STUDIA INNOWACYJNA FIRMA – OPIS

Rynki większości branż ewoluują bardzo szybko i działanie na nich wymaga nieustannej gotowości na zmiany i innowacje. Najlepiej radzą sobie te firmy, które potrafią dostosować się do tych przemian lub, jeszcze lepiej, samemu wykreować nowe trendy. Specjalność Innowacyjna firma powstała, by pozwolić studentom lepiej odnaleźć się w tym świecie, pozwalać im rozumieć kluczowe trendy w światowej gospodarce i tworzyć innowacyjne rozwiązania biznesowe.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu kapitału ludzkiego i zarządzania nim. Eksponuje indywidualną profesjonalność i relacje interpersonalne w pracy zespołowej. Specjalność rozwija wyróżniające kompetencje firmy poprzez wzmacnianie jej potencjału innowacyjnego. Nadaje wysoki status permanentnemu prowadzeniu w firmie procesów innowacyjnych.
Specjalność zapewnia profesjonalne komunikowanie się z klientem i partnerami w całym obszarze rynkowym firmy. Procesy komunikacji i współpracy realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Specjalność przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu innowacyjnych strategii i projektów w firmie. Rozwija postawę otwartości w odkrywaniu i wykorzystaniu nowych trendów dziejących się w szerokim otoczeniu.

Praca

Wiedza i kompetencje związane z wprowadzaniem innowacji i zarządzaniem zmianą są dziś kluczowe dla pracowników na wielu stanowiskach. Treści nauczane na specjalności Innowacyjna Firma uczynią ze studenta atrakcyjnego kandydata na stanowiska związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi, tworzeniem strategii firmy, wprowadzaniem nowych technologii, badaniem rynku i tworzeniem bądź poszerzaniem oferty firmy.

PROGRAM STUDIÓW INNOWACYJNA FIRMA

Studia licencjackie na specjalności Innowacyjna firma obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Nowa gospodarka, w tym przemysły kreatywne
 • Trendy generujące rozwój firmy
 • Strategie wchodzenia w nowe branże i rynki
 • Zarządzanie przez projekty
 • Rozwój personelu firmy w warunkach zmiany na rynku
 • Budowa potencjału innowacyjnego firmy
 • Innowacje i zarządzanie innowacjami w firmie
 • Procesy modernizacyjne w firmie
 • Kreowanie nowych produktów i oferty rynkowej
 • Budowanie relacji firmy z rynkiem i otoczeniem biznesowym
 • Promocja w mediach

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

219 zł/mc

360 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

329 zł/mc

360 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności