Opis
specjalności

Psychologia menedżerska to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej szeroko rozumianą psychologią społeczną i umiejętnościami społecznymi oraz pracą na stanowiskach menedżerskich. Inteligencja emocjonalna i dobrze rozwinięte kompetencje społeczne są niezbędne we wszystkich rodzajach organizacji i na każdym stanowisku pracy. Zmienia się podejście do prowadzenia organizacji. Dla pracowników coraz ważniejsze stają się relacje międzyludzkie, a odpowiedzialne zarządzanie wymaga ciągłej wrażliwości na oczekiwania kapitału ludzkiego. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu psychologii menedżerskiej utrzymuje się na wysokim poziomie, a zainteresowaniem inwestorów lokowaniem firmy na południu Polski sprawia, że perspektywy popytu na absolwentów tej specjalności są doskonałe.

W ramach specjalności Psychologia menedżerska studenci są motywowani do podejmowania wyzwań łączących rozwój osobisty z rozwojem zawodowym. Program kształcenia rozwija umiejętności istotne w kontaktach osobowych, takich jak komunikacja, motywowanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy wywieranie wpływu na ludzi. Studenci uczestniczą w warsztatach wspomagających asertywność, doskonalą się w sztuce autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Studia na specjalności rozwijają kompetencje społeczne, zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Specjalność kończy się obroną pracy licencjackiej, a zdobyte wyższe wykształcenie potwierdzone dyplomem otwiera dalsze możliwości rozwoju w ramach studiów podyplomowych lub studiach magisterskich.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk po 2, 4 i 6 semestrze (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest profesjonalne funkcjonowanie absolwentów w szeroko rozumianym biznesie w zakresie wiedzy psychologicznej i umiejętności społecznych. Absolwent ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie psychologii menadżerskiej dla firm i instytucji. Studenci doskonalą szereg kompetencji między innymi umiejętność autoprezentacji, komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem oraz wywieranie wpływu na ludzi.

Praca

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę jako menedżerowie, kierownicy zespołów, pracownicy biur obsługi klienta, sprzedawcy czy specjaliści zatrudnieni w firmach branży usług Human Service. Mogą objąć stanowiska odpowiadające za planowanie zatrudnienia, rekrutację i selekcję nowych pracowników w każdej firmie i instytucji.

Absolwenci są również przygotowani do realizacji ścieżki rozwoju polegającej na zakładaniu własnej firmy, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Psychologia menedżerska obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Public Relations
 • Psychologia ekonomiczna
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Firmy w otoczeniu lokalnym i globalnym
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Psychologia zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 • Język perswazji
 • Asertywność w zarządzaniu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Patologia pracy
 • Systemy motywowania
 • Socjologia organizacji

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Mariusz Raczek
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Andrzej Sołtysik
 • dr Anna Sowińska
 • mgr Piotr Chajdas
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Jolanta Łysakowska
 • mgr Maria Puls
 • mgr Aldona Skubiszewska
 • mgr Adrianna Tajchman

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności