Opis kursu

Kurs trenerski Cellular EFT jest skierowany do trenerów i praktyków EFT, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i zwiększyć skuteczność pracy z klientem. Metoda została opracowana przede wszystkim jako praktyczne narzędzie do pracy z tzw. transgeneracyjnym przekazem traumy i lojalnością rodową, społeczną i zawodową. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do najgłębszych schematów, które blokują skuteczność różnego rodzaju terapii i uwolnić je z pamięci komórkowej. Na kursie nauczysz się m.in. jak poprzez pamięć ciała dotrzeć do głęboko ukrytych źródeł problemów, emocji, schematów myślowych i życiowych, których nie jesteśmy świadomi i których nie pamiętamy oraz jak wyłączyć głębokie blokady, które uniemożliwiają osiągnięcie wewnętrznego spokoju.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w zakresie Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka kursu

Cellular EFT jest metodą łączącą osiągnięcia EFT (Techniki Emocjonalnej Wolności) oraz kierunków z szeroko pojętego nurtu rosyjskiej medycyny informacyjnej, psychobiologii i psychogenealogii. Pracując z lojalnością wobec systemu rodzinnego, społecznego czy zawodowego, odkrywamy wielowarstwowe zależności i uwalniamy je trwale, integrując poszczególne obszary i aspekty życia w nas samych. Eliminujemy tym samym konflikty wewnętrzne oraz presję wewnętrzną i zewnętrzną, uniemożliwiającą racjonalne myślenie i działanie. Cellular EFT jest zaawansowaną odmianą EFT, pozwala zwiększyć skuteczność i tempo pracy klienta nad poszczególnymi problemami. Podczas kursu nauczysz się m.in.  jak uwolnić lojalność wobec systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego oraz uzyskać wewnętrzną zgodę na zmiany w funkcjonowaniu i realizacji celów; jak pracować z głębokimi dylematami, które mają swoje źródło na poziomie egzystencjalnym; jak odkryć głębokie przyczyny choroby oraz pracować z negatywnymi przekonaniami na temat chorób i efektem nocebo, blokującym możliwość powrotu do zdrowia; jak dotrzeć do rodzinnych programów kreujących toksyczne relacje i jak je uwolnić; jak odkryć głębokie, rodzinne schematy zawodowe i finansowe oraz jak je uwolnić; jak odkryć i usunąć głębokie blokady na drodze do realizacji celu i wykreować sukces.

Program kursu

  1. Techniki i strategie pracy z oporem przed zmianą i sukcesem;
  2. Techniki do pracy nad uwalnianiem lojalności wobec systemu społecznego i zawodowego;
  3. Techniki i strategie pracy nad uwalnianiem lojalności wobec systemu rodzinnego;
  4. Techniki pracy nad transgeneracyjnym przekazem traumy;
  5. Techniki pracy nad sekwencjami emocji, myśli, odczuć i zdarzeń (tzw. nić traumy aktywująca się w różnych momentach życiowych);
  6. Strategie pracy z lękiem egzystencjalnym oraz presją wewnętrzną i zewnętrzną;
  7. Strategia pracy z chorobą i efektem nocebo;
  8. Procesy integracji wewnętrznej, m.in. praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z wzorcami odziedziczonymi po rodzicach, praca z programami prenatalnymi i porodowymi, i in.
Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

2500 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

-

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

-

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

-

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności