Opis kursu

Akademia Wu shen – psychosomatyka w ujęciu medycyny chińskiej

Wu shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. W tłumaczeniu na język polski wu shen to pięć duchów. Pięć duchów to pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

AKADEMIA  WU SHEN – psychosomatyka w ujęciu chińskim

Wu shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. Początki tego systemu terapeutycznego sięgają starożytności. Wu shen to wschodnie ujęcie psychosomatyki, czyli nauki o wpływie umysłu na ciało. W tłumaczeniu na język polski wu shen to pięć duchów, czyli pięć kluczowych cech psychiki, które składają się na nasza osobowość. Pięć duchów to więc pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu. Każda część osobowości odpowiada za określone cechy osobowości, emocji oraz części ciała i nimi zarządza. Te różne cechy osobowości odgrywają ważną rolę w psychosomatyce. Współczesna typologia osobowości jest także oparta o model 5 elementowy np. najbardziej znany opis opisowości zwany Big Five, czy często wykorzystywany w biznesie model MBTI. Aktualnie współczesna nauka powoli dostrzega wzajemne interakcje różnych procesów, jak np. immunologicznych, czy wegetatywnych, często to nazywając efektem Yang/Yin. Wu shen jest systemem terapeutycznym bardziej zaawansowanym, bowiem obok cech psychicznych, czy emocjonalnych opisuje kondycję ciała oraz jego patologię. Pozwala rozpoznać energetyczne fazy schorzenia oraz je korygować. Inaczej mówiąc Wu shen to terapeutyczna metoda psychosomatyczna, dzięki której terapeuta może znaleźć przyczyny chorób w psychice i emocjach.

Wu shen  wykorzystuje do diagnozy tzw. dynamiczną termografię (dynamic infrared thermography), w skrócie D.I.R.T. D.I.R.T pozwala zastąpić badanie z pulsu (które jest fundamentem diagnozy w medycynie chińskiej)  poprzez analizę zmienności mikrokrążenia skóry.

Proces diagnozowania jest wypadkową podjeść pacjenta i terapeuty  do leczenia. Eliminuje  bowiem  zbytnią subiektywność pacjenta i terapeuty. W systemie terapeutycznym Wu shen nie rozpoznaje się  tzw. jednostek chorobowych, a jedynie tzw. wzorce energetyczne chorób oraz z nimi powiązanych stanów psychoemocjonalnych. Metoda ta umożliwia zobaczenia cykliczności procesów energetycznych (podobnie jak pory roku czy rytm dnia i  nocy), co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami zdrowia  psychicznego i fizycznego.   Wu shen może być wykorzystane zarówno w naukach medycznych czy naturoterapii, jak i w arteterapii, zarządzaniu, biznesie, w edukacji dzieci i młodzieży czy w terapii małżeńskiej .

System terapeutyczny Wu shen oparty jest na integracyjnym podejściu w terapii łączącym refleksoterapię, pracy z ciałem oraz terapię ziołami. Sam proces leczenia jest ścisłe związany z rytmami ciała i otoczenia, w którym się żyje.

 

Dzięki poznaniu Wu shen:

 • Nauczysz się rozpoznawać podstawową przyczynę choroby oraz zaburzania psychoemocjonalne i ich skutki fizyczne,
 • poznasz strategie terapeutyczne oraz metody precyzyjnej terapii stosowania i modyfikowania formuł ziołowych, refleksoterapii  globalnej,
 • poznasz podstawy terapii psychopatologii,
 • poznasz też podstawy współczesnej neuronauki, która wyjaśnia istnienie wu shen w formie tzw. wzorców neuroregulacyjnych.

 

Każdy moduł obejmuje 8 godzin szkoleniowych (całość 48 godzin szkoleniowych).

Od uczestników wymaga się znajomości podstawowych zagadnień z medycyny chińskiej: pojęć yang/yin, 8 zasad diagnostycznych, prawa 5 elementów, znajomości meridianów i ich przebiegów.

Poniższy przedstawiono program podstawowego cyklu warsztatów Wu shen.

Po ukończeniu cyklu podstawowego można uczestniczyć w zaawansowanym cyklu warsztatów obejmującym potencjał urodzeniowy (BAZI), I CHING medyczny oraz integracje Wu shen ze szkołami shang han lung  i wa bing oraz typologią jungowską oraz współczesnymi modelami neuroregualcji.

Program kursu

 

MODUŁ I – YIN/YANG zarządzenie energią (25.10.2024 – piątek – godz. 10.00 -17.00)

 • czym jest Wu shen,
 • zasady diagnozy- 8 zasad  diagnozy,symptom, sęk, korzeń, podstawy shan hang lub i wa bing
 • diagnostyka I.R.T –  diagnoza umysłu, emocji i ciała, ocena Wu shen, poznanie, oprogramowania  Wu shen,
 • uniwersalne pole umysłu i ciała,
 • sposoby optymalnego zarządzania własną energią,
 • korekty zaburzeńrównowagi Yang/Yin,
 • rytmy a zdrowie i choroba.

 

MODUŁ II – SHEN – duch ekspansji i zarządzania (22.11.2024 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeńShen,
 • psychopatologia Shen a współczesna  neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu  w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeńShen w połączniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Shen: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ III – HUN – duch emocji  i kreatywności  (17.01.2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Hun,
 • psychopatologia Hun a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu w odniesieniu do Hun,
 • diagnozowanie zaburzeń Hun w połączniu do innych duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Hun: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ IV – YI  – duch  transformacji  i analizy (21.02.2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00)

 • diagnozowanie zaburzeń Yi,
 • psychopatologia Yi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang -Fu w odniesieniu do YI,
 • diagnozowanie zaburzeń YI w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Yi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ V – PO – duch instynktu i przywiązania  (04.04.2025  – piątek – godz. 10.00 – 17.00) 

 • diagnozowanie zaburzeń Po,
 • psychopatologia Po a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Shen,
 • diagnozowanie zaburzeń Po w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Po: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

MODUŁ VI – ZHI – duch woli i spójności (09.05.2025 – piątek – godz. 10.00 – 17.00) 

 • diagnozowanie zaburzeń Zhi,
 • psychopatologia Zhi a współczesna neuronauka,
 • podstawowe syndromy Zang – Fu w odniesieniu do Zhi,
 • diagnozowanie zaburzeń Zhi w połączeniu do innych  duchów – kombinacje,
 • diagnostyka różnicowa,
 • terapia Zhi: zioła, formuły ziołowe, suplementy, akupunktura, techniki pracy z ciałem, emocjami i ciałem oraz sposoby edukacji

 

Do każdego modułu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu wszystkich modułów odbywa się egzamin praktyczny i teoretyczny.

Pozytywny wynik na egzaminie jest podstawą otrzymania CERTYFIKATU ukończenia podstawowego cyklu warsztatów Wu shen oraz wpisu na listę terapeutów Wu shen prowadzoną przez Akademię Redukcji Stresu.

 

INWESTYCJA

300,00 PLN / moduł – dla osób mających sprzęt i oprogramowanie

500,00 PLN / moduł –  dla  pozostałych osób

 

MIEJSCE WARSZTATÓW:

Górnośląska Wyższa Szkolą Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Chorzów ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów

 

PROWADZĄCY:

dr n. med. Krzysztof Krupka, prof. GWSP – specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Naukowiec i badacz procesów energetycznych w  organizmie człowieka. Od 30 lat zajmuje się medycyną chińską. Twórca metody diagnostycznej – dynamicznej termografii, zwanej   D.I.R.T .  Autor kliku patentów oraz twórca wielu formuł suplementacyjnych i ziołowych. Więcej na www.drkrupka.pl

 

ZAPISY za pośrednictwem strony https://kursy-fep.gwsp.edu.pl/

Kurs jest realizowany wspólnie przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli i założyciela uczelni – Fundację Edukacji Przedsiębiorczej.

Wpłaty za kurs należy dokonywać na konto Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej.

 • Opłatę za warsztaty proszę dokonać na konto: 92 1940 1076 3038 6075 0000 0000
 • Odbiorca: Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów
 • W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko

 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest wu shen? Kto może stosować wu shen? Czy są kliniki / gabinety pracujące tą metodą?

Wu shen do  inaczej pięć duchów lub bardziej po europejsku pięć umysłów. Ten system terapeutyczny można, a nawet powinno się  stosować u każdego komu zależy na zdrowiu nie tylko fizycznym. Wu shen znacząco może poprawić jakość życia, więc nie musi być tylko stosowany w rozumieniu łagodzenia fizycznych dolegliwości, ale także emocyjnych, a czasem wręcz duchowych. Powstały już pierwsze takie gabinety i kliniki.

Czy w Polsce lub za granicą są terapeuci medycyny chińskiej, którzy wykorzystują system terapeutyczny wu shen?

Wu shen tak naprawdę jest integralną częścią medycyny chińskiej. Każdy kto zna tą medycynę mniej lub bardziej się o to ociera. Wu shen to system, który wyciąga to, co najlepsze z medycyny chińskiej wspierając się nowoczesnymi odkryciami neurobiologii, czy  neuropsychiatrii. Na obecną chwilę jest niewielu terapeutów wu shen, z uwagi na czas szkolenia oraz nowość metody.

Czy wu shen to praca z emocjami?

Wu shen to nie tylko praca z emocjami, choć stanowi to istotny element terapii. Wu shen to m.in. też usuwanie skutków fizycznych emocji. To równoważnie neuroprzekaźników. To praca nad utrwalaniem pozytywnych rezultatów w ciele i w umyśle.

Czy wu shen to system terapeutyczny zdrowotny czy ogólnorozwojowy?

Jedno i drugie. Zdrowie to proces nie tylko fizyczny czy psychiczny, ale też społeczny. Dlatego wu shen bardzo zwraca uwagę na poprawę jakości życia, otoczenia w którym żyjemy. Zwraca istotną uwagę na nasze relacje międzyludzkie, aktywność fizyczną oraz na poczucie sensu życia.

Czy wu shen pomaga w rozwoju osobowym?

Wu shen  w dość znaczy sposób może pomóc w rozwoju osobowym. Pięć umysłów to pięć istotnych elementów naszej osobowości. Ważne by było, aby te elementy dobrze się z sobą harmonizowały i współdziałały.

Czy medycyna chińska i wu shen zastępują leczenie? W jakim czasie może przynieść widoczne rezultaty?

To zależy od stanu zaawansowania choroby. Wu shen może dobrze wspomagać każdy proces leczenia. Wu shen  bardzo się  tez sprawdza jako system profilaktyki zdrowia.

Czym różni się psychosomatyka w ujęciu medycyny chińskiej od naszej psychosomatyki?

Wu shen przede wszystkim różni się nazewnictwem. To na początku może sprawiać pewną trudność.  Inny aspekt to, że wu shen jest bardzo związany z rytmami natury i otoczeniem. To w europejskiej psychosomatyce jest traktowane dość marginalnie.  W terapii wu shen uwzględnia się w procesie diagnozowania i włącza ściśle do terapii  zmianę rytmów natury np. wiosna, noc, południe; oddziaływanie klimatu np. wiatr, upał czy otoczenia np. miasto, góry lub morze.

Czy medycyna chińska i wu shen są bezpieczne?

Medycyna chińska jest bardzo bezpieczna. Jednym z kanonów medycyny chińskiej jest to, że nie ma czegoś takiego, jak objawy uboczne leczenia. Jeśli takowe się pojawią, to znaczy że została źle postawiona diagnozę i użyto niewłaściwych metod terapii.

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności