Gry i grafika
interaktywna

Gry i Grafika Interaktywna jest unikatowy w skali kraju. Studia na tym kierunku pozwalają na realizację własnych pasji w życiu zawodowym. To kierunek dla osób, którym bliski jest świat gier, ale już nie wystarcza im bycie tylko graczem. Gry i grafika interaktywna to także kierunek dla pasjonatów rysunku, grafiki lub multimediów, bądź osób, które planują związać swoją przyszłość z branżą projektową. To także studia dla osób odnajdujących się w świecie artystycznym i nastawionych na praktyczność i kameralność kształcenia.

W ramach studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności potrzebne do indywidualnego lub zespołowego tworzenia gier lub projektów graficznych ze szczególnym naciskiem na walory artystyczne i narzędzia cyfrowe. Zajęcia mają charakter praktyczny, realizowane są z udziałem praktyków na co dzień pracujących w branży gier i grafiki. Realizowane są w małych grupach z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania. Dla studentów organizowane są warsztaty, plenery artystyczne i fora dyskusyjne. Każdy student objęty jest indywidualną opieką nauczyciela akademickiego (indywidualne korekty projektów). Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze projektu. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w firmach projektowych, agencjach reklamowych oraz studiach projektujących gry. Absolwenci po ukończeniu studiów mogą samodzielnie zaistnieć na rynku jako wolni strzelcy (freelancer).

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Gry i grafika interaktywna mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Gry i grafika interaktywna ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy projektowej w zakresie gier lub grafiki. Projekty te są często produktami gotowymi do wejścia na rynek.

Charakterystyka kursu

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych. W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontrahentami, kształtowanie relacji z otoczeniem firmy. Studenci uczą się komunikowania, prowadzenia negocjacji, a także współpracy z mediami. Wiedza i umiejętności obejmują też poznanie nowoczesnych narzędzi – technologii informacyjnych i stosowanie ich w działalności biznesowej. Studia dają też wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie finansów i rachunkowości, uzyskana wiedza z zakresu prawa jest podstawą do wyksztalcenia umiejętności etycznego i praworządnego postępowania.

Program kursu

Studia na specjalności Nowoczesny marketing i handel na kierunku Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość skierowane są do osób, które chcą pracować na stanowiskach menedżerskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych. Studia dają wiedzę i umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów z zakresu marketingu i handlu. Śląsk jest rynkiem na którym działa wiele firm i instytucji, dynamicznie rozwijają się branże eventów, kultury, e-sportu, targów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę marketingowców i handlowców. Studia licencjackie w GWSP uczą też jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją wypromować. Uzyskana wiedza i umiejętności dają świetny start i szansę na sukces oraz rozwój własnego biznesu.

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności