Posted on: 22 stycznia 2021

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z Dąbrowy Górniczej

Od grudnia 2020 roku Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie realizuje Kurs Przedsiębiorczości w ramach projektu „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”, którego organizatorem jest Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych z Dąbrowy Górniczej.

Docelowo Kursem Przedsiębiorczości objętych zostanie 150 uczniów ze szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej.

W ramach Kursu przeprowadzone zostaną liczne zajęcia, w tym warsztaty i wykłady obejmujące:

  1. Kompetencje interpersonalne przedsiębiorcy,
  2. Nowoczesne metody zarządzania,
  3. Ekonomiczne uwarunkowania działalności oraz koszty pośrednie w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  4. Rozeznanie rynku,
  5. Marketing i promocja,
  6. Szacowanie kosztów wytworzenia produktu/usługi,
  7. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć biznesowych,
  8. Opracowanie biznes planu,
  9. Źródła finansowania działalności gospodarczej,
  10. Rejestracja działalności gospodarczej.

Pierwsze zajęcia ruszają już 23 stycznia!

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i wytrwałości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności