Opis kursu

Komunikacja interpersonalna Adresatami kursu są w szczególności członkowie zespołów pracowniczych, kierujący zespołami oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem własnych kompetencji interpersonalnych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zidentyfikowania i rozwinięcia kluczowych kompetencji z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poznania zasad przekazywania uwag krytycznych oraz wprowadzone zostaną elementy erystyki dla menedżerów i negocjatorów. Przekazana zostanie wiedza niezbędna w procesie kierowania zespołami pracowniczymi i utrzymywaniu dobrych relacji z różnymi grupami interesów. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową- skuteczne przekazywanie informacji/zadań.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany
do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Adresatami kursu są w szczególności członkowie zespołów pracowniczych, kierujący zespołami oraz wszyscy zainteresowani doskonaleniem własnych kompetencji interpersonalnych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zidentyfikowania i rozwinięcia kluczowych kompetencji z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poznania zasad przekazywania uwag krytycznych oraz wprowadzone zostaną elementy erystyki dla menedżerów i negocjatorów. Przekazana zostanie wiedza niezbędna w procesie kierowania zespołami pracowniczymi i utrzymywaniu dobrych relacji z różnymi grupami interesów. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową- skuteczne przekazywanie informacji/zadań.

Program kursu

  • Skuteczne przekazywanie informacji/zadań.
  • Identyfikowanie i stosowanie zachowań asertywnych.
  • Ocena własnej siły negocjacyjnej.
  • Zastosowanie wybranych elementów erystyki (w sytuacjach prowadzenia sporu).

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

199 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

189 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

179 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

169 zł

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności