Polityka prywatności

I. Polityka prywatności
1. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy
www.gwsp.edu.pl (dalej: „Serwis”)
2. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Portalu jest Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów (dalej:
„Administrator”)
3. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego. Są
to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie
internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te,
znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne
do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na
mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na
odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
7. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z
państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług
na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenie. W celu uzyskania
kopii danych skontaktuj się z Administratorem danych pod adresem: daneosobowe@gwsp.edu.pl,
8. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
9. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania
zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
12. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są
niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
II. Polityka plików cookies
1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony
internetowej.
2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego,, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalne
i przyjazne dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji
sposobu korzystania z Serwisu internetowego
3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych
plików:
a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);
b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące
rodzaje:
a) niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania
b) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
aplikacji;
c) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
d) reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań;
e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Portalu internetowego
5. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie
akceptują pliki cookies, ale można łatwo dostosować jej poprzez zmianę ustawień. Jeśli zdecydujesz się na
wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w
poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach przeglądarek w tym między innymi:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
d) Opera
6. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w
sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności