STUDIA INNOWACYJNA FIRMA – OPIS

Rynki większości branż ewoluują bardzo szybko i działanie na nich wymaga nieustannej gotowości na zmiany i innowacje. Najlepiej radzą sobie te firmy, które potrafią dostosować się do tych przemian lub, jeszcze lepiej, samemu wykreować nowe trendy. Specjalność Innowacyjna firma powstała, by pozwolić studentom lepiej odnaleźć się w tym świecie, pozwalać im rozumieć kluczowe trendy w światowej gospodarce i tworzyć innowacyjne rozwiązania biznesowe.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu kapitału ludzkiego i zarządzania nim. Eksponuje indywidualną profesjonalność i relacje interpersonalne w pracy zespołowej. Specjalność rozwija wyróżniające kompetencje firmy poprzez wzmacnianie jej potencjału innowacyjnego. Nadaje wysoki status permanentnemu prowadzeniu w firmie procesów innowacyjnych.
Specjalność zapewnia profesjonalne komunikowanie się z klientem i partnerami w całym obszarze rynkowym firmy. Procesy komunikacji i współpracy realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Specjalność przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu innowacyjnych strategii i projektów w firmie. Rozwija postawę otwartości w odkrywaniu i wykorzystaniu nowych trendów dziejących się w szerokim otoczeniu.

Praca

Wiedza i kompetencje związane z wprowadzaniem innowacji i zarządzaniem zmianą są dziś kluczowe dla pracowników na wielu stanowiskach. Treści nauczane na specjalności Innowacyjna Firma uczynią ze studenta atrakcyjnego kandydata na stanowiska związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi, tworzeniem strategii firmy, wprowadzaniem nowych technologii, badaniem rynku i tworzeniem bądź poszerzaniem oferty firmy.

PROGRAM STUDIÓW INNOWACYJNA FIRMA

Studia licencjackie na specjalności Innowacyjna firma obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Nowa gospodarka, w tym przemysły kreatywne
 • Trendy generujące rozwój firmy
 • Strategie wchodzenia w nowe branże i rynki
 • Zarządzanie przez projekty
 • Rozwój personelu firmy w warunkach zmiany na rynku
 • Budowa potencjału innowacyjnego firmy
 • Innowacje i zarządzanie innowacjami w firmie
 • Procesy modernizacyjne w firmie
 • Kreowanie nowych produktów i oferty rynkowej
 • Budowanie relacji firmy z rynkiem i otoczeniem biznesowym
 • Promocja w mediach

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności