Opis kursu

Działania artystyczne Kurs ma za zadanie umożliwienie poznania siebie w zakresie motywacji i zakładanych w życiu celów oraz pogłębienie świadomości w obszarze wartości ważnych w życiu.
Ważnym elementem wspólnych działań będzie kształcenie umiejętności działania poprzez sztukę do wyrażania siebie poprzez tradycyjne media, takie jak np. malarstwo i rzeźba, grafika i rysunek, a także nowe – jak na przykład książka artystyczna, czy film autorski trudny do zaszufladkowania.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursów uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany
do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kursy są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Każdy kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Kurs ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej świadomego wykorzystania środków plastycznych oraz nabycie wiedzy z zakresu podstaw w obszarze malarstwa, rysunku, rzeźby: kompozycja, proporcje, materia, struktura, światłocień.

Program kursu

 

  • Martwa natura kompozycje malarskie lub rysunkowe, składające się ze stosunkowo niewielkich, nieruchomych i najczęściej nieożywionych przedmiotów dobranych ze względów kompozycyjno estetycznych.
  • Studium postaci obserwacja i szukanie prawdy tkwiącej w modelu.
  • Twarz (portret) jako najbardziej indywidualna część ciała, element tożsamości człowieka.
  • Ślad oznacza przejście, przejechanie; pozostałość po wydarzeniu czy obecności kogoś lub czegoś, odcisk, trop, pamiątka, wykorzystanie metody twórczej action painting, która stanowi zapis zarówno procesu fizycznego, jak i psychicznego.
  • Mój pokój temat ten może być zinterpretowany w sposób różnorodny; może to być analiza przestrzeni prywatnej, może to być odniesienie do konkretnego wnętrza, w którym przebywam. Można więc “Mój pokój” odczytywać dosłownie albo też abstrakcyjnie; głównie jednak jest interpretowany jako miejsce, gdzie kształtuje się świadomość i dookreśla się, umiejscawia siebie w świecie, miejsce w którym poszukuje się prawdy. Mój pokój to zatem często bezpieczna przestrzeń, symbol poszukiwania tajemnic.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

399 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

389 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

379 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

-

(Opłata jednorazowa)
  Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności