Arteterapia

Arteterapia to kierunek dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę wykorzystuje proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, specjalność ta pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Arteterapia to kierunek dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę to proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, kierunek ten pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Cele studiów

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Absolwenci kierunku „Arteterapia” przygotowani są do pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych, w gabinetach terapeutycznych, w pracowniach artystycznych, kołach teatralnych i muzycznych, w ośrodkach wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach sanatoryjnych, hospicjach, domach opieki, w domach spokojnej starości i innych pracowniach artystycznych. Są także przygotowani do rozwoju własnej kariery zawodowej prowadzącej do założenia własnej specjalistycznej firmy w zakresie arteterapii.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • dr hab. Piotr Baron
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Jolanta Jastrząb
 • dr Anna Glińska-Lachowicz
 • dr Dominika Kowynia
 • dr Milena Michałowska
 • dr Andrzej Morawiec
 • dr Hanna Sitarz-Pietrzak
 • dr Krzysztof Stachyra
 • dr Paweł Szeibel
 • dr Małgorzata Rozenau
 • dr Iwona Wendreńska
 • mgr Violeta Cichy
 • mgr Michał Mania
 • mgr Monika Panek
 • mgr Maria Puls

Program studiów

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych-integracja grupy, komunikacja interpersonalna z elementami NLP
 • Działania artystyczne
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Psychopedagogika twórczości
 • Historia sztuki
 • Multimedia (intermedia) w terapii performatywnej i wizualnej
 • Metodyka pracy w arteterapii
 • Praca z ciałem i relaksacja w arteterapii
 • Sztuki plastyczne w arteterapii
 • Teatroterapia
 • Choreoterapia
 • Biblioterapia
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia w edukacji, rozwoju i terapii
 • Działania twórcze
 • Animowanie działań w grupie arteterapeutycznej
 • Seminarium dyplomowe-projekt arteterapeutyczny
 • Wystawy i prezentacje-zasady organizacji wernisażu dyplomowego
Opłaty za studia
Koszt całkowity

6650 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

5650 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu kopię dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności