Opis kursu

Działania twórcze Kurs ma za zadanie umożliwienie poznania siebie w zakresie motywacji i zakładanych w życiu celów oraz pogłębienie świadomości w obszarze wartości ważnych w życiu.
Ważnym elementem wspólnych działań będzie kształcenie umiejętności działania poprzez sztukę do wyrażania siebie poprzez tradycyjne media, takie jak np. malarstwo i rzeźba, grafika i rysunek, a także nowe – jak na przykład książka artystyczna, czy film autorski trudny do zaszufladkowania.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursów uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany
do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kursy są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Każdy kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Kurs ma za zadanie umożliwienie poznania siebie w zakresie motywacji i zakładanych w życiu celów oraz pogłębienie świadomości w obszarze wartości ważnych w życiu.
Ważnym elementem wspólnych działań będzie kształcenie umiejętności działania poprzez sztukę do wyrażania siebie poprzez tradycyjne media, takie jak np. malarstwo i rzeźba, grafika i rysunek, a także nowe – jak na przykład książka artystyczna, czy film autorski trudny do zaszufladkowania.

Program kursu

 

  • Pogłębienie świadomości w obszarach wartości: rodzina, praca, zdrowie, przyjaciele, szczęście… działanie w wybranym obszarze sztuki rysunek, rzeźba, collage, fromage, pozostałe sztuki wizualne.
  • Pokonywanie własnych ograniczeń, przekraczanie strefy komfortu poprzez działania w wybranych obszarach sztuki, stymulacja zmiany ograniczających przekonań.
  • Skąd się bierze motywacja wyznaczanie celów, określanie priorytetów działania w wybranym obszarze sztuki.
  • Kształcenie umiejętności dyskusji w oparciu o powstałe prace artystyczne, szanowanie stanowiska i poglądów drugiego człowieka, wyciąganie wniosków i stymulowanie procesu zmiany.
  • Realizacja książki artystycznej (wątek autobiograficzny w sztuce) w celu przedstawienie świata własnych wartości w sposób pozawerbalny.

 

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

199 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

189 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

179 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

-

(Opłata jednorazowa)
  Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności