Opis
kursu

Studia na specjalności Nowoczesny marketing i handel skierowane są do osób, które są zainteresowane marketingiem i handlem, a więc działaniami, które mają miejsce w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym. Działania marketingowe są prowadzone również we wszystkich organizacjach.

Nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie ułatwi znalezienie pracy, a ich pogłębienie podnosi kwalifikacje osób już pracujących. Również prowadzenie własnej działalności biznesowej wymaga znajomości marketingu i handlu. Na studiach licencjackich nabywa się też kompetencji społecznych – kształtowania własnego rozwoju i uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – Zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na czwartym i piątym semestrze (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w zakresie Modern Business – Zarządzanie i rachunkowość . Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka kursu

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych.

W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontrahentami, kształtowanie relacji z otoczeniem firmy. Studenci uczą się komunikowania, prowadzenia negocjacji, a także współpracy z mediami.
Wiedza i umiejętności obejmują też poznanie nowoczesnych narzędzi – technologii informacyjnych i stosowanie ich w działalności biznesowej. Studia dają też wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie finansów i rachunkowości, uzyskana wiedza z zakresu prawa jest podstawą do wyksztalcenia umiejętności etycznego i praworządnego postępowania.

Program kursu

Studia na specjalności Nowoczesny marketing i handel na kierunku Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość skierowane są do osób, które chcą pracować na stanowiskach menedżerskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych.

Studia dają wiedzę i umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów z zakresu marketingu i handlu. Śląsk jest rynkiem na którym działa wiele firm i instytucji, dynamicznie rozwijają się branże eventów, kultury, e-sportu, targów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę marketingowców i handlowców.
Studia licencjackie w GWSP uczą też jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją wypromować. Uzyskana wiedza i umiejętności dają świetny start i szansę na sukces oraz rozwój własnego biznesu.

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności