane są do osób, które chcą pracować na stanowiskach menedżerskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych.

Studia dają wiedzę i umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów z zakresu marketingu i handlu. Śląsk jest rynkiem na którym działa wiele firm i instytucji, dynamicznie rozwijają się branże eventów, kultury, e-sportu, targów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę marketingowców i handlowców.
Studia licencjackie w GWSP uczą też jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją wypromować. Uzyskana wiedza i umiejętności dają świetny start i szansę na sukces oraz rozwój własnego biznesu.

Wybrałeś specjalność? Zapisz się! 

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności