Opis kursu

Kurs trenerski Cellular EFT jest skierowany do trenerów i praktyków EFT, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i zwiększyć skuteczność pracy z klientem. Metoda została opracowana przede wszystkim jako praktyczne narzędzie do pracy z tzw. transgeneracyjnym przekazem traumy i lojalnością rodową, społeczną i zawodową. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do najgłębszych schematów, które blokują skuteczność różnego rodzaju terapii i uwolnić je z pamięci komórkowej. Na kursie nauczysz się m.in. jak poprzez pamięć ciała dotrzeć do głęboko ukrytych źródeł problemów, emocji, schematów myślowych i życiowych, których nie jesteśmy świadomi i których nie pamiętamy oraz jak wyłączyć głębokie blokady, które uniemożliwiają osiągnięcie wewnętrznego spokoju.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursów uwzględnia możliwości
i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są
do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu,
jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kursy są praktycy zajmujący się zawodowo tematyką kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia
praktyczne.

Świadectwo

Każdy kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Cellular EFT jest metodą łączącą osiągnięcia EFT (Techniki Emocjonalnej Wolności) oraz kierunków z szeroko pojętego nurtu rosyjskiej medycyny informacyjnej, psychobiologii i psychogenealogii. Pracując z lojalnością wobec systemu rodzinnego, społecznego czy zawodowego, odkrywamy wielowarstwowe zależności i uwalniamy je trwale, integrując poszczególne obszary i aspekty życia w nas samych. Eliminujemy tym samym konflikty wewnętrzne oraz presję wewnętrzną i zewnętrzną, uniemożliwiającą racjonalne myślenie i działanie. Cellular EFT jest zaawansowaną odmianą EFT, pozwala zwiększyć skuteczność i tempo pracy klienta nad poszczególnymi problemami. Podczas kursu nauczysz się m.in.  jak uwolnić lojalność wobec systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego oraz uzyskać wewnętrzną zgodę na zmiany w funkcjonowaniu i realizacji celów; jak pracować z głębokimi dylematami, które mają swoje źródło na poziomie egzystencjalnym; jak odkryć głębokie przyczyny choroby oraz pracować z negatywnymi przekonaniami na temat chorób i efektem nocebo, blokującym możliwość powrotu do zdrowia; jak dotrzeć do rodzinnych programów kreujących toksyczne relacje i jak je uwolnić; jak odkryć głębokie, rodzinne schematy zawodowe i finansowe oraz jak je uwolnić; jak odkryć i usunąć głębokie blokady na drodze do realizacji celu i wykreować sukces.

Program kursu

  1. Techniki i strategie pracy z oporem przed zmianą i sukcesem;
  2. Techniki do pracy nad uwalnianiem lojalności wobec systemu społecznego i zawodowego;
  3. Techniki i strategie pracy nad uwalnianiem lojalności wobec systemu rodzinnego;
  4. Techniki pracy nad transgeneracyjnym przekazem traumy;
  5. Techniki pracy nad sekwencjami emocji, myśli, odczuć i zdarzeń (tzw. nić traumy aktywująca się w różnych momentach życiowych);
  6. Strategie pracy z lękiem egzystencjalnym oraz presją wewnętrzną i zewnętrzną;
  7. Strategia pracy z chorobą i efektem nocebo;
  8. Procesy integracji wewnętrznej, m.in. praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z wzorcami odziedziczonymi po rodzicach, praca z programami prenatalnymi i porodowymi, i in.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

2500 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

-

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

-

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

-

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności